Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Demo 26 26/02/2020 18h30 Thứ 2 4 Mr Marshall Đăng ký
Lớp học thử Demo 28 28/02/2020 18h30 Thứ 6 Mr Marshall Đăng ký