11 bước căn bản để hiểu rõ cách viết báo cáo tiếng Anh một cách đơn giản – cập nhật mới nhất năm 2024

Làm thế nào để có cách viết báo cáo bằng tiếng Anh đơn giản nhưng vẫn đầy đủ? Bắt đầu viết báo cáo kinh doanh chỉ với 11 bước căn bản dưới đây.

I. Làm thế nào để có cách viết báo cáo bằng tiếng Anh đơn giản nhưng vẫn đầy đủ? – 11 bước căn bản để viết báo cáo kinh doanh hoàn chỉnh

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tạo một bài báo cáo bằng tiếng Anh chuyên nghiệp:

1. Phương pháp viết báo cáo tiếng Anh – Lập kế hoạch trước khi viết

Trước khi bắt đầu viết các phần nghiên cứu, hãy lên kế hoạch chính xác cho những gì bạn muốn đạt được. Với sự chuẩn bị tốt, bạn sẽ có một bản báo cáo kinh doanh theo phong cách rõ ràng và đơn giản.

2. Cách viết báo cáo kinh doanh – Kiểm tra định dạng

Công ty mà bạn làm việc có thể đã có một định dạng được thiết lập cho các báo cáo kinh doanh chính thức.  Hãy kiểm tra lại định dạng báo cáo mà công ty bạn đang sử dụng và áp dụng theo. Điều này sẽ giúp bản báo cáo của bạn trông chuyên nghiệp hơn.

3. Bí quyết viết báo cáo tiếng Anh – Thêm tiêu đề hấp dẫn

Hãy tạo tiêu đề cho báo cáo tiếng Anh kèm theo bản tóm tắt hoặc bạn có thể sáng tạo nó. Đảm bảo tiêu đề rõ ràng và dễ thấy ở đầu báo cáo. Bạn cũng nên thêm tên của mình và tên của những người khác đã đóng góp vào báo cáo cùng với ngày bạn viết nó.

4. Bí quyết viết báo cáo bằng tiếng Anh – Sáng tạo mục lục

Danh mục nội dung nên tuân theo tiêu đề và tác giả. Mục lục đóng một vai trò quan trọng khi viết báo cáo bằng tiếng Anh, đặc biệt là khi báo cáo có độ dài và độ phức tạp cao. Mục lục cần xuất hiện ở cả đầu và cuối báo cáo tiếng Anh, đi kèm với việc ghi chính xác tiêu đề và số trang của mỗi phần.

5. Kỹ thuật viết báo cáo kinh doanh – Bổ sung phần tóm tắt

Phần tóm tắt tập trung tóm tắt những điểm quan trọng trong một báo cáo kinh doanh. Mặc dù không bắt buộc, phần này giúp người đọc dễ theo dõi. Hãy thảo luận với người đã yêu cầu báo cáo xem họ có muốn thêm phần này hay không. Thông thường, phần tóm tắt xuất hiện ở phần đầu báo cáo, nhưng nên xem xét việc chuyển nó về cuối cùng, cùng với trang nội dung. Dưới đây là gợi ý để bạn có thể thêm các ghi chú từ phần kết luận và đề xuất của mình.

Phần tóm tắt giúp độc giả hiểu rõ về những phát hiện và đánh giá của bạn. Tổng quan ngắn gọn về nội dung chính trong báo cáo là quan trọng. Một số quản lý chỉ có thời gian đọc phần tóm tắt, vì vậy, nó cần tóm lược những điểm chính trong báo cáo của bạn.

6. Chiến thuật viết báo cáo tiếng Anh – Sáng tạo lời giới thiệu

Phần này sẽ đề cập chi tiết về lý do bạn viết báo cáo. Lời giới thiệu cung cấp thông tin cơ bản về chủ đề bạn đang thảo luận. Hãy bao gồm mọi định nghĩa và tóm tắt lập luận chính ngay tại đây.

7. Chiến thuật viết báo cáo bằng tiếng Anh – Tạo kế hoạch phương pháp của bạn

Phần kế hoạch phương pháp cần giải thích rõ cho độc giả về các phương pháp nghiên cứu bạn đã chọn để viết báo cáo này. Đó có thể là sử dụng phương pháp định tính, phương pháp định lượng hoặc kết hợp cả cả hai. Đây phải là một lời giải thích rõ ràng về lý do bạn chọn sử dụng những phương pháp cụ thể.

8. Chiến lược viết báo cáo tiếng Anh – Trình bày những phát hiện của bạn

Phần này là nơi bạn nên trình bày kết quả nghiên cứu của mình. Quan trọng là trình bày kết quả của bạn một cách logic và ngắn gọn. Đồng thời, hãy đảm bảo bạn đã cung cấp đủ thông tin để chứng minh rằng bạn đã nghiên cứu vấn đề kỹ lưỡng.

Một cách để làm cho các phát hiện dễ đọc hơn là sử dụng tiêu đề, tiêu đề phụ và các phần được đánh số thứ tự. Bạn có thể chọn trình bày những phát hiện của mình dưới dạng gạch đầu dòng hoặc sử dụng bảng. Hình ảnh minh họa và đồ họa cũng là lựa chọn tốt. Hãy chắc chắn rằng những đồ họa này phù hợp với nội dung của báo cáo.

9. Chiến lược viết báo cáo kinh doanh – Kết thúc với phần tóm tắt và đề xuất

Trong phần này, bạn sẽ trình bày nhận định của mình từ những khám phá. Sau đó đưa ra đề xuất hành động. Nếu bạn thêm bất kỳ mục tiêu nào, hãy thêm các hành động có thể đo lường được cho chúng. Mỗi mục tiêu, phương pháp hoặc tùy chọn được đề xuất nên cho người đọc biết nó sẽ ảnh hưởng đến tổ chức như thế nào.

10. Kỹ thuật viết báo cáo bằng tiếng Anh – Thêm thư mục và phụ lục

Bao gồm tất cả các nguồn bạn đã sử dụng để viết báo cáo. Chúng có thể bao gồm nghiên cứu, bài báo trực tuyến hoặc sách. Liệt kê các nguồn theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn cũng có thể thêm tất cả các tài liệu để hỗ trợ báo cáo. Chúng có thể bao gồm bảng câu hỏi, bản đồ, ghi chú, tóm tắt, biểu đồ, bảng, hình minh họa… Đặt nhãn cho mỗi ghi chú, bản đồ và các tài liệu khác bằng một chữ cái để bạn có thể tham khảo chúng một cách rõ ràng trong báo cáo.

Bài mẫu báo cáo bằng tiếng Anh

Dịch tiếng Việt

Introduction

This report was requested by the human resources manager to look into the high employee turnover rate at GHS Corporation. Members of the human resources department spent three months gathering the data for this report. The five-person team conducted staff interviews and looked at administrative records and working conditions. In this paper, suggestions are offered to reduce the high worker turnover rate at GHS Corporation.

Background

For ten years, GHS Corporation has been in business. It has 200 staff, the majority of whom are responsible with processing insurance clients’ fees. Despite operating in an area with high unemployment, the annual turnover has consistently been between 60 to 65%.

Findings

The absence of support for new mothers who need child care services to be able to commute to work was the biggest problem the HR team discovered when interviewing personnel. Employees show their dissatisfaction about the lack of an internal childcare system that would allow them to carry on working.

The lack of contact between employees and high management was another issue raised by the staff. They voiced their worries about getting unclear and belated instructions. They discussed how their lack of understanding of the primary business goals caused them to become disinterested in the organization and their professions.

Conclusions

The following were the key concerns that we discovered:

1. A lack of childcare support for new mothers

2. There is a lack of communication between high management and the workers.

Recommendations

We advise taking the following actions in order to fix these two key problems:

1. Setting up an internal childcare center at GHS at a low cost will encourage moms to find employment.

2. A representative for the interests of the staff at management meetings should be chosen by each department. To boost participation, this ambassador can voice issues and communicate results to their employees.

Mở bài

Giám đốc nhân sự đã yêu cầu báo cáo này để kiểm tra tỷ lệ nghỉ việc cao của nhân viên tại GHS Corporation. Thông tin trong báo cáo này được thu thập bởi các thành viên của bộ phận nhân sự trong hơn ba tháng. Nhóm năm thành viên đã phân tích hồ sơ hành chính và điều kiện làm việc, cũng như phỏng vấn nhân viên. Trong báo cáo này, các khuyến nghị được đưa ra để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc cao trong đội ngũ nhân viên đang làm việc tại GHS Corporation.

Giới thiệu

Công ty cổ phần GHS đã hoạt động được 10 năm. Nó sử dụng 200 người, với hầu hết các nhân viên được giao nhiệm vụ xử lý phí cho khách hàng bảo hiểm. Mặc dù hoạt động trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp đáng kể, nhưng doanh thu hàng năm vẫn đạt từ 60 đến 65% mỗi năm.

Phát hiện

Vấn đề quan trọng nhất mà nhóm nhân sự tìm thấy khi phỏng vấn nhân viên là thiếu hỗ trợ cho những bà mẹ mới sinh cần dịch vụ chăm sóc trẻ em để có thể đi làm. Các nhân viên đã đề cập đến sự thất vọng của họ khi không có hệ thống chăm sóc trẻ em tại nhà có thể giúp họ tiếp tục làm việc.

Một vấn đề khác được nhân viên đề cập là thiếu giao tiếp giữa nhân viên và quản lý cấp trên. Họ bày tỏ lo ngại về việc nhận được hướng dẫn không nhất quán và chậm trễ. Họ chia sẻ về việc họ không biết mục tiêu kinh doanh chính khiến họ mất hứng thú với công ty và công việc của họ.

Kết luận

Các vấn đề chính mà chúng tôi tìm thấy như sau:

1. Thiếu sự hỗ trợ cho các bà mẹ mới sinh con trong việc chăm sóc con cái

2. Thiếu giao tiếp giữa nhân viên và quản lý cấp trên

Khuyến nghị

Để giải quyết hai vấn đề chính này, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước sau:

1. Có thể thành lập một trung tâm chăm sóc trẻ tại nhà với chi phí tối thiểu cho GHS, khuyến khích các bà mẹ quay trở lại làm việc.

2. Mỗi bộ phận nên chọn một đại sứ nhân viên để đại diện cho quyền lợi của nhân viên trong các cuộc họp quản lý. Đại sứ này có thể bày tỏ mối quan tâm và chuyển tiếp kết quả cho nhóm của họ để tăng mức độ tương tác.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài