Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử PRO75 29/09/2020 19h Thứ 3-5 Ms.Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO76 30/09/2020 18h30 Thứ 2-4 Mr.Brian Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Group 114 03/10/2020 14h30 thứ 7 & Chủ Nhật Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 111 06/10/2020 18h45 thứ 3 & thứ 5 Silly Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.85 07/10/2020 18h45 thứ 2 và thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.57 14/10/2020 18h45 thứ 2 và thứ 4 Fanie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 112 15/10/2020 19h thứ 3 & thứ 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Group 115 17/10/2020 14h30 thứ 7 & Chủ Nhật Silly Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.84 19/10/2020 18h30 thứ 2 và thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 113 22/10/2020 18h15 thứ 3 & thứ 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Group 116 24/10/2020 14h30 thứ 7 & Chủ Nhật Wenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 109 28/09/2020 18h45 thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 110 30/09/2020 18h15 thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 COM1.87 01/10/2020 Thứ 2,4 ANDREW Đăng ký
Lớp học thử TEST VÀ TƯ VẤN 1 KÈM 1 28/09/2020 THỨ 2 MIA Đăng ký
Lớp học thử TEST VÀ TƯ VẤN 1 KÈM 1 30/09/2020 THỨ 4 MIA Đăng ký