Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Lớp Demo 04 08/06/2019 8h30 T7 CN Elsi Đăng ký
Lớp học thử Lớp Demo 05 15/06/2019 8h30 T7 CN Elsi Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 8 03/06/2019 18h30 Thứ 2 4 Nguyễn Thị Mỹ Hân Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 9 18/06/2019 18h30 Thứ 3 5 Nguyễn Thị Mỹ Hân Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 10 24/06/2019 18h30 Thứ 2 4 Nguyễn Đặng Tuấn Kiệt Đăng ký