Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro90 21/03/2019 18h thứ 4, thứ 7 Tracy
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 91 25/03/2019 18h thứ 3, thứ 5 Danny