Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 26/05/2022 16h thứ 2,5 Huỳnh
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 26/05/2022 18h30 thứ 2,5 Ms.Hảo
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 26/05/2022 20h30 thứ 2,5 Ms.Hảo
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 25/05/2022 20h thứ 4,7 Huỳnh
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 25/05/2022 20h thứ 4,7 Ms.Hảo
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Vip 1,1 online 31/05/2022 19h30 thứ 4,6 SARAH
Lớp phát âm, giao tiếp Vip 1,1 offline 27/05/2022 19h30 thứ 4,6 ADAM
Lớp phát âm, giao tiếp Vip 1,1 offline 25/05/2022 19h30 thứ 4,6 ADAM
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1-1 03/06/2022 18h30 Thứ 4,6 Sarah
Lớp COM 2 Com2.52 03/06/2022 18h30 Thứ 4,6 Kevil
Lớp COM 1 Com1.68 31/05/2022 18h30 Thứ 3,5 Silly
Lớp COM 1 Com1.65 27/05/2022 18h30 Thứ 2,6 Danny
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 72 26/05/2022 18h30 Thứ 2,6 Silly
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 103 29/06/2022 19h - 21h30 thứ 2 & thứ 4 Tracy
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 102 01/06/2022 18h45- 21h15 thứ 2 & thứ 4 Chris
Lớp phát âm, giao tiếp Giao Tiếp 1 kèm 1 offline 31/05/2022 9h - 10h30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 Kimmie
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 101 30/05/2022 18h30 - 21h thứ 2 & thứ 4 Mia
Lớp phát âm, giao tiếp Giao Tiếp 1 kèm 1 offline 27/05/2022 10h30 - 12h thứ 2,4,6 Mie
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1 kèm 1 26/05/2022 Lịch linh hoạt theo học viên (8h30 - 21h30) Irene
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1 kèm 1 26/05/2022 Lịch linh hoạt theo học viên (8h30 - 21h30) Mie
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp English Center Aten 31/05/2022 19h30 thứ 3,5 Mr.Huy
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 04/06/2022 18:00 Thứ 6 -Thứ 7 Mr.Lĩnh
Lớp học thử Lớp học thử giao tiếp nâng cao 30/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy
Lớp COM 2 test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 27/05/2022 18:00 Thứ 6 -Thứ 7 Mr.Lĩnh
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Demo 1:1 28/06/2022 15h30 - T4 Nguyễn Công Thành
Lớp học thử pro 58 02/06/2022 18h30 - T2/5 Nguyễn Công Thành
Lớp phát âm, giao tiếp pro 58 02/06/2022 18h30 - T2/5 Nguyễn Công Thành
Lớp học thử Demo 1:1 30/05/2022 19h - T2 Phan Thị Hiền
Lớp học thử Demo 1:1 29/05/2022 18h - Chu nhat Phan Thị Hiền
Lớp học thử Demo 1:1 28/05/2022 17h-T7 Phan Thị Hiền
Lớp học thử Demo 1:1 27/05/2022 15h - T6 Phan Thị Hiền
Lớp học thử Demo 1:1 26/05/2022 10h - T5 Nguyễn Công Thành
Lớp học thử Demo 1:1 25/05/2022 15h30 - T4 Nguyễn Công Thành
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com1.90 02/06/2022 18:45 - 21:15. Thứ 3, 5 Rosie
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 ATEN16_com1 29/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Lizzie
Lớp COM 1 ATEN16_com2 29/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Lizzie
Lớp COM 1 ATEN16_com1 28/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. Lizzie
Lớp COM 1 ATEN16_com1 28/06/2022 19h-21h30 thứ 37 Ms. Lizzie
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 24/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Justin
Lớp COM 1 ATEN16_com1 24/06/2022 19h-21h30 thứ 26 Ms. Lizzie
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 23/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. megan
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 23/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Justin
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 22/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Justin
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 21/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. megan
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 18/06/2022 19h-21h30 thứ 57 Ms. Lizzie
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 15/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. lucy
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 14/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. Lizzie
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 09/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. lucy
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 06/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Anna
Lớp COM 1 ATEN16_com99 31/05/2022 18H30-21H THỨ 35 Mr. Justin
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO98 27/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Marco
Lớp COM 1 ATEN16_PRO96 26/05/2022 18H30-21H THỨ 57 Mr. Betterow
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO97 25/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Betterow
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO98 25/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Marco
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.28 28/06/2022 18h30 35 Ms Ngan
Lớp COM 2 Com 2.27 27/06/2022 18h30 24 Ms Han
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 40 21/06/2022 18h30 35 Ms Ngan
Lớp COM 1 COM 1 20/06/2022 18h30 24 Mr An
Lớp COM 1 Com 1.30 14/06/2022 18h30 35 Nguyen Ngan
Lớp COM 1 Com 1.30 14/06/2022 18h30 35 Ms Thư
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 13/06/2022 18h30 24 Nguyen Ngan
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 13/06/2022 18h30 24 Nguyen Ngan
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 34 07/06/2022 18h30 35 Ha Ly
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 34 07/06/2022 18h30 35 Ha Ly
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn
Lớp COM 1 Pro 108 31/05/2022 18h30 Thứ 3,5 Ms Thư
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 16/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 07/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 02/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 30/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 25/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy