Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Học thử lớp 1 kèm 2 online 03/08/2021 18h30 thứ 3 Ms. An Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 online 04/08/2021 18h30 thứ 4 Ms. An Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 online 05/08/2021 18h30 thứ 3 Ms. An Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 online 06/08/2021 15h00 Ms. Daisy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 1 kèm 2 09/08/2021 15h00 Ms. Daisy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 31/07/2021 18h00 Ms. Annie Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Giao tiếp cơ bản 02/08/2021 18:30 Thứ 2, 4 Nguyễn Thị Tuyết Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp trải nghiệm tiếng anh giao tiếp 09/08/2021 18h30 Thứ 4 Mr. Stephen Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp trải nghiệm tiếng anh giao tiếp 13/08/2021 18h30 Thứ 6 Mr. Martin Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp trải nghiệm tiếng anh giao tiếp 16/08/2021 18h30 Thứ 2 Mr. Martin Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp trải nghiệm tiếng anh giao tiếp 18/08/2021 18h30 Thứ 4 Mr. Martin Đăng ký
Lớp học thử Test và tư vấn lộ trình online 31/07/2021 16:00 Thứ 3, 5, 7 Ngô Đăng Trọng Lĩnh Đăng ký