Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test tương tác 28/05/2019 18h30 T3 Ms Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test tương tác 30/05/2019 18h30 T5 Ms Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test tương tác 26/05/2019 18h30 T2 Ms An Đăng ký