Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 65 12/04/2020 18h30 thứ 2,4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 66 22/04/2020 18h30 thứ 3,5 Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 67 25/04/2020 14h thứ 7, CN Lynn Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 68 30/04/2020 19h thứ 2,4 Lynn Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp Online 1-1 09/04/2020 Linh đông Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp Online 1-1 14/04/2020 Linh đông Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 101 21/04/2020 18h30 thứ 3 và thứ 5 Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 102 25/04/2020 14h30 thứ 7 và Chủ Nhật Kate Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro44 09/04/2020 19h thứ 3-5 Nguyễn Thị Phượng Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro44 09/04/2020 19h thứ 3-5 Nguyễn Thị Phượng Đăng ký