5 phút hiểu rõ cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Câu hỏi là một dạng câu phổ biến trong tiếng Anh được sử dụng để tìm kiếm thông tin mà người nói mong muốn biết. Có bao nhiêu loại câu hỏi? Bạn đã biết cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy đọc tiếp bài viết sau đây ngay nhé!

1 – Phương Pháp Đặt Câu Hỏi Và Trả Lời Trong Tiếng Anh Với Từ Để Hỏi

Câu hỏi sử dụng từ để hỏi thường được dùng để thu thập thông tin mà người nói mong muốn biết.

Những Từ Hỏi Thường Gặp Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có một số từ hỏi thường gặp như sau:

Từ để hỏi  Công dụng  Ví dụ 
who hỏi về người Who are you? (Bạn là ai?)
whom từ để hỏi về người, khi đối tượng đó đóng vai trò như một tân ngữ trong câu Whom are you talking to?(Bạn đang nói chuyện với ai đấy?)
whose từ để hỏi chỉ sự sở hữu Whose is this phone?(Cái điện thoại này của ai đây)
where từ để hỏi về nơi chốn, địa điểm Where do you live?
(Bạn sống ở đâu?)
when từ để hỏi về thời gian When will you come?(Khi nào bạn đến)
what đây là từ để hỏi được sử dụng rộng rãi nhất trong tiếng Anh để hỏi về thông tin, sự vật, sự việc nào đó What do you do?(Bạn làm nghề gì?)
why hỏi lý do, nguyên nhân Why do you do that?(Sao bạn lại làm như thế?)
why don’t cụm từ để hỏi mang tính gợi ý, đề xuất Why don’t we go to the park today?(Hay hôm nay chúng ta tới công viên đi?)
which từ để hỏi về sự vật, sự việc giống như what nhưng có tính cụ thể hơn, thường là khi muốn biết về sự lựa chọn của người nói Which hairstyle do you like?(Bạn thích kiểu tóc nào?)
how Từ để hỏi về cách thức, đặc điểm, tính cách. How did you do that?(Bạn đã làm thế nào vậy?)
how long hỏi về khoảng thời gian How long have you been here?(Bạn đã ở đây bao lâu rồi?)
how far hỏi về khoảng cách How far is Hanoi from HCM city?(Hanoi cách TP HCM bao xa?)
what… for hỏi mục đích, nguyên nhân What did you do that for? (Bạn làm thế để làm gì?)
how much/how many từ để hỏi về số lượng How many people are there in your family?(Nhà bạn có mấy thành viên?)

Cách Đặt Câu Hỏi Wh Trong Tiếng Anh (Câu Hỏi Wh)

Để đặt câu hỏi wh-question, trước tiên bạn cần xác định thông tin mà bạn muốn biết để chọn từ hỏi phù hợp. Ví dụ, where dùng để hỏi về địa điểm, why hỏi về lý do, when hỏi về thời gian.

Sau khi đã nhận diện được các từ hỏi, bạn có thể sử dụng một số cấu trúc sau để đặt câu hỏi wh-question:

Cách Đặt Câu Hỏi Với Who và What

Khi muốn biết về người hoặc vật thực hiện hành động, bạn có thể sử dụng cấu trúc: Who/What + V + …

Ví dụ: What happened yesterday?(Hôm qua có chuyện gì thế?)

Who called you?(Ai gọi bạn thế?)

Cách Đặt Câu Hỏi Với What và Whom

Khi muốn biết về tân ngữ, tức là đối tượng chịu tác động của hành động, bạn có thể sử dụng cấu trúc What/whom  + trợ động từ + S + V + …?

Ví dụ: What did you do yesterday?(Hôm qua bạn đã làm gì?)

Whom did you see yesterday?(Hôm qua bạn nhìn thấy ai?)

Lưu ý: what cũng có thể được sử dụng trong câu cảm thán, tuy nhiên không phải với mục đích để hỏi.

Cách Đặt Câu Hỏi Với When, Where, và Why

Cấu trúc: When/ Where/ Why/ How + trợ động từ + S + V + bổ ngữ (+ tân ngữ)?

Ví dụ: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

Cách Đặt Câu Hỏi Với Which Trong Tiếng Anh

Khi muốn lựa chọn hoặc có câu trả lời cụ thể hơn cho ‘what’, bạn có thể sử dụng cấu trúc Which + N + trợ động từ + S + V? hoặc Which + be + N?

Ví dụ: Which color do you like?

Which is your favorite color? (Bạn thích màu nào?)

Cách Đặt Câu Hỏi Với Whose Trong Tiếng Anh

Khi muốn biết chủ sở hữu của một đối tượng hoặc một sự vật, bạn có thể sử dụng cấu trúc Whose + N + be + S?

Ví dụ: Whose pens are these?(Bút của ai đây?)

Cách Đặt Câu Hỏi Với How Trong Tiếng Anh

  • Hỏi về đặc điểm, chi tiết của một sự việc: How + be + N?

Ví dụ: How was your day?(Ngày hôm nay của bạn như thế nào?)

  • Hỏi về tần suất làm một việc gì đó: How often…?

Ví dụ: How often do you go to the library? (Cứ khoảng bao lâu thì bạn tới thư viện?)

  • Hỏi về khoảng thời gian mất bao lâu: How long…?

Ví dụ: How long have you been in Vietnam?(Bạn đã ở Việt Nam bao lâu rồi?)

  • Hỏi về số lượng: Bao nhiêu…?

Ví dụ: How much money did you spend on shopping?(Bạn đổ bao nhiêu tiền vào việc mua sắm rồi?)

  • Đề nghị: How about + Ving?

Ví dụ: How about going out on a date tonight?(Tối nay hẹn hò được không?)

  • Hỏi về cách thức làm một việc gì đó: Làm thế nào + trợ động từ + S + V?

Ví dụ: How did you finish this book?(Anh đã viết xong quyển sách này như thế nào?)

Câu Hỏi Yes/No

Ngoài câu hỏi wh-question, câu hỏi yes/no cũng phổ biến trong tiếng Anh và cần chú ý.

Câu hỏi yes/no thường dùng để xác minh tính chính xác của một thông tin nào đó.

  • Câu hỏi yes/no thường bắt đầu bằng các từ như có, không, hoặc các động từ như là, có thể, có thể, sẽ, có thể, đã, …
  • Để biểu thị ý nghĩa phủ định, chỉ cần thêm not (n’t) vào sau động từ trợ động.

Ví dụ: Do you like this cake? (Bạn thích cái bánh này chứ?)

Yes, I do. (Tôi thích lắm)No, I don’t. (Không, tôi chẳng thích tí nào)

Will you go to the party? (Cậu sẽ tới bữa tiệc chứ?)

Yes, I will. (Có, tôi sẽ tới).No, I will not. (Không, tôi không đến đâu)

Have you ever been to Paris? (Cậu đã bao giờ tới Paris chưa?)

Yes, I have. (Tôi từng tới Paris rồi).No, I haven’t. (Chưa, tôi chưa tới).

Can you play piano? (Cậu có biết chơi đàn piano không?)

Yes, I can. (Có, tôi biết)No, I can’t. (Không, tôi không biết chơi)

*Chú ý: Khi trả lời các câu hỏi phủ định, câu trả lời phủ định thường có ý nghĩa khẳng định.

Ví dụ: Don’t you like milk? (Cậu không thích uống sữa à?)No, I don’t. (Đúng, tôi không thích uống).

Isn’t he a student? (Cậu ấy không phải là sinh viên đúng không?)No, he isn’t. (Không, anh ấy không phải sinh viên đâu)

Đặt câu hỏi nghi vấn dễ dàng theo từng bước

Để đặt các câu hỏi yes/no một cách thuận tiện, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Ghi, đọc hoặc nghĩ trong đầu một câu khẳng định đơn giản

It is cold outside. (Ngoài trời đang rất lạnh)

Hoặc: He goes to school everyday. (Ngày nào cậu ấy cũng đi học)

Bước 2: Nếu câu khẳng định có động từ to be, hãy di chuyển động từ to be lên đầu trước chủ ngữ.

Trong 2 ví dụ ở trên, câu “It is cold outside.” có “Is” là động từ to be, “it” là chủ ngữ. Di chuyển “is” lên trước “it” ta có:

Is it cold outside?  (Ngoài trời đang lạnh đúng không?)

Bước 3: Nếu câu chỉ có động từ thường, không có động từ to be, cần thêm các trợ động từ (do, does) tương ứng theo thì.

Ví dụ “He goes to school everyday.” không có to be mà chỉ có động từ thường, bạn chỉ cần thêm trợ động từ does (thì hiện tại đơn, ngôi thứ 3 số ít) lên đầu câu.

=> Does he go to school everyday? (Có phải cậu ấy đi học mỗi ngày không?)

3 – Câu Hỏi Đan Xen (Embedded Question)

Câu hỏi đan xen, tức là một câu (hoặc câu hỏi) chứa bên trong nó một câu hỏi khác. Loại câu này thường gồm 2 phần, được liên kết với nhau bằng các từ nghi vấn như what, which, when, who,…

Câu hỏi đan xen thường được sử dụng để đặt câu hỏi một cách lịch sự, hoặc tạo ra câu hỏi có tính tu từ mà không cần câu trả lời cụ thể.

Ví dụ: I don’t know what to do. (Tôi chẳng biết làm thế nào bây giờ)

=> Người nói chỉ đang thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, không cần một câu trả lời cụ thể.

Could you please tell me what time is it?

=> Trong tình huống này, hỏi trực tiếp “bao giờ rồi?” nghe hơi cộc và thiếu lịch sự, vì vậy bạn có thể sử dụng câu hỏi phức để tạo cảm giác lịch sự hơn.

Trong câu hỏi phức, động từ trong mệnh đề sau từ để hỏi phải đứng sau chủ ngữ và chia theo chủ ngữ, không thể đổi vị trí như trong các câu hỏi thông thường.

Để đặt câu hỏi phức, bạn có thể sử dụng 2 cấu trúc sau đây:

  • S + V (hoặc mệnh đề) + Từ để hỏi + S + V
  • Trợ động từ + S + V + Từ để hỏi + S + V

Ví dụ: I don’t know what to do with my sister. (Tôi chẳng biết nên làm gì với em gái tôi nữa)

Do you know where is he? (Bạn có biết anh ấy ở đâu không?)

4 – Câu Hỏi Đuôi Trong Tiếng Anh

Ngoài các loại câu hỏi thông thường đã nêu trên, câu hỏi đuôi trong tiếng Anh là một loại câu hỏi khá đặc biệt. Chúng thường được sử dụng để xác minh thông tin mà người nói đã biết, nhưng không chắc chắn về tính đúng sai.

Các câu hỏi đuôi thường gồm 2 phần riêng biệt được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: He is a doctor, isn’t he?(Anh ấy là bác sĩ, có đúng không?)

She isn’t there, is she?(Cô ấy không có ở đó, có đúng không?)

Trên đây là tổng hợp những kiến thức cơ bản về câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh. Mong rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đã nắm được cách hỏi và thu thập thông tin từ người khác một cách hiệu quả.

Hãy like, share bài viết này và đừng quên theo dõi engbreaking.com để cập nhật những bài viết mới hữu ích nhé.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài