Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 COM 1.56 25/09/2021 Thứ 5,7 Hà Phương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PR 60 30/09/2021 Thứ 3,5 Hà Phương Đăng ký