Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 31/10/2022 9h - 21h hàng ngày Katie Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 online 31/10/2022 9h - 21h hàng ngày Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 105 06/10/2022 18h45 thứ 3 & thứ 5 Leon Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.80 29/09/2022 18h30 thứ 3 và thứ 5 Leon Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 106 29/09/2022 19h thứ 3 & thứ 5 Leon Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 PRO103 28/09/2022 THỨ 24 19H-21H30 MS.JUSTIN Đăng ký
Lớp COM 1 PRO103 27/09/2022 THỨ 35 19H-21H30 MS.LIZZIE Đăng ký