Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test trình độ 22/01/2019 18h30 Thứ 3,5 Eddie
Lớp học thử Test trình độ 23/01/2019 18h30 Thứ 4,6 Eddie
Lớp học thử Test trình độ 30/01/2019 18h30 Thứ 3,5 Jenny
Lớp học thử Test trình độ 31/01/2019 18h30 Thứ 6,cn Eddie
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 24/01/2019 18h30 Thứ 3,5 Eddie
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 25/01/2019 18h30 Thứ 4,6 Eddie
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 27/01/2019 19h Thứ 6,cn Eddie
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 28/01/2019 19h Thứ 2,4 Jenny
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 29/01/2019 19h Thứ 3,5 Jenny
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & tư vấn 1:1 23/01/2019 18H30 THỨ 2, THỨ 4 SILLY
Lớp học thử Test & tư vấn 1:1 28/01/2019 18H30 THỨ 2, THỨ 4 SILLY
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 40 23/01/2019 18H30 THỨ 2, THỨ 4 SILLY