Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử lớp học thử 25/05/2019 19h thứ 3, 5 Jenny Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 29/05/2019 19h thứ 4,cn Jenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp giao tiếp 26/05/2019 19h thứ 3, 5 Jenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp giao tiếp 30/05/2019 19h thứ 4,cn Jenny Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 44 24/05/2019 18h thứ 2,6 Silly Đăng ký