Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Học thử lớp kèm 1:1 28/02/2021 17h00 Ms. Nhung Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.11 08/03/2021 18h30 - 21h00 (Thứ 2 + Thứ 4) Bard Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 19 10/03/2021 18h30 - 21h00 (Thứ 3 + Thứ 5) LUCY Đăng ký