Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp pro 92 25/12/2023 18:30 THỨ 2,6 Đạt Đăng ký
Lớp COM 2 com2 22/12/2023 10:00-11:30 Ms. Zoe Đăng ký
Lớp COM 1 pro online 4 12/12/2023 19:00 THỨ 2,6 Khánh Đăng ký
Lớp COM 1 com1 11/12/2023 19:00-21:00 Mr. Đạt Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 84 20/12/2023 18h thứ 2 4 6 Mrs. Sarah Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.59 12/12/2023 18h thứ 3 5 7 Mrs. Silly Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.76 05/12/2023 18h thứ 3 5 7 Mrs. Tracy Đăng ký