Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Pro 40 02/09/2019 19h thứ 2 thứ 5 Andy Đăng ký
Lớp học thử Pro 41 03/09/2019 18h30 thứ 3 thứ 6 Chloe Đăng ký
Lớp học thử Pro 42 18/09/2019 18h30 thứ 2 thứ 4 Andy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 64 31/08/2019 19h ngày thứ 7 chủ nhật andy Đăng ký