Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 45 13/04/2020 17h - T2,5 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 46 16/04/2020 15h - T2,5 Hoàng Thanh Tín Đăng ký
Lớp học thử Pro 47 21/04/2020 18h - T3,6 Hoàng Thanh Tín Đăng ký
Lớp học thử Demo Pro 22/04/2020 9h - T4 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp học thử Demo Pro 24/04/2020 15h - T6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Demo Pro 28/04/2020 8hh - T3 Hoàng Thanh Tín Đăng ký