Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Online) 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Offline) 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Rosa Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Offline) 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Flora Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 (Online) 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Hayley Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Tiếng Anh Thương Mại (Lớp 1:1 cá nhân hóa) online 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Tiếng Anh Thương Mại (Lớp 1:1 cá nhân hóa) offline 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Rosa Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Business English (Pre-Inter) 31/05/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Rosa Đăng ký