Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử demo 10/07/2020 18h30 Rosy Đăng ký
Lớp học thử test tương tác 12/07/2020 18h30 Nhung Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 COM 1.11 13/07/2020 18h30 thứ 2 + 4 Nhi Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 14 14/07/2020 18h30 thứ 3 + 5 Lucy Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1.12 21/07/2020 18h30 thứ 3 + 5 Nhi Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 15 24/07/2020 18h30 thứ 6 + CN Lucy Đăng ký
Lớp COM 1 COM 1.13 31/07/2020 18h30 thứ 6 + CN Nhi Đăng ký