Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp pro 42 26/02/2020 19h- T4/T7 Hoàng Thanh Tín Đăng ký