Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1:1 15/12/2022 18h - T5 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 14/12/2022 18h - T4 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 13/12/2022 16h - T3 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.43 12/12/2022 19h - T2/5 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 69 06/12/2022 19h - T4/6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 05/12/2022 15h - t2 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 04/12/2022 10h - Cn Nguyễn Công Thành Đăng ký