Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử LỚP HỌC TRẢI NGHIỆP 05/09/2019 18H30 THỨ 2 - 4 BRIAN Đăng ký
Lớp học thử LỚP HỌC TRẢI NGHIỆP 05/09/2019 18H30 THỨ 2 - 4 BRIAN Đăng ký
Lớp học thử LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM 28/08/2019 19H TRACY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 53 31/08/2019 15H - THỨ 7 -CN TRACY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp pro 91 09/09/2019 18h30 thứ 2,4 Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 92 10/09/2019 18h30 thứ 3,5 Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 93 20/09/2019 8h30 thứ 4,6 Hiệp Đăng ký
Lớp học thử extra kĩ năng 24/08/2019 19h thứ 7 Nam Phương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 90 29/08/2019 18h30 thứ 3,5 Kate Đăng ký
Lớp học thử extra kĩ năng 30/08/2019 19h thứ 6 Lan Chi Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro37 26/08/2019 18h30 thứ 2,4 Phượng Đăng ký