Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 45 07/09/2022 18h30- 21h thứ 4-6 Thư Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.30 30/08/2022 18h30 thứ 3,5 Quế Trăm Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 44 22/08/2022 18h30 thứ 2,4 Anh Thư Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.29 16/08/2022 18h30 thứ 3,5 Nguyễn Thủy Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.28 15/08/2022 18h30 thứ 2,4 Ali Nguyễn Đăng ký