Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 57 10/04/2021 18h30 thứ 3, thứ 5 Đỗ Minh Chi Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.52 14/04/2021 19h thứ 2, thứ 4 Phạm Hà Phương Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO58 15/04/2021 18h30 thứ 3, thứ 5 Phạm Hà Phương Đăng ký