Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test tư vấn 1:1 25/01/2019 15h30 thứ 6 Anna
Lớp học thử Test tư vấn 1:1 28/01/2019 15h30 thứ 2 Anna