Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test và tư vấn 1:1 21/03/2019 17h thứ 5 Anna
Lớp học thử Test và tư vấn 1:1 25/03/2019 17h thứ 2 Anna
Lớp học thử Test và tư vấn 1:1 28/03/2019 17h thứ 5 Anna