Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.28 28/06/2022 18h30 35 Ms Ngan Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.27 27/06/2022 18h30 24 Ms Han Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 40 21/06/2022 18h30 35 Ms Ngan Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1 20/06/2022 18h30 24 Mr An Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.30 14/06/2022 18h30 35 Nguyen Ngan Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.30 14/06/2022 18h30 35 Ms Thư Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 13/06/2022 18h30 24 Nguyen Ngan Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 13/06/2022 18h30 24 Nguyen Ngan Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 34 07/06/2022 18h30 35 Ha Ly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 34 07/06/2022 18h30 35 Ha Ly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 209 06/06/2022 18h30 24 Ali Nguyễn Đăng ký
Lớp COM 1 Pro 108 31/05/2022 18h30 Thứ 3,5 Ms Thư Đăng ký