Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro30 28/05/2019 19h thứ 4 thứ 7 Hoang Tin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 25/05/2019 9h30 thứ 7 Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 28/05/2019 15h30 thứ 3 Anna Đăng ký