Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 3 18/02/2019 18h30 Thứ 2,4 Trịnh Anh Thư