Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 51 25/05/2019 18H30 Thứ 3 - 5 TRACY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 51 25/05/2019 18H30 Thứ 3 - 5 TRACY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 52 05/06/2019 18H30 Thứ 2 - 4 TINO Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử học thử pro 25/05/2019 18h30 thứ 7, chủ nhật Brian Đăng ký
Lớp học thử học thử pro 25/05/2019 18h30 thứ 7, chủ nhật Nguyễn Hoàng Hiệp Đăng ký