Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 43 13/11/2019 19h thứ 2 thứ 4 Trang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 42 14/11/2019 18h thứ 3 thứ 5 Andy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 40 18/11/2019 18h30 thứ 2 thứ 5 Trang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 41 22/11/2019 18h30 thứ 3 thứ 6 Trang Đăng ký