Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử EXTRA 20/10/2019 14h30 Thứ 7, CN Lynn Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Extra 18/10/2019 18h30 thứ 6 Brian Đăng ký
Lớp học thử pro 94 22/10/2019 18h30 thứ 3,5 Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 94 29/10/2019 18h30 thứ 3, 5 Kate Đăng ký