Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.55 07/05/2024 18h30 Thứ 4,6 Ms. Trúc Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 57 07/05/2024 18h30 Thứ 3,5 Mr. Hoàng Anh Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.53 24/04/2024 18h30 Thứ 4,6 Thư Thư (Alice) Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test + tư vấn miễn phí 22/04/2024 Linh hoạt theo thời gian của học viên (hằng ngày) Ms. Tracy Đăng ký
Lớp học thử Định hướng cá nhân hóa 1-1 19/04/2024 Linh hoạt theo thời gian của học viên (hằng ngày) Ms. Tracy Đăng ký