Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.35 28/03/2023 18h30 thứ 3,5 Ms Trân Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.35 28/03/2023 18h30 thứ 3,5 Mr David Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.49 27/03/2023 18h30 thứ 2,4 Mr Khải Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 24/03/2023 18h30 thứ 3,6 Ms Trân Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 51 23/03/2023 18h30 thứ 3,5 Mr Phúc Đăng ký