Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.32 27/09/2023 18h30 - T4/Cn Amy Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.54 25/09/2023 18h30 - T2/5 Nguyễn Văn Hà Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 22/09/2023 18h - T6 Nguyễn Văn Hà Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 22/09/2023 18h - T6 Nguyễn Văn Hà Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 21/09/2023 10h - T5 n Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 21/09/2023 10h - T5 Nguyễn Văn Hà Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 20/09/2023 15h -T4 Nguyễn Văn Hà Đăng ký