Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test tương tac 1:1 26/03/2019 18h Thứ 3 Rosy
Lớp học thử Test tương tac 1:1 21/03/2019 18h Thứ 5 LUCY
Lớp học thử Test tương tac 1:1 28/03/2019 18h Thứ 5 LUCY
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 66 22/03/2019 18h Thứ 6/CN Hân Hân