Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1:1 09/05/2021 17h30 Ms. An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Học thử lớp kèm 1:1 online 09/05/2021 17h30 Ms. Nhung Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Học thử lớp kèm 1:1 online 09/05/2021 17h30 Ms. Amy Đăng ký
Lớp COM 1 Test 1:1 10/05/2021 15h00 Ms. Annie Đăng ký
Lớp COM 1 Test 1:1 11/05/2021 16h00 Ms. Nhung Đăng ký
Lớp COM 1 Học kèm nền tảng 13/05/2021 18h30 Ms. Su Đăng ký
Lớp COM 1 Học kèm chuyên ngành 14/05/2021 18h30 Ms. Amy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 16/05/2021 15h30 Ms. Amy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 17/05/2021 16h00 Ms. Annie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 111 21/05/2021 18h30 Ms. An Đăng ký
Lớp học thử Học kèm nền tảng 23/05/2021 18h30 Ms. Quỳnh Đăng ký
Lớp học thử Học 1:1 online nền tảng 24/05/2021 18h30 Ms. Annie Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 25/05/2021 19h00 Ms. Annie Đăng ký
Lớp học thử Học 1:1 online nền tảng 26/05/2021 18h30 Ms. Annie Đăng ký
Lớp COM 1 Học kèm giao tiếp cơ bản 26/05/2021 16h00 Ms. Annie Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 27/05/2021 15h00 Ms. Nhung Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 28/05/2021 15h30 Ms. Nhung Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 30/05/2021 15h30 Ms. Nhung Đăng ký
Lớp học thử Học kèm nền tảng 31/05/2021 16h00 Ms. Nhung Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Lớp học trải nghiệm 10/05/2021 18h30 Thứ 4 Thiên Thanh Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.16 11/05/2021 18h30 Thứ 3+ Thứ 5 Thanh Đăng ký
Lớp học thử Test online 1:1 13/05/2021 18h30 Mr. Linh Đăng ký