Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.5 07/04/2020 18h30 Thứ 3 5 Marshall Đăng ký
Lớp học thử Demo 130 Trải nghiệm Free 20/04/2020 18h30 Thứ 2 4 Mr Marshall Đăng ký
Lớp học thử Demo 129 Trải nghiệm Free 21/04/2020 18h30 Thứ 3 5 Ms Lily Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 24 Thứ 2 4 27/04/2020 18h30 Thứ 2 4 Mr Kevin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 25 Thứ 3 5 28/04/2020 18h30 Thứ 3 5 Ms Hannah Đăng ký