Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 92 15/12/2019 18h30 thứ 6-CN Quản lý chất lượng Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 93 21/12/2019 18h30 thứ 3-5 Nhung Đăng ký