Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.42 01/03/2021 19h thứ 2,4 Erkan Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.62 01/03/2021 19h thứ 2,4 Wendy Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.43 02/03/2021 19h thứ 3,5 Erkan Đăng ký
Lớp học thử Test 1-1 13/03/2021 14h-19h thứ 7,CN Minh An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 74 17/03/2021 18h30 thứ 4,6 Lina Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 74 17/03/2021 18h30 thứ 2,4 Lina Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 74 17/03/2021 19h thứ 2,4 Wendy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử TEST KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ 27/02/2021 18H THỨ 4,6 ANIE Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Lớp phát âm chuẩn 01/03/2021 18h30 Thứ 2,6 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 65 16/03/2021 18h30 Thứ 3,5 Silly Đăng ký
Lớp học thử Pro 67 21/03/2021 18h30 Thứ 2,6 Silly Đăng ký