Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 03/04/2023 18:45 - 20:15 ALICE OANH (VIP) Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 24/03/2023 18:30 - 20:00 ALICE OANH (giảng viên VIP) Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 COM 1.87 31/03/2023 19H THỨ 2, 6 JULI Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1.86 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 JULI Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.52 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 RUZZEL Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.53 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 RUZZEL Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp COM 1.43 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 LONG Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1.87 ONLINE 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 1.41 ONLINE 30/03/2023 19H THỨ 3, 5 SARAH Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.55 29/03/2023 19H THỨ 2, 4 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 140 OFFLINE 28/03/2023 19H THỨ 3,5 JOHNNY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 141 ONLINE 27/03/2023 19H THỨ 2,6 JOHNNY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 78 17/04/2023 18h thứ 2 6 Mrs. Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Com 1. 72 16/04/2023 19h thứ 4, CN Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 79 13/04/2023 19h thứ 3 5 Mrs. Silly Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 04/04/2023 15h thứ 3 5 7 Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 03/04/2023 15h thứ 2 4 6 Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.71 31/03/2023 18h30 thứ 4 6 Ms. Silly Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 24/03/2023 18h thứ 2 4 6 Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.70 22/03/2023 18h30 Mrs. Sillly Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 22/03/2023 18h thứ 3 5 7 Ms. Lavenders Đăng ký