Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.56 27/02/2023 18h45 thứ 2 và thứ 4 Peter Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.85 23/02/2023 18h45 thứ 3 và thứ 5 Leon Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.56 23/02/2023 18h30 thứ 3 và thứ 5 Peter Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.83 21/02/2023 18h30 thứ 3 và thứ 5 Leon Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.85 21/02/2023 18h45 thứ 2 và thứ 4 Elvis Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.84 21/02/2023 18h45 thứ 2 và thứ 4 Elvis Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 110 16/02/2023 18h30 thứ 3 và thứ 5 Kate Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 110 12/02/2023 14h thứ 7 & 9h30 Chủ Nhật Elvis Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 C1.99 T24 27/02/2023 19:00-21:30 Mr Marco Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP HỌC 1 KÈM 1 24/02/2023 LINH HOẠT THỜI GIAN THEO HỌC VIÊN Mr Marco Đăng ký
Lớp COM 1 C1.99 T35 23/02/2023 19:00-21:30 Mr Marco Đăng ký
Lớp học thử P120 T24 20/02/2023 19:00-21:30 Ms.Rose Đăng ký
Lớp COM 2 C2.70 T24 20/02/2023 19:00-21:30 Mr Marco Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp P120 T24 15/02/2023 19:00-21:30 Mr THONG Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp P120 T35 14/02/2023 19:00-21:30 Mr THONG Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP HỌC 1 KÈM 1 13/02/2023 LINH HOẠT THỜI GIAN THEO HỌC VIÊN Mr Marco Đăng ký
Lớp học thử P120 T35 07/02/2023 19:00-21:30 Ms.Rose Đăng ký
Lớp COM 1 C1.99 T35 07/02/2023 19:00-21:30 Mr Marco Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 C2.90 21/02/2023 T24 19:30-21:00 Mrs. NATALIE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP CÁ NHÂN HÓA 1-1 21/02/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Mrs. Lizzie Đăng ký
Lớp COM 2 C2.90 21/02/2023 18:30-21:00 T35 Mr. Robert Đăng ký
Lớp COM 1 C1.120 20/02/2023 18:30-21:00 t24 Mr. Danny Đăng ký
Lớp COM 1 C1.121 16/02/2023 18:30-21:00 T35 Mr. Danny Đăng ký
Lớp COM 2 C2.90 16/02/2023 18:30-21:00 T35 Mrs. Taylor Đăng ký
Lớp học thử P121 14/02/2023 T35 19:30-21:00 Mrs. NATALIE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP CÁ NHÂN HÓA 1-1 10/02/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Mrs. Lizzie Đăng ký
Lớp học thử P120 06/02/2023 T24 19:30-21:00 Mrs. NATALIE Đăng ký