Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.33 16/01/2024 18H30 T4 CN Austin Đăng ký
Lớp COM 1 com1.62 10/01/2024 18H30 T2 T4 Cô Ngân Bùi Đăng ký
Lớp COM 1 com1.62 10/01/2024 18H30 T2 T4 Cô Ngân Bùi Đăng ký