Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Demo test 1:1 02/12/2020 10h thứ 4 Hoàng Thanh Tín Đăng ký
Lớp học thử Demo test 1:1 05/09/2020 17h thứ 7 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.33 06/08/2020 19h15 thứ 2/thứ 5 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp học thử Demo học thử 10/07/2020 15h - Thứ 6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 46 14/07/2020 18h - Thứ 4/thứ 7 Nguyễn Công Thành Đăng ký