Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 27 10/07/2020 18h30 - 21h30 Thứ 6 + CN Ms Diễm Thùy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 28 13/07/2020 18h30 - 21h30 Thứ 2 + Thứ 4 Ms Hannah Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.13 13/07/2020 18h30 - 21h Thứ 2+ 4 Mr John Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.14 14/07/2020 18h30 - 21h Thứ 3+ 5 Mr Kevin Đăng ký
Lớp học thử Demo 1-1 14/07/2020 9h30 - 11h Ms Tường Đăng ký
Lớp học thử Demo 1-1 22/07/2020 18h30 - 20h Ms Trinh Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.6 27/07/2020 18h30 - 21h Thứ 2+ 4 Mr Damen Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.7 28/07/2020 18h30 - 21h Thứ 3+ 5 Mr Marshall Đăng ký