Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Demo 704 26/08/2019 18h30 thứ 2 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Demo 709 30/08/2019 18h30 thứ 6 Thủy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 81 30/08/2019 18h30 thứ 6-CN Thủy Đăng ký