Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 41 18/10/2019 18h30 thứ 3 thứ 6 Andy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 42 23/10/2019 19h thứ 4 thứ 7 Minh Hồng Đăng ký