Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 22 16/12/2019 18h30 Thứ 2 4 Ms Lily Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 23 24/12/2019 18h30 Thứ 3 5 Mr Kevin Đăng ký
Lớp học thử Demo 31 31/12/2019 18h30 Thứ 3 5 Ms Hannah Đăng ký