Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 com2 5hv 06/01/2023 Thứ 2,4 Hậu Đăng ký
Lớp COM 2 com2 5hv 30/12/2022 Thứ 2,5 Hồng Anh Đăng ký
Lớp COM 1 com1 5hv 23/12/2022 Thứ 3,6 Thịnh Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp com1 5hv 16/12/2022 Thứ 4,6 Nhung Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp offline 3-5hv 09/12/2022 t2,4,6 Mai Ly Đăng ký