Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.51 02/10/2020 19h - 21h30 Thứ 4,6 Ms Minh Chi Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.53 06/10/2020 19h - 21h30 Thứ 3,5 Ms Hà Phương Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.43 16/10/2020 19h - 21h30 Thứ 4,6 Mr Frank Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 53 29/09/2020 19h - 21h30 Thứ 3,5 Ms Vân Anh Đăng ký