Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test 1:1 19/09/2021 15h30 - Chủ nhật Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 20/09/2021 10h30 - t2 Phan Thị Hiền Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 21/09/2021 14h30 - t3 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 22/09/2021 17h30 - t4 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 23/09/2021 19h30 - t5 Nguyễn Công Thành Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp Online (khai giảng liên tục) 23/09/2021 Lịch linh động Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 24/09/2021 20h30 - t6 n Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 24/09/2021 20h30 - t6 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 24/09/2021 20h30 - t6 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp Online (khai giảng liên tục) 25/09/2021 Lịch linh động Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp Online (khai giảng liên tục) 26/09/2021 Lịch linh động Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp pro 56 28/09/2021 18h30 - T3/6 Nguyễn Minh Giang Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp Online (khai giảng liên tục) 28/09/2021 Lịch linh động Nguyễn Minh Giang Đăng ký