Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test online 1:1 24/10/2021 10h00 Ms. Rosy Đăng ký
Lớp học thử Học kèm 1:1 online 21/10/2021 19h00 Ms. Nhung Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Giao tiếp nâng cam 26/10/2021 18h30-20:00 Thứ 3 & Thứ 5 Mr.Phillip Đăng ký
Lớp học thử Giao tiếp cơ bản 25/10/2021 19h30-21:00 Thứ 2 & Thứ 4 Ms.Amy Đăng ký