Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 02/08/2021 15h-16h Thứ 2-4 Mr.Huy Đăng ký
Lớp COM 1 ONLINE 1:1 03/08/2021 18h30-20h Thứ 3-5 Ms.Lương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 04/08/2021 17h-18h Thứ 4-6 Ms.Linh Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 06/08/2021 18h-17h30 Thứ 4-6 Mr.Huy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 10/08/2021 19h-20h Thứ 3-5 Ms.Lương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 16/08/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Ms.Lynn Đăng ký
Lớp COM 1 ONLINE 1:1 19/08/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Ms.Lương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 25/08/2021 Linh hoạt theo lịch học viên Ms.Nguyệt Đăng ký
Lớp học thử TEST VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH 27/08/2021 Linh hoạt theo lịch học viên Mr.Hoang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1:1 31/07/2021 19h Thứ 7-CN Ms.Lynn Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 116 02/08/2021 18h45 thứ 2 và thứ 4 Tracy - Quản Lý Chất Lượng Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 117 04/08/2021 18h30 thứ 2 và thứ 4 Tracy - Quản Lý Chất Lượng Đăng ký
Lớp học thử Test 1 kèm 1 với Quản Lý Chất Lượng 31/07/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Christine Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1 kèm 1 31/07/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Christine Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online nhóm (4 học viên) 31/07/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Christine Đăng ký
Lớp học thử Test online 1 kèm 1 31/07/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Christine Đăng ký