Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Demo 1:1 29/09/2020 9h - Thứ 4 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 49 29/09/2020 18h - Thứ 3/Thứ 6 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 30/09/2020 10h - Thứ 4 Nguyễn Công Thành Đăng ký