Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1:1 08/05/2021 16h -T7 Đặng Thị Khánh Huyền Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 57 12/05/2021 18h30 - T4/Cnhat Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.40 17/05/2021 19h - T2/5 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.40 17/05/2021 19h - T2/5 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 19/05/2021 17h -t4 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 19/05/2021 17h -t4 Nguyễn Minh Giang Đăng ký