Bảng Đáp Án Chi Tiết Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2023 (Cập Nhật Mới)

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2023, các thí sinh sinh năm 2005 đã chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2023, một thách thức quan trọng đánh dấu sự kết thúc 12 năm học.

Trong bài viết này, Aten cùng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh học sinh cập nhật đáp án chi tiết cho đề thi THPT Quốc gia 2023 trong các môn Toán, Văn, Anh, Tổ hợp Tự nhiên, và Tổ hợp Xã hội.

Hãy nhanh tay cập nhật thông tin!

Xem Thêm: Bản Cập Nhật Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023 (Đầy Đủ 24 Mã Đề)

1. Đáp Án Đề Thi Môn Văn THPT Quốc Gia 2023

Sáng ngày 28/6, theo lịch thi, học sinh lớp 12 đã vượt qua thách thức đề thi môn Văn THPT Quốc Gia 2023 với thời gian là 120 phút.

Cấu trúc của đề thi môn Văn THPT Quốc Gia 2023 bao gồm 2 phần chính:

– Phần Đọc Hiểu (3 Điểm): Thí Sinh Sẽ Phân Tích và Giải Quyết Vấn Đề Được Đưa Ra Từ Một Đoạn Văn Mẫu và Từ Đó Trả Lời Câu Hỏi với Độ Khó Được Phân Hóa Theo Từng Câu.

– Phần Làm Văn (7 Điểm): Gồm 2 Câu, Câu 1 Làm Văn Về Nghị Luận Xã Hội, Câu 2 Làm Văn Về Nghị Luận Văn Học.

Xem Thêm: Bí Quyết Hiểu Mã Trận Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Các Môn

Dưới Đây Là Hình Ảnh Cập Nhật Mới Nhất Đề Thi Môn Văn THPT Quốc Gia 2023:

Tham Khảo Ngay Dưới Đây Gợi Ý Đáp Án Đề Thi Môn Văn THPT Quốc Gia 2023 (Nguồn Do Ban Chuyên Môn Hocmai Thực Hiện):

2. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán (Full 24 Mã Đề)

2.1. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 101

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A 10.B
11.D 12.B 13.C 14.D 15.C 16.C 17.B 18.B 19.A 20.C
21.B 22.C 23.B 24.B 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.C
31.D 32.C 33.B 34.D 35.C 36.C 37.D 38.D 39.B 40.C
41.D 42.B 43.C 44.A 45.B 46.D 47.B 48.B 49.B 50.C

2.2. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 102

1.A 2.C 3.C 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A
21.A 22.B 23.C 24.A 25.B 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.B 42.C 43.B 44.C 45.B 46.B 47.B 48.C 49.D 50.A

2.3. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 103

1.B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.D 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.B 39.D 40.D
41.A 42.A 43.D 44.B 45.A 46.B 47.D 48.C 49.C 50.C

2.4. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 104

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10.B
11.D 12.D 13.C 14.A 15.D 16.C 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.C 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.B 40.A
41.D 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.B 49.B 50.A

2.5. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 105

1.B 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.C 19.C 20.B
21.B 22.B 23.C 24.A 25.A 26.D 27.C 28.B 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.D 35.D 36.C 37.D 38.C 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.B 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.D

2.6. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 106

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B
11.B 12.A 13.A 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30.A
31.B 32.B 33.B 34.A 35.A 36.C 37.A 38.C 39.C 40.B
41.C 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.A 50.C

2.7. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 107

1.D 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C
11.A 12.D 13.D 14.C 15.A 16.A 17.B 18.B 19.D 20.A
21.C 22.B 23.B 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.C 36.C 37.A 38.D 39.D 40.B
41.B 42.A 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.D 50.B

2.8. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 108

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.D
21.A 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.A
31.D 32.A 33.B 34.C 35.A 36.D 37.D 38.C 39.C 40.C
41.B 42.B 43.C 44.B 45.D 46.B 47.B 48.B 49.B 50.C

2.9. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 109

1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11.C 12.D 13.C 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.C 25.D 26.B 27.A 28.D 29.D 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.B 38.C 39.B 40.D
41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.C 47.B 48.C 49.A 50.D

2.10. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 110

1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.B 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.D 25.D 26.B 27.A 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.D 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

2.11. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 111

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.C 14.C 15.D 16.D 17.A 18.C 19.D 20.B
21.B 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.A 28.B 29.B 30.C
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.D 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.A 43.D 44.D 45.B 46.A 47.A 48.B 49.D 50.D

2.12. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 112

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.A 7.D 8.D 9.A 10.A
11.B 12.C 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.C 19.B 20.B
21.D 22.A 23.C 24.C 25.D 26.D 27.C 28.A 29.A 30.D
31.D 32.C 33.C 34.D 35.C 36.A 37.D 38.A 39.C 40.A
41.D 42.A 43.C 44.C 45.D 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D

2.13. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 113

1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.C 13.D 14.A 15.A 16.D 17.C 18.A 19.A 20.B
21.A 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.B 39.B 40.B
41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.C

2.14. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 114

1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.A 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
21.A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.C
41.A 42.B 43.C 44.C 45.A 46.C 47.B 48.B 49.A 50.A

2.15. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 115

1.C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.C 10.D
11.D 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.C 27.D 28.C 29.B 30.B
31.D 32.A 33.C 34.B 35.B 36.B 37.C 38.D 39.A 40.B
41.B 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.D 49.D 50.C

2.16. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 116

1.B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.A 8.A 9.B 10.B
11.A 12.A 13.C 14.B 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.D
21.D 22.C 23.C 24.D 25.B 26.A 27.D 28.A 29.C 30.D
31.C 32.C 33.D 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.A
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.A 49.B 50.C

2.17. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 117

1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C
11.B 12.C 13.D 14.D 15.D 16.A 17.A 18.C 19.A 20.D
21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.A 27.B 28.C 29.A 30.A
31.B 32.D 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.C 39.A 40.D
41.B 42.D 43.D 44.A 45.B 46.A 47.B 48.D 49.B 50.B

2.18. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 118

1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B
11.C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.C 33.D 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.C 40.D
41.D 42.A 43.D 44.B 45.D 46.C 47.B 48.D 49.A 50.C

2.19. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 119

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.D 14.A 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.A
21.A 22.C 23.A 24.D 25.A 26.B 27.D 28.B 29.B 30.B
31.D 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.A 38.A 39.B 40.D
41.A 42.A 43.B 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.D

2.20. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 120

1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.B 7.B 8.A 9.B 10.C
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.B 37.D 38.A 39.D 40.C
41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.B 48.A 49.B 50.A

2.21. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 121

1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.B
21.B 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.D 37.C 38.D 39.B 40.D
41.D 42.D 43.B 44.D 45.D 46.B 47.A 48.C 49.A 50.C

2.22. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 122

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.C
31.A 32.A 33.A 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.C 50.C

2.23. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 123

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A
11.B 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21.D 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.B 50.B

2.24. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán Mã Đề 124

1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.A
21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.D 48.C 49.B 50.C

3. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Anh (Full 24 Mã Đề)

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023: Cập Nhật Full 24 Mã Đề

3.1. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.D 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.C

3.2. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 402

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.B 47.C 48.A 49.D 50.D

3.3. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.B 14.B 15.B 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.4. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

3.5. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21B 22.C 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.6. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6. 7.C 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27. 28. 29. 30.
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42. 43.B 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.

3.7. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 407

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.D 22.D 23.D 24.A 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.C

3.8. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 408

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.9. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.B 19.C 20.B
21.D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.A 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

3.10. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 410

1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.11. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.12. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.13. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 413

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.14. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.B 50.D

3.15. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.A 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.C 49.B 50.A

3.16. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 416

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.17. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 1C3. 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.D 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

3.18. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 418

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.19. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.20. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.C 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

3.21. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 421

1.B 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9. 10.A
11.D 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42. 43.C 44.B 45.C 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

3.22. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.A 20.A
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.B 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.D 43.B 44.C 45.A 46.D 47. 48. 49. 50.

3.23. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 423

1.B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.D 25.B 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.A
41.C 42.A 43.B 44.B 45.A 46.C 47.B 48.C 49.A 50.A

3.24. Đáp Án Đề Anh THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 424

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.A 12.C 13B. 14.A 15.B 16.C 17.D 18.B 19.B 20.C
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.B 42.D 43.B 44.B 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C

4. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Full 24 Mã Đề

4.1. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 201

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

4.2. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 202

1.C 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.A 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.D

4.3. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 203

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

4.4. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 204

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.A 12.B 13.A 14.D 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.B 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

4.5. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 205

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.C 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.B

4.6. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 206

1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.C 40.A

4.7. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 207

1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

4.8. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 208

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.B 14.C 15.A 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

4.9. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 209

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.B 39.C 40.B

4.10. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 210

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.A 33.A 34.C 35.C 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B

4.11. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 211

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D
31.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.B 39.D 40.D

4.12. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 212

1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.B 12.C 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.B 32.A 33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

4.13. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 213

1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C
11.B 12.A 13.C 14.C 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.C 22.B 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D

4.14. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 214

1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.D 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.C
31.A 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.C 38.D 39.B 40.B

4.15. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 215

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.C
11.B 12.A 13.B 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.D 37.B 38.B 39.C 40.D

4.16. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 216

1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.C 40.D

4.17. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 217

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.18. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 218

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.19. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 219

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.20. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 220

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.21. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 221

1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.A 35.C 36.D 37.C 38.C 39.A 40.C

4.22. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 222

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.23. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 223

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.24. Đáp Án Đề Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 224

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 (Full 24 Mã Đề)

5.1. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 201

41.C  42.C  43.A 44.D 45.A  46.A  47.D  48.B 49.A  50.C
 51.A  52.D  53.C  54.C  55.A  56.D  57.C  58.D  59.D  60.A
 61.C 62.B  63.A  64.D 65.A 66.A  67.A  68.B  69.A  70.C
 71.B  72.C  73.C  74.D  75.D  76.C  77.D  78.A  79.D 80.D

5.2. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 202

41.A  42.D  43.C 44. D 45. C  46.D  47.D  48.D 49. A  50.C
 51.A  52.C  53.B  54.D  55.D  56.A  57.D  58.B  59.C  60.A
 61.C 62. A  63.C  64.D 65. C 66. D  67.B  68.B  69.A  70.B
 71.D  72.A  73.C  74.B  75.A  76.B  77.B  78.C  79.A 80.C

5.3. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 203

41.A  42.B  43.D 44.A 45. B  46.D  47.B  48.C 49.B 50.D
 51.B  52.A  53.B  54.C  55.D  56.A  57.B  58.C  59.C 60.B
 61.C 62.B  63.D  64.C 65. B 66. C  67.C  68.D  69.C 70.D
 71.D  72.C  73.D  74.C  75.D  76.C  77.D  78.C  79.D 80.B

5.4. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 204

41.A  42.C  43.C 44. A 45. B  46.B  47.D  48.A 49. B 50.B
 51.B  52.D  53.A  54.C  55.B  56.A  57.B  58.C  59.C 60.D
 61.B 62. A  63.B  64.C 65. D 66. B  67.C  68.C  69.D 70.A
 71.A  72.D  73.C  74.A  75.D  76.A  77.A  78.C  79.D 80.C

5.5. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 205

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

5.6. Đáp Án Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 206

41.D  42.A  43.A 44.C 45.C  46.A  47.B  48.B 49.D  50.D
 51.A  52.B  53.A  54.C  55.B  56.B  57.C  58.A  59.A  60.C
 61.C 62.D  63.C  64.C 65.D 66.D  67.A  68.C  69.C  70.D
 71.B  72.B  73.D  74.B  75.A  76.B  77.B  78.D  79.D 80.C

Mã Đề 207:

41.D  42.A  43.A 44.C 45.D  46.B  47.D  48.B 49.D  50.D
 51.A  52.C  53.D  54.C  55.B  56.B  57.A  58.D  59.C  60.B
 61.B 62. B  63.A  64.C 65.C 66.D  67.A  68.A  69.C  70.B
 71.C  72.C  73.A  74.C  75.D  76.B  77.C  78.B  79.C 80.D

Mã Đề 208:

41.A  42.B  43.B 44.C 45.B  46.D  47.A  48.C 49.D  50.B
 51.A  52.A  53.A  54.B  55.B  56.C  57.D  58.A  59.D  60.B
 61.B 62.A  63.D  64.D 65.B 66.C  67.D  68.D  69.A  70.D
 71.B  72.D  73.A  74.D  75.B  76.B  77.D  78.A  79.D 80.A

Mã Đề 209:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 210:

41.B  42.A  43.A 44. A 45.B  46.C  47.A  48.C 49.C  50.C
 51.B  52.D  53.A  54.A  55.D  56.C  57.D  58.A  59.A  60.C
 61.D 62.A  63.B  64.B 65.A 66.B  67.B  68.C  69.D  70.D
 71.D  72.C  73.C  74.B  75.D  76.B  77.B  78.C  79.C 80.A

Mã Đề 211:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 212:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 213:

41.C 42.D  43.C 44. B 45. C  46.A  47.B  48.A 49. C  50.B
51.A 52.C  53.C  54.D  55.A  56.D  57.A  58.B  59.D  60.C
61.A 62. A  63.B  64.C 65. C 66. D  67.D  68.D  69.B  70.C
71.A 72.D  73.D  74.D  75.D  76.A  77.A  78.A  79.D 80.B

Mã Đề 214:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 215:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 216:

41.C 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.A 54.D 55.A 56.B 57.A 58.B 59.D 60.D
61.B 62. D 63.D 64.B 65.C 66.A 67.B 68.C 69.C 70.C
71.D 72.A 73.A 74.C 75.D 76.D 77.B 78.C 79.C 80.B

Mã Đề 217:

41.C 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.B 48.D 49.B 50.C
51.D 52.C 53.B 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.B 60.B
61.C 62. D 63.C 64.A 65.A 66.C 67.A 68.B 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.D 75.B 76.A 77.D 78.A 79.C 80.C

Mã Đề 218:

41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.C 47.A 48.D 49.D 50.A
51.B 52.C 53.A 54.D 55.D 56.C 57.B 58.B 59.B 60.C
61.A 62.B 63.D 64.C 65.A 66.B 67.D 68.A 69.D 70.A
71.B 72.A 73.A 74.A 75.B 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã Đề 219:

41.D 42.C 43.C 44.B 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.C 52.D 53.B 54.A 55.B 56.A 57.C 58.D 59.A 60.C
61.D 62. B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.C 72.D 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.D 79.B 80.C

Mã Đề 220:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 221:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 222:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã Đề 223:

41.B 42.A 43.B 44.D 45.C 46.B 47.C 48.A 49.D 50.C
51.C 52.A 53.D 54.C 55.C 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62. C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.C 69.A 70.B
71.D 72.C 73.D 74.B 75.D 76.D 77.D 78.A 79.A 80.D

Mã Đề 224:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

6. Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Sinh Học (Toàn Bộ 24 Mã Đề)

(Đang cập nhật)

6.1. Đáp Án Đề Sinh Học Thi THPT Quốc Gia 2023 – Mã Đề 201

81.A 82.C 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.D 90.D
91.D 92.C 93.C 94.A 95.A 96.C 97.C 98.D 99.A 100.C
101.C 102.C 103.A 104.A 105.A 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.C 120.C

6.2. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 202

81.A 82.A 83.B 84.C 85.B 86.D 87.D 88.C 89.D 90.B
91.D 92.C 93.B 94.B 95.D 96.A 97.B 98.C 99.C 100.C
101.D 102.B 103.A 104.D 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.A
111.D 112. 113. 114. 115. 116.C 117.C 118.D 119.B 120.

6.3. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 203

81.A 82.B 83.D 84.C 85.B 86.A 87.D 88.C 89.D 90.A
91.C 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D
101.B 102.B 103.C 104.D 105.B 106.B 107.C 108.B 109.C 110.D
111.D 112.C 113.D 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.B

6.4. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 204

81.C 82.D 83.B 84.B 85.D 86.B 87.D 88.A 89.A 90.C
91.B 92.D 93.C 94.C 95.B 96.C 97.A 98.D 99.C 100.C
101.B 102.A 103.A 104.D 105.A 106.C 107.A 108.A 109.A 110.B
111.B 112.A 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.A 119.D 120.B

6.5. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 205

81.C 82.A 83.D 84.B 85.B 86.A 87.D 88.B 89.C 90.B
91.D 92.C 93.A 94.B 95.D 96.C 97.A 98.D 99.A 100.B
101.B 102.B 103D. 104.A 105.B 106.C 107.D 108.C 109.C 110.B
111.D 112.D 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.6. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 206

81.D 82.D 83.A 84.B 85.C 86.C 87.A 88.C 89.A 90.A
91.D 92.D 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.B 99.C 100.D
101.C 102.C 103.D 104.A 105.C 106.B 107.C 108.A 109.B 110.B
111.B 112.A 113.B 114.B 115.D 116.B 117.C 118.B 119.B 120.D

6.7. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 207

81.B 82.A 83.A 84.D 85.B 86.C 87.B 88.C 89.C 90.C
91.B 92.C 93.D 94.C 95.D 96.B 97.D 98.D 99.A 100.C
101.A 102.A 103.A 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.C 110.A
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.8. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 209

81.D 82.A 83.B 84.A 85.B 86.A 87.C 88.A 89.B 90.D
91.B 92.C 93.C 94.C 95.D 96.C 97.C 98.C 99.D 100.C
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.D 107.B 108.C 109.B 110.B
111. 112.D 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118. 119. 120.

6.9. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 208

81.C 82.B 83.B 84.A 85.B 86.C 87.A 88.A 89.B 90.A
91.A 92.B 93.C 94.B 95.B 96.D 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.D 103.A 104.D 105.D 106.D 107.B 108.C 109.A 110.D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.10. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 210

81.A 82.B 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.B 90.B
91.A 92.B 93.A 94.C 95.B 96.C 97.C 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.B 105.A 106.D 107.A 108.A 109.C 110.A
111.C 112.B 113. 114.C 115. 116.B 117.B 118.A 119.A 120.C

6.11. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 211

81.B 82.D 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.A 89.C 90.B
91.D 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.A 99.A 100.C
101.D 102.A 103.A 104.D 105.C 106.C 107.C 108.D 109.D 110.C
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.12. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 212

81.A 82.B 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.B 90.B
91.A 92.D 93.A 94.C 95.B 96.C 97.C 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.B 105.A 106.D 107.B 108.A 109.B 110.A
111.C 112.C 113.A 114.C 115.C 116.C 117. 118.B 119.A 120.C

6.13. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 213

81.D 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.14. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 214

81.A 82.C 83.A 84.C 85.D 86.C 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.B 100.C
101.D 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.B
111.C 112.D 113.C 114.D 115.B 116.C 117.B 118.A 119.A 120.D

6.15. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 215

81.D 82.A 83.C 84.B 85.A 86.A 87.B 88.A 89.B 90.D
91.D 92.C 93.D 94.B 95.C 96.B 97.D 98.C 99.A 100.C
101.D 102.B 103.C 104.A 105.B 106.B 107.B 108.D 109.D 110.D
111.D 112.B 113.B 114.C 115.A 116.C 117.C 118.D 119.A 120.A

6.16. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 216

81.D 82.A 83.A 84.C 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.B 92.B 93.A 94.A 95.B 96.D 97.B 98.B 99.B 100.B
101.B 102.A 103.B 104.D 105.C 106.D 107.D 108.C 109.D 110.B
111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.C 117.D 118.A 119.A 120.C

6.17. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 217

81.C 82.B 83.A 84.D 85.C 86.B 87.D 88.B 89.B 90.B
91.B 92.D 93.D 94.B 95.A 96.A 97.A 98.C 99.A 100.C
101.D 102.D 103.B 104.C 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.C 116.B 117.A 118.C 119.A 120.D

6.18. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 218

81.B 82.B 83.C 84.C 85.D 86.C 87.B 88.C 89.B 90.C
91.C 92.A 93.A 94.C 95.B 96.D 97.A 98.D 99.A 100.D
101.A 102.B 103.B 104.A 105.B 106.A 107.D 108.D 109.D 110.A
111.D 112.D 113.A 114.A 115.D 116.A 117.D 118.B 119.A 120.A

6.19. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 219

81.A 82.D 83.C 84.A 85.D 86.B 87.A 88.A 89.A 90.C
91.A 92.A 93.B 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.A 100.B
101.D 102.C 103.B 104.B 105.A 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.D 119.C 120.B

6.20. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 220

81.C 82.A 83.A 84.A 85.B 86.D 87.A 88.A 89C. 90.D
91.D 92.B 93.B 94.C 95.B 96.A 97.C 98.B 99.D 100.D
101.D 102.B 103.D 104.B 105.B 106.D 107.B 108.A 109.B 110.B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.21. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 221

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.B 88.A 89.D 90.B
91.C 92.D 93.A 94.B 95.C 96.C 97.D 98.D 99.C 100.D
101.B 102.D 103D. 104.A 105.C 106.B 107.B 108.D 109.A 110.B
111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.C 117.C 118.A 119.A 120.B

6.22. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 222

81.D 82.A 83.D 84.D 85.C 86.A 87.A 88.C 89.D 90.D
91.A 92.B 93.C 94.B 95.C 96.C 97.C 98.B 99.D 100.C
101.A 102.B 103.B 104.B 105.D 106.B 107.C 108.C 109.A 110.D
111.D 112.C 113.B 114.B 115.D 116.A 117.A 118.B 119.B 120.C

6.23. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 223

81.C 82.D 83.B 84.C 85.A 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.A 92.C 93.A 94.D 95.C 96.A 97.D 98.B 99.B 100.A
101.B 102.D 103.D 104.D 105.D 106.C 107.B 108.D 109.A 110.D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

6.24. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 224

81.A 82.C 83.B 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.A 90.C
91.D 92.A 93.D 94.A 95.A 96.B 97.B 98.C 99.A 100.A
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.D 107.C 108.C 109.C 110.A
111.C 112.B 113. 114. 115.B 116.C 117.B 118.C 119. 120.

Lời Kết

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 sẽ được Aten cập nhật nhanh và chính xác nhất trong bài viết này.

Để tham khảo thông tin khác về kỳ thi THPT Quốc gia 2023 hoặc tìm hiểu về kiến thức môn học tiếng Anh thú vị, vui lòng truy cập trang chủ Engbreaking.com hoặc đăng ký khóa học ngay hôm nay.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài