Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO89 11/05/2021 18h30 thứ 3-5 Ms.Lynn Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp TEST & TƯ VẤN 1:1 14/05/2021 18h Thứ 3-5-7 MR.BRIAN Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO88 16/05/2021 18h30 Thứ 2-4 Mr.Brian Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.66 27/05/2021 19h Thứ 3-5 Ms.Tracy Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.41 29/05/2021 15h Thứ 7-CN Mr.Andy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO89 30/05/2021 14h30 Thứ 7-CN Mr.Brian Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Group 121 08/05/2021 15h thứ 7, Chủ Nhật Wenny Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.89 12/05/2021 19h thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.88 27/05/2021 18h30 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 102 09/05/2021 14H30 THỨ 7&CN EMMA Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.72 10/05/2021 19H GRACE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 94 11/05/2021 19h - thứ 3,5 LEON Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 11/05/2021 19h30 ANNA Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.73 12/05/2021 19H michelle Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 95 13/05/2021 18h30 - thứ 3,5 LEON Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 13/05/2021 19h30 ANNA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 103 15/05/2021 14H30 THỨ 7&CN MIA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 104 16/05/2021 14H30 THỨ 7&CN MIA Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 17/05/2021 19h30 ANNA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 96 18/05/2021 19h - thứ 3,5 LEON Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.78 18/05/2021 19H michelle Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 19/05/2021 18h30 CHANDRA Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.74 19/05/2021 19H JENNY Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 25/05/2021 18h30 CHANDRA Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.75 25/05/2021 19H JENNY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.79 25/05/2021 19H PINE Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.68 25/05/2021 19H JERRY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.77 26/05/2021 19H GRACE Đăng ký
Lớp học thử TEST ĐẦU VÀO 1:1 VỚI GIẢNG VIÊN 27/05/2021 18h30 CHANDRA Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.67 27/05/2021 19H JERRY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.78 31/05/2021 19H PINE Đăng ký