Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 37 22/06/2021 18h30 Thứ 3 5 Mr Kevin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 38 28/06/2021 18h30 Thứ 2 4 Ms Hannah Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.25 29/06/2021 18h30 Thứ 3 5 Ms Mai Như Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.26 30/06/2021 18h30 Thứ 2 4 Ms Trang Đăng ký