Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com1.107 07/08/2024 20h15-21h45 Thứ hai tư Trần Huy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro.123 24/07/2024 18h30-20h Thứ ba năm Nguyễn Nhung Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.69 19/07/2024 20h15-21h45 Thứ ba sáu Mai Ly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro.122 16/07/2024 20h15-21h45 Thứ ba năm Nguyễn Nhung Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro.121 11/07/2024 20h15-21h45 Thứ ba năm Trần Huy Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.109 09/07/2024 20h15-21h45 Thứ ba năm Nguyễn Nhung Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.111 05/07/2024 18h30-20h Thứ ba sáu Mai Ly Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.65 02/07/2024 20h15-21h45 Thứ hai tư Trần Huy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro.120 27/06/2024 18h30-20h Thứ hai năm Mai Ly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pre-pro 3 27/06/2024 18h30 Thứ hai tư sáu Mai Ly Đăng ký