Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 5 23/03/2019 8h30 Thứ 7, 8 Trịnh Anh Thư