Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Giao tiếp trọn đời 28/12/2022 Thứ 4, Thứ 7 18:30-20:00 Alice (Giảng viên VIP) Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 18/12/2022 Thứ 2, Thứ 4 18:30-20:00 Alice (Giảng viên VIP) Đăng ký
Lớp học thử Giao tiếp trọn đời 18/12/2022 Thứ 2, Thứ 4 18:30-20:00 Alice (Giảng viên VIP) Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 com2.50 30/12/2022 20h thứ 4,6 SARAH Đăng ký
Lớp COM 2 com2.50 23/12/2022 20h thứ 4,6 SARAH Đăng ký
Lớp COM 1 com1.86 22/12/2022 19h 3,5 JAYME Đăng ký
Lớp COM 1 com1.86 20/12/2022 19h 3,5 JAYME Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 132 15/12/2022 19h 3,5 ADAM Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 132 13/12/2022 19h 3,5 ADAM Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 131 07/12/2022 19h thứ 2,4 ROSIE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 131 05/12/2022 19h thứ 2,4 ROSIE Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.82 24/12/2022 18h30 thứ 4, chủ nhật Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 07/12/2022 19h00 thứ 4 thứ 6 Silly Đăng ký