Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1:1 offline 28/09/2020 19h30 Ý Nhi Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 offline 29/09/2020 Test 1:1 offline Ý Nhi Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 offline 30/09/2020 Test 1:1 offline và online Ý Nhi Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Trải nghiệm 11 05/10/2020 18h30 thứ 2 + 4 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm PRO 14 08/10/2020 18h30 thứ 3 + 5 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Trải nghiệm 12 13/10/2020 18h30 thứ 3 + 5 Martin Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp nâng cao COM 2.11 18/10/2020 18h30 thứ 6 + CN Badr Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản COM 1.11 19/10/2020 18h30 thứ 2 + 4 Martin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp T36 28/09/2020 14h30 thứ 2 + 4 +6 Amy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm PRO 15 28/10/2020 18h30 thứ 2 + 4 Lucy Đăng ký