Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 52. SV 25/10/2023 18h30 thứ 4,6 Ms Yến Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 52 24/10/2023 18h30 thứ 3,5 Ms Hoa Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 19/10/2023 18h30 thứ 3,5 Ms Trúc Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Vip 1-1 16/10/2023 Linh hoạt theo học viên Ms Yến Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Vip 1-1 07/10/2023 Linh hoạt theo học viên Ms Chi Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 28/09/2023 18h30 thứ 3,5 Ms Thư Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 51 25/09/2023 18h30 thứ 2,5 Mr Sang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 51 25/09/2023 18h30 thứ 2,4 Mr Phúc Đăng ký
Lớp COM 1 Com2 20/09/2023 18h30 thứ 4,6 Mr Chris Đăng ký