Advice là danh từ đếm được hay không đếm được?

Danh từ đếm được đề cập đến các đối tượng hoặc thực thể có thể được đếm riêng lẻ, trong khi danh từ không đếm được đại diện cho các chất, khái niệm hoặc ý tưởng không thể đếm được một cách riêng lẻ. Một danh từ chung thường gây nhầm lẫn là “advice”. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ khám phá xem advice là danh từ đếm được hay không đếm được, xem xét đặc điểm và cách sử dụng của nó.

1. Advice là danh từ đếm được hay không đếm được?

“Advice” là một danh từ không đếm được (uncountable noun) trong tiếng Anh. Nó không được đếm bằng các số lượng rời rạc như “one advice,” “two advices,” và không có dạng số nhiều “advices.” Thay vào đó, chúng ta sử dụng “advice” như một khái niệm tổng quát để chỉ một lời khuyên hoặc sự hướng dẫn. Ví dụ:

 • She gave me some good advice. (Cô ấy đã đưa ra cho tôi một số lời khuyên tốt.)
 • I need your advice on this matter. (Tôi cần lời khuyên của bạn về vấn đề này.)
 • His advice was helpful in solving the problem. (Lời khuyên của anh ấy đã hữu ích trong việc giải quyết vấn đề.)

Vì “advice” là danh từ không đếm được, ta sử dụng động từ số ít “is” khi nó là chủ ngữ trong câu, ví dụ: “The advice is valuable” (Lời khuyên là có giá trị).

Trên đây là giải đáp cho thắc mắc advice là danh từ đếm được hay không đếm được. Để được hướng dẫn một cách chi tiết nhất, hãy tham gia khóa học tiếng Anh online cùng chúng tôi!

2. Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Danh từ nào không đếm được có thể xếp vào danh từ không đếm được. Những danh từ như water, rice, oil, v.v… thuộc loại này. Không giống như danh từ đếm được, danh từ không đếm được không có dạng số nhiều. Nếu danh từ trong câu không có số lượng cụ thể và trả lời cho câu hỏi “how much” thì có thể coi đó là danh từ không đếm được.

Định nghĩa của danh từ không đếm được theo Từ điển Cambridge là “một danh từ có một dạng không có số nhiều và gọi tên một thứ gì đó mà có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn nhưng không thể đếm được”.

Theo Từ điển Macmillan, danh từ không đếm được là “danh từ không có dạng số nhiều” và cả những danh từ “thường đề cập đến những thứ trừu tượng như ‘advice’, ‘luck’ và ‘information’ hoặc các chất như ‘milk’, ‘blood’ và ‘smoke’. Hơn nữa, “một danh từ như ‘gold’, ‘information’ hoặc ‘furniture’ chỉ có một hình thức và có thể được sử dụng mà không cần từ hạn định” được Từ điển Collins phân loại là danh từ không đếm được.

Ví dụ câu sử dụng danh từ không đếm được:

 • Would you like to have some milk before you go to bed?
 • Firoz asked his son to throw out the garbage before he went to college.
 • Sanu had blood on her hand; nobody including her knew what had happened.
 • Is there any water left in the jug?
 • We were asked to collect information about the new education policy before noon.
Hinh-anh-advice-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-1
Danh từ không đếm được trong tiếng Anh
Các ví dụ phổ biến về danh từ không đếm được
Loại danh từ Các ví dụ
Khái niệm trừu tượng và hiện tượng vật lý research, advice, information, knowledge, money, logic, gravity, acceleration, pollution, feedback, traffic, radiation, biomass, lightning
Chất, nguyên liệu và thực phẩm air, water, blood, algae, mud, grass, seaweed, graphite, clay, quartz, rice, flour, meat
Nguyên tố, hóa chất và khí helium, iron, copper, hydrochloric acid, calcium carbonate, carbon monoxide, methane
Các ngành và lĩnh vực biology, chemistry, physics, mathematics, geography, psychology, economics, aquaculture, trigonometry

3. Cách phân biệt được danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Để phân biệt danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns), bạn có thể dựa trên các đặc điểm sau:

Danh từ đếm được (countable nouns)

 1. Có thể được đếm và có dạng số ít và số nhiều.
 2. Đi kèm với các từ đếm như “a,” “an,” “one,” “two,”…
 3. Có thể sử dụng với các từ chỉ số lượng như “many,” “few,” “several,”…
 4. Có thể được đặt trong cấu trúc so sánh như “bigger,” “more,”…

Ví dụ: book (sách), cat (con mèo), chair (ghế), apple (quả táo)

Tham khảo: Danh từ chỉ số lượng trong tiếng Anh gồm những gì?

Danh từ không đếm được (uncountable nouns)

 1. Không thể được đếm cụ thể hoặc có dạng số ít và số nhiều.
 2. Không đi kèm với các từ đếm và không thể được đặt số.
 3. Sử dụng với các từ chỉ mức độ hoặc lượng như “some,” “a lot of,” “a little,”…
 4. Không thể được đặt trong cấu trúc so sánh.

Ví dụ: water (nước), happiness (hạnh phúc), information (thông tin), furniture (đồ nội thất)

Hinh-anh-advice-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-2
Cách phân biệt được danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Lưu ý rằng có một số từ có thể được sử dụng cả như danh từ đếm được và danh từ không đếm được, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Các từ khác như “bread” (bánh mì), “paper” (giấy) cũng có thể được sử dụng cả như danh từ đếm được và không đếm được, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Qua việc nhìn xét các đặc điểm trên, bạn có thể cùng Aten English phân biệt được danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Nắm bắt sự khác biệt giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được, đồng thời nắm bắt được advice là danh từ đếm được hay không đếm được để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn và thể hiện bản thân một cách hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài