Những Tinh Thần Phiêu Lưu Bằng Tiếng Anh: 139+ Triết Lý Phiêu Lưu Nhất [2024]

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những tinh thần phiêu lưu bằng tiếng Anh đầy độc đáo năm 2023, mà Aten mang đến.

Đặc biệt, những ý nghĩa sẽ thúc đẩy động lực, giúp bạn kiên trì trên hành trình tự học và chinh phục tiếng Anh.

Hãy khám phá ngay những điều này!

A – Những Tâm Hồn Dịu Dàng Bằng Tiếng Anh Được Nhiều Người Yêu Thích Nhất (Trên Goodreads)

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi tự lập, có chút thiếu kiên nhẫn và một chút mong manh. Thường xuyên sai lầm, mất kiểm soát và đôi khi khó kiểm soát bản thân. Nhưng nếu bạn không thể chấp nhận được tôi trong những thời điểm xấu nhất, thì chắc chắn bạn không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Hãy nhảy múa như không có ai đang quan sát, hãy yêu thương như không bao giờ phải đau khổ, hãy hát như không có ai nghe, và hãy sống như thiên đường đang tồn tại ngay trên trái đất.

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Chỉ có một cuộc sống, nhưng nếu bạn sống đúng, thì một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ, tôi có thể tóm gọn mọi thứ đã học về cuộc sống: Nó không ngừng phát triển.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống không phải là điều phổ biến nhất trên thế giới này; phần lớn người chỉ tồn tại, không hơn.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là thực hiện một công việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng hy vọng vào những kết quả khác nhau.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn trải nghiệm cuộc sống của mình. Một là sống như thể không có điều gì là kỳ diệu cả. Cách khác là sống như thể tất cả mọi thứ đều là kỳ diệu.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám vào những ước mơ mà quên mất hiện tại của cuộc sống.

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm an lành: đó là hình ảnh của cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều diễn ra trong cuộc sống khi chúng ta đang lên kế hoạch cho những điều khác nhau.

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Có thể tôi chưa đến đúng địa điểm mà tôi dự định, nhưng tôi tin rằng mình đã đến đúng nơi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng đều có thể trở thành hiện thực.

15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi, trong những câu hỏi phức tạp, câu trả lời lại rất đơn giản.

16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay, bạn là chính bản thân mình, điều đó đúng hơn cả đúng. Không ai có thể trở thành phiên bản xuất sắc hơn của bạn.

17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; chỉ là tôi không muốn ở đó khi nó xảy ra. _ Trích: Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhức Nhối_

18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là việc tìm kiếm chính bạn, mà cuộc sống chính là quá trình tạo ra chính bạn.

19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người thật đẹp. Họ đẹp không chỉ ở vẻ ngoại hình. Không chỉ ở những lời họ nói. Chỉ đơn giản vì họ là chính họ.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống giống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục đi.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế vẫn tiếp tục làm hại cuộc sống của tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ đều thay đổi. Bạn bè có thể rời đi, nhưng cuộc sống không chờ đợi ai.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Hãy học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ bắt chước. Bắt chước và bạn sẽ đối mặt với sự tàn bạo.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi có ai đó yêu bạn, cách họ mô tả về bạn sẽ khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Chấp nhận bị tổn thương bởi sự thật hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

B – Những câu nói truyền động lực về một cuộc sống tươi mới

26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước chân trên con đường của mình, nhưng chỉ một số người vẫn nhìn lên ngắm những vì sao.

27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính bản thân bạn và nói điều bạn muốn nói. Vì những người phiền lòng không đáng quan tâm, và những người quan trọng sẽ không bao giờ làm bạn phiền lòng.

28. This too, shall pass. —Anonymous

Sẽ có một ngày mọi khó khăn sẽ vượt qua.

29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hãy nhìn về phía những ngôi sao và để đôi chân chạm nhẹ lên mặt đất.

30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người bạn nên cố gắng trở nên tốt hơn nhất là phiên bản của chính bạn hôm qua.

31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Đừng bao giờ chấp nhận bị làm tổn thương bởi sự im lặng. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân. Hãy tự quyết định ý nghĩa cuộc sống của bạn; đừng để ai khác xác định cho bạn.

32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật giữ vững những điều bạn có lý do để chấp nhận, bất kể tâm trạng bạn thay đổi như thế nào.

33. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để đối mặt với nó quá nghiêm túc.

34. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm tự trọng của bạn giảm đi nếu bạn không chấp nhận sự đánh mất đó.

35. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ đi theo đám đông thường không thể tiến xa hơn. Ngược lại, người phụ nữ độc lập thường khám phá những nơi mà chưa ai dám đặt chân đến.

36. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể du lịch và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả chúng ta mới có thể tạo nên một thế giới đẹp hơn cho chúng ta. Nếu không, đó chỉ là một cái lồng sắt.

37. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào làm cho mọi thứ trở nên như mong muốn. Chỉ có điều gì đang xảy ra và chúng ta phải đối mặt với nó.

38. Be where your feet are — Anonymous

Hãy trải nghiệm hiện tại.

39. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Không quan trọng bạn đánh mạnh như thế nào, quan trọng nhất là bạn bền bỉ khi bị đánh mạnh và vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

Bí quyết cuộc sống là biết cách đối mặt với nó.

41. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

42. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

Hoàn toàn chấp nhận nếu bạn không ổn, chỉ cần bạn không dừng lại ở đó.

43. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang diễn ra, nhưng tôi từ chối để bị mất lòng tin bởi chúng.

44. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa đoạn đường rồi.

45. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

Sự thất bại chỉ là dấu hiệu để tiến lên phía trước. _Những Câu Nói Tiếng Anh Hay_

46. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây là lúc để hiểu nhiều hơn, để chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

47. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có cái thang máy nào dẫn bạn đến thành công, bạn phải bước lên thang bộ thôi.

48. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

Hãy tự trang trí cho tâm hồn bằng cách trồng vườn, thay vì chờ đợi ai đó mang đến cho bạn bó hoa.

49. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

Đừng trải mồ hôi cho những điều nhỏ bé và đừng quá mực yêu thương những thứ khiến bạn mất mát mồ hôi.

50. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt bản thân vào lửa để giữ ấm cho người khác.

C – Những câu thoại tuyệt vời sẽ thay đổi cuộc đời bạn (vĩnh viễn)

56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống lâu mà quan trọng là sống đúng cách.

57. I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể mỉm cười khi đối mặt với thách thức. _Những Câu Nói Tiếng Anh Hay_

58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thời gian là quan trọng với tôi, bạn thấy đấy, tôi luôn học hỏi và thường rơi vào niềm vui của sự phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, vì thời gian là nguồn sống của cuộc sống.

59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những điều nhỏ: luôn sống chân thật với chính bản thân, theo cách bạn nghĩ.

60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống như việc chơi đàn violin giữa đám đông và học về nhạc cụ khi bản nhạc không ngừng phát triển.

61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin rằng cuộc sống này đáng sống và niềm tin của bạn sẽ tạo nên hiện thực.

62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng lấy cuộc đời quá nghiêm túc. Bạn sẽ không sống sót nếu nhìn nhận quá mức.

63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim, giống như chiếc dạ dày, cần một chế độ ăn đa dạng.

64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Trò đời là việc bạn phải học cách đối mặt với nó.

65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde

Cuộc sống quá quan trọng để đối mặt nó một cách quá nghiêm túc.

66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều ở phía sau bạn và điều ở phía trước bạn không quan trọng bằng điều nằm bên trong bạn.

67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng theo đuổi quyền lực mà làm mất đi tâm hồn, trí tuệ sẽ mang lại hạnh phúc hơn là tiền bạc và vật chất.

68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ kết thúc cuộc sống khi tôi cảm thấy là đúng. Vì vậy, hãy để tôi sống theo cách mà tôi mong muốn.

70. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể hiểu được thông qua những trải nghiệm đã trải qua; nhưng nó cần tiếp tục hướng về phía trước.

71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác. Đừng rơi vào đám đông bằng cách sống theo tư duy của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy dũng cảm theo đuổi trái tim và trực giác của bạn.

72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống thật sự đơn giản nhưng chúng ta thường làm nó trở nên phức tạp. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy kết nối nó với một mục tiêu chứ đừng liên kết nó với vật phẩm hoặc người khác.

74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng bên ngoài có thể vẫn có người không ưa quả đào.

75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã từ chối tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang tự lập bằng chính sức mình.

D – Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười

76. Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn ngủi, hãy cười khi bạn còn đủ răng.

77. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi qua đời, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

78. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

79. You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn sắp xếp lại không gian sống của bạn.

80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

81. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn đặt chân vào nơi làm việc.

82. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

Ánh sáng di chuyển nhanh hơn âm thanh. Đôi khi, một số người xuất hiện sáng rực trước khi bạn nghe thấy giọng của họ.

84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một chiếc lưỡi rê, nhìn thấy ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như một hình phạt.

85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể trả lương cho nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu vấn đề.

86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoại ô, nếu ai đó hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi nổi bật đấy.

87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể kiểm soát ai sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn có thể quyết định cửa nào để họ rời đi.

88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ lặp lại sai lầm. Thường là tôi phạm sai lầm lần thứ năm hoặc thứ sáu để chắc chắn, bạn biết đấy.

89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một bà mẹ vợ tuyệt vời.

90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông có thể mỉm cười khi mọi thứ trở nên tồi tệ vì anh ấy đã nghĩ đến người mà anh ấy có thể đổ lỗi.

91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi phê phán ai đó, hãy đi một dặm trong đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), điều này giúp khi bạn chỉ trích họ, bạn đã đi xa và đã có trải nghiệm với đôi giày của họ.

92. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Người đàn ông giống như tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền, họ sẽ không tạo ra nhiều quan tâm.

94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông kết hôn với hy vọng phụ nữ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ kết hôn với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn như vậy, cả hai đều thất vọng.

95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với người ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn bằng kinh nghiệm.

96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Sự chấm dứt là cách cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Người ta thường nói động lực không kéo dài mãi. Tương tự như việc tắm, vì vậy chúng ta đều đề xuất nên làm hàng ngày.

98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi vì ở Úc, nó đã là ngày mai rồi.

99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất cứ ai nói rằng chiến thắng hay thất bại không quan trọng, đó chắc chắn là người đã thất bại.

100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Ngay cả khi bạn đã chọn đúng hướng, bạn vẫn cần phải bắt đầu lại nếu chỉ ngồi đó.

101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 9 giờ và nắm lấy tờ báo. Sau đó, tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không xuất hiện, tôi sẽ đứng dậy.

E – Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

102. Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

Tình yêu không phải là thứ bạn đi tìm kiếm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn.

103. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

Một đoá hoa không thể hé nở nếu thiếu ánh sáng mặt trời, giống như con người không thể sống nếu không có tình yêu.

104. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Tình yêu là cú sốc từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng và mãi mãi.

105. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.

Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói “Anh cần em vì anh yêu em”.

106. To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Yêu và được yêu là trải nghiệm ánh sáng từ cả hai hướng.

107. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.

Tình yêu, là ơn lành cao cả nhất cho nhân loại, quyền lực thiêng liêng của con người và là sợi dây vàng liên kết chúng ta.

108. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng làm cho mọi thứ trở nên thiêng liêng.

109. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

Hãy luôn giữ nụ cười khi chúng ta gặp nhau, bởi vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

110. Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.

Tình yêu là khi anh ấy truyền cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang thiếu.

111. Life is the flower for which love is the honey.

Cuộc sống giống như bông hoa, với tình yêu là mật ngọt béo ngậy.

112. We are born of love; Love is our mother.

Chúng ta xuất phát từ tình yêu. Tình yêu là người mẹ của chúng ta.

113. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không bao giờ lường trước.

114. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

Tình yêu là khi hạnh phúc của người khác trở nên quan trọng hơn cả hạnh phúc của chính bạn.

115. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.

Anh nhìn thấy em và anh cảm nhận cả phần đời còn lại của mình trải ngay trước mắt.

116. You can’t blame gravity for falling in love.

Bạn không thể trách đạo lý hấp dẫn khi bạn “trượt” ai đó được.

117. True love is eternal, infinite, and always like itself.

Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó.

118. Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Tình yêu khiến tâm hồn bạn hiện hữu ở nơi đậu chân. \

119. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

Tình bạn đam mê nảy sinh. Nó không hoàn hảo và chấp nhận nhược điểm của con người.

120. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

Tình yêu như một bông hoa tươi mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc.

121. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Được người khác yêu thương sâu đậm mang lại sức mạnh, còn yêu sâu đậm mang đến dũng khí.

F – Những Câu Nói Làm Mê Mẩn Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị

121. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh mong sẽ có em ở đó.

122. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Chỉ cần vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh đến nhường nào.

123.  Are you a thief? Cause you stole my heart!!!

Liệu em có phải là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!!

124.  Do you know which side of my heart? It’s beside you!

Anh có biết trái tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy!

125. I’m this fat because I have you in my heart.

Em thấp ú vì đã có anh trong tim đấy. _ Trích: Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

126. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương.

127. I’m not good at anything… except loving you.

Anh không giỏi làm gì cả… trừ việc yêu em.

128. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy?

129. You remind me of my next girlfriend.

Em khiến anh liên tưởng đến người phụ nữ trong tương lai của mình.

130.  Are you tired of keeping going in my mind?

Anh có cảm thấy mệt mỏi không khi luôn lạc quan trong tâm trí em?

131. I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart.

Em không định hiến tạng, nhưng em vui lòng dành trái tim mình cho anh.

132. I love you without knowing how, why or even from where.

Anh yêu em mà không biết làm thế nào, tại sao, và từ đâu mà ra. _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

133.  I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Anh yêu em không phải vì em là ai, mà vì anh trở nên là chính mình khi ở bên em.

134. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng với ai đó, bạn là cả thế giới. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

135. There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you.

Có nhiều cách để đạt được hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em.

136. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Em từng nghĩ rằng không có giấc mơ nào trở thành sự thật, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em bắt đầu nhìn thấy anh.

137. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.

Anh nghĩ rằng em là tất cả những pháo hoa trên thế giới này, không cái nào có thể so sánh với việc làm sáng bừng thế giới của anh.

138. If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu có thể đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I gần nhau.

139.  It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Người ta thường nói rằng không có gì là mãi mãi. Liệu em có thể trở thành “không có gì” của anh không? _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

140. Once I’m with you, nobody else matters.

Khi em ở bên anh, những người khác trở nên không quan trọng nữa.

150. You are my destiny.

Em là vận mệnh của cuộc đời anh.

151. The rain is falling down, then why don’t you fall in love with me?

Trời đã mưa, sao em chưa rơi xuống anh?

152. If you were a tear, I would never cry in fear of losing you.

Nếu em là giọt nước mắt, anh sẽ không bao giờ rơi, lo lắng mất em.

153. Suddenly all the love songs were about you.

Bất ngờ, tất cả những bản tình ca đều hát về anh.

Chấm Dứt

Tất cả những nguyên tắc nói tiếng Anh ở trên đã được biến đổi theo nghĩa bóng và bạn cần suy nghĩ sâu hơn để hiểu rõ cái tâm huyết và ý nghĩa của chúng.

Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đang theo đúng hướng, bạn cũng cần phải bắt đầu lại nếu chỉ ngồi đó mà không hành động.

Những nguyên tắc trên có làm bùng nổ động lực học tiếng Anh của bạn không?

Với trang web học tiếng Anh Aten, chúng tôi tin rằng sự đổi mới ấy là ở chính bạn.

Bạn ấn tượng với câu châm ngôn nào nhất? Hãy để lại ý kiến bên dưới.

Chúc bạn sớm đạt được thành công trong việc vượt qua thách thức tiếng Anh giao tiếp!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài