Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1-1 04/07/2021 14h - 20h, thứ 2 - chủ nhật Hương Thảo Đăng ký
Lớp học thử Test 1-1 20/06/2021 14h - 20h, thứ 2 - chủ nhật Hương Thảo Đăng ký
Lớp học thử Test 1-1 27/06/2021 14h - 20h, thứ 2 - chủ nhật Hương Thảo Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1.56 28/06/2021 19h thứ 3 , thứ 6 Phạm Hà Phương Đăng ký