Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.41 06/10/2020 18h30 thứ 4,6 Erkan Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 70 29/09/2020 18h30 thứ 3,5 Lina Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 119 28/09/2020 19H THỨ 2,6 JULI Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 118 29/09/2020 19H THỨ 3,5 ADAM Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.44 30/09/2020 19H THỨ 2,4 WENDY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Tư vấn và test 1 kèm 1 04/10/2020 18H THỨ 2,4,6 DANNY Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.46 08/10/2020 18H30 THỨ 3, 5 TRAVIS Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn và test 1 kèm 1 09/10/2020 18H THỨ 2,4,6 DANNY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.24 12/10/2020 18H30 THỨ 2,4 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 61 30/09/2020 18H30 THỨ 4,6 JULI Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn và test 1 kèm 1 30/09/2020 18H THỨ 2,4,6 DANNY Đăng ký