Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.44 24/05/2021 18h30 thứ 2,4 HECTOR Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro76 28/05/2021 18h30 thứ 4,6 Wendy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro76 28/05/2021 18h30 thứ 2,4 Wendy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 6h30 09/05/2021 6h30 thứ 4,CN Adam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 6h 11/05/2021 6h thứ 3,5 Emma Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 7h 11/05/2021 7h thứ 3,5 Johnny Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 6h30 12/05/2021 6h30 thứ 2,4 Julie Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 7h 12/05/2021 7h thứ 2,4 Adam Đăng ký
Lớp học thử HT 6h30 13/05/2021 6h30 thứ 3,5 Rose Đăng ký
Lớp học thử HT 6h30 14/05/2021 6h30 thứ 4,6 Rose Đăng ký
Lớp COM 1 Com1 6h30 16/05/2021 6h30 thứ 4,CN Johnny Đăng ký
Lớp COM 2 Com2 7h 16/05/2021 7h thứ 4,cn Johnny Đăng ký
Lớp học thử HT 6h30 16/05/2021 6h30 thứ 4,cn Emma Đăng ký
Lớp COM 2 Com2 7h 19/05/2021 7h thứ 2,4 Julie Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 67 10/05/2021 18h30 Thứ 2,4 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 66 11/05/2021 18h30 Thứ 3,5 Silly Đăng ký
Lớp học thử Test tư vấn 1:1 12/05/2021 18h thứ 2, 4, 6 Ms Lavenders Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 70 19/05/2021 19h thứ 4, 6 Silly Đăng ký