Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.54 01/03/2021 18h30 thứ 2, thứ 4 Phạm Hà Phương Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.51 02/03/2021 19h thứ 3, thứ 5 Đỗ Minh Chi Đăng ký