Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.9 05/10/2020 18h30 Thứ 2 4 Mr Pie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 32 09/10/2020 18h30 Thứ 6 CN Ms Minh Tường Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 31 29/09/2020 18h30 Thứ 3 5 Mr John Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.16 30/09/2020 18h30 Thứ 2 4 Mr Kevin Đăng ký