Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO66 16/12/2019 19h Thứ 2, 4 Mr.Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 67 17/12/2019 18H30 Thứ 3,5 MR.BRIAN Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO68 28/12/2019 15h Thứ 7, CN Ms.Tracy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 98 19/12/2019 18h30 thứ 3,5 Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 99 26/12/2019 18h30 thứ 2,4 Bell Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro42 23/12/2019 19h thứ 2,4 Trí Đăng ký