Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 86 05/11/2019 18h30 thứ 3-5 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 88 06/11/2019 18h30 thứ 2-4 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 86 17/10/2019 18h30 thứ 3-5 Nhung Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 87 25/10/2019 18h30 thứ 6-CN Nhung Đăng ký