Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 48 08/07/2020 19h - 21h30 thứ 3,5 Ms Hà Phương Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.43 09/07/2020 19h - 21h30 thứ 2,4 Pearson Brian Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.46 10/07/2020 19h - 21h30 thứ 3,6 Mr Đăng Khoa Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 49 23/07/2020 19h - 21h30 thứ 2,4 Mr Đăng Khoa Đăng ký