Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.29 26/08/2022 19h - T2/6 Ivy Đăng ký
Lớp học thử Demo 1:1 23/08/2022 17h - T3 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.44 21/08/2022 19h - T4/ chủ nhật Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.43 19/08/2022 19h - T3/6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Pro 59 15/08/2022 18h30 - T2/5 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 59 15/08/2022 18h30 - T2/5 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Demo 1:1 14/08/2022 16h - chủ nhật Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Demo 1:1 13/08/2022 15h - T6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Demo 1:1 12/08/2022 10h - T5 Nguyễn Minh Giang Đăng ký