Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 57 21/09/2021 19h Thứ 3,5 Ms My Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 - Giao tiếp cơ bản và nâng cao 22/09/2021 19h Thứ 2,4 Ms Trân Đăng ký
Lớp COM 2 Giao tiếp mất gốc- Nâng cao 25/09/2021 18h Thứ 7. Cn Mr Hiếu Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm cơ bản 27/09/2021 18h Thứ 2,4 Ms Trinh Đăng ký