Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Online) 31/05/2024 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Offline) 31/05/2024 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Tiếng Anh Thương Mại (Lớp 1:1 cá nhân hóa) 31/05/2024 Linh hoạt theo lịch học viên Leon Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Tiếng Anh Chuyên Ngành (Lớp 1:1 cá nhân hóa) 31/05/2024 Linh hoạt theo lịch học viên Leon Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 124 31/05/2024 18h30 thứ 2 và thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 125 31/05/2024 18h30 thứ 3 và thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 126 31/05/2024 19h thứ 3 và thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 127 29/05/2024 19h thứ 2 và thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.98 29/05/2024 19h thứ 2 và thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.99 29/05/2024 19h thứ 3 và thứ 45 Chris Đăng ký