Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 13/07/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 13/07/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Thẩm Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 04/07/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 29/06/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Markus Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 26/06/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 15/06/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Stephen Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 15/06/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Markus Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 08/06/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Stephen Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 07/06/2023 18:30 Thứ 2 và Thứ 4 Mr.Stephen Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử phát âm 31/05/2023 18:30 Thứ 2 và Thứ 4 Mr.Stephen Đăng ký