Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 353 Online 09/08/2021 18h30 thứ 2,4 Vera Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 353 Online 12/08/2021 20h10 thứ 2,5 Vera Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp 1-1 Online - Offline linh hoạt 12/08/2021 19h00 t3,6 My Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp 1-1 Online - Offline linh hoạt 17/08/2021 20h00 t3,6 Pine Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test Trình Độ Phát Âm 11/07/2031 20h thứ 3-5 Rosie Đăng ký
Lớp học thử Com 2.47 12/07/2031 19h thứ 2-6 Adam Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.46 13/07/2031 19h30 thứ 4-cn Adam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 129 16/07/2031 18h30 thứ 3-5 Julice Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Com 1.78 16/07/2031 19h thứ 3-5 Alice Đăng ký
Lớp học thử Test Trình Độ Phát Âm 17/07/2031 20h thứ 3-5 Rosie Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Pro 68 03/08/2021 18h30 Thứ 3,5 Silly Đăng ký