Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 28/03/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 16/03/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Amy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 09/03/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Amy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 28/02/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Amy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 27/02/2023 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Daisy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 20/02/2023 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Daisy Đăng ký
Lớp học thử Lớp học thử giao tiếp nâng cao 16/02/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 13/02/2023 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Daisy Đăng ký
Lớp học thử Lớp học thử giao tiếp nâng cao 07/02/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Lớp học thử giao tiếp 02/02/2023 19h Thứ 3 và Thứ 5 Phillip Đăng ký