Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 103 29/06/2022 19h - 21h30 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 102 01/06/2022 18h45- 21h15 thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao Tiếp 1 kèm 1 offline 31/05/2022 9h - 10h30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 Kimmie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 101 30/05/2022 18h30 - 21h thứ 2 & thứ 4 Mia Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao Tiếp 1 kèm 1 offline 27/05/2022 10h30 - 12h thứ 2,4,6 Mie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1 kèm 1 26/05/2022 Lịch linh hoạt theo học viên (8h30 - 21h30) Irene Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online 1 kèm 1 26/05/2022 Lịch linh hoạt theo học viên (8h30 - 21h30) Mie Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp English Center Aten 31/05/2022 19h30 thứ 3,5 Mr.Huy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com1.90 02/06/2022 18:45 - 21:15. Thứ 3, 5 Rosie Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 ATEN16_com1 29/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_com2 29/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_com1 28/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_com1 28/06/2022 19h-21h30 thứ 37 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 24/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. Justin Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_com1 24/06/2022 19h-21h30 thứ 26 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 23/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. megan Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 23/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Justin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 22/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Justin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com2 21/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. megan Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 18/06/2022 19h-21h30 thứ 57 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 15/06/2022 19h-21h30 thứ 46 Ms. lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_com1 14/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. Lizzie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 09/06/2022 19h-21h30 thứ 35 Ms. lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO96 06/06/2022 19h-21h30 thứ 24 Ms. Anna Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_com99 31/05/2022 18H30-21H THỨ 35 Mr. Justin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO98 27/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Marco Đăng ký
Lớp COM 1 ATEN16_PRO96 26/05/2022 18H30-21H THỨ 57 Mr. Betterow Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO97 25/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Betterow Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ATEN16_PRO98 25/05/2022 18H30-21H THỨ 46 Mr. Marco Đăng ký