Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 02/01/2024 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Long/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 28/12/2023 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Long/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Trải nghiệm phát âm 26/12/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Trải nghiệm phát âm 26/12/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp 21/12/2023 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Long/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp nâng cao 18/12/2023 18h30 Thứ 2 và Thứ 4 Mr.Ben/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Trải nghiệm phát âm 14/12/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp nâng cao 13/12/2023 18h30 Thứ 2 và Thứ 4 Mr.Andy/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp học thử giao tiếp nâng cao 06/12/2023 18h30 Thứ 2 và Thứ 4 Mr.Andy/Mr.Huy /Ms.Vy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Trải nghiệm phát âm 05/12/2023 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký