Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Lớp 1-1 27/12/2022 10h, thứ 3,5 Mr Khải Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.44 26/12/2022 18h, thứ 2,6 Ms Susan Đăng ký
Lớp học thử Lớp 5 học viên 25/12/2022 20h, thứ 7,CN Ms Yến Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.37 23/12/2022 18h30, thứ 6,CN Ms Kris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp 1-1 23/12/2022 Linh hoạt theo học viên Ms Star Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro.51 22/12/2022 18h, thứ 4,5 Mr Đạt Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.40 21/12/2022 18h30, thứ 2,4 Ms Trân Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 43 19/12/2022 18h30, thứ 2,7 Ms Trúc Đăng ký
Lớp học thử Lớp 1-1 14/12/2022 9h, thứ 2,4 Ms Linh Đăng ký
Lớp học thử Vip 1-1 13/12/2022 20h, thứ 3,7 Mr Hào Đăng ký