Bảng điểm và cách tính điểm IELTS

Nếu bạn hiểu rõ về bảng điểm IELTS cũng như cách tính điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS của từng kỹ năng, bạn sẽ dễ dàng nhận biết những yếu tố cần thể hiện trong phần thi để đạt điểm số cao. Hơn nữa, bạn còn có thể dự đoán điểm số của mình sau mỗi phần thi để tránh cảm giác hồi hộp và lo lắng. Vì vậy, hãy cùng Trung tâm Anh ngữ Aten khám phá bảng điểm và cách tính điểm IELTS ngay nhé!

Bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh – IELTS

Điều quan trọng mà bạn cần biết là kết quả kỳ thi chứng chỉ IELTS không phải là đậu hoặc rớt, mỗi thí sinh sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết quả với điểm tổng và điểm trung bình ở từng phần thi được ghi rõ.

Bảng điểm IELTS là từ 1 – 9, điểm tổng bài thi sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Điểm từng phần thi sẽ được hiển thị rõ trong bảng kết quả để mọi người dễ dàng kiểm tra.

Và lưu ý có một số quy ước làm tròn trong Bảng điểm IELTS, chi tiết như sau:

 • Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .25 sẽ được làm tròn thành .5
 • Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .75 sẽ được làm tròn thành 1.0

Ví dụ: Điểm từng phần: 7.0 (Nghe), 5.0 (Nói), 6.5 (Đọc), 6.5 (Viết). Điểm tổng IELTS = 25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5

Bài thi IELTS có 2 loại: Academic (Học thuật) và General Training (Tổng quát). Hai loại sẽ có sự chênh lệch về độ khó. Do đó, bảng điểm chuyển đổi cho mỗi loại sẽ có sự khác biệt.

Cách tính điểm của phần thi IELTS Reading & Listening

Phần thi IELTS Listening và IELTS Reading đều có 40 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 1 điểm. Và bảng điểm của cả hai bài thi này sẽ được chuyển đổi về bảng điểm IELTS chuẩn từ 1 đến 9.

Ở phần thi IELTS Reading

Trong phần thi IELTS Reading, thí sinh sẽ phải đọc và trả lời các câu hỏi về một đoạn văn dài. Giám khảo sẽ sử dụng các tiêu chí sau để đánh giá phần thi này, mỗi tiêu chí sẽ được đánh điểm từ 0 đến 9, với 9 là điểm cao nhất. Tổng điểm của phần thi IELTS Reading là 90, với điểm trung bình là 6.0.

 • Hiểu bài (Comprehension): Đánh giá khả năng hiểu nội dung của thí sinh trong văn bản, bao gồm các ý chính, ý phụ, chi tiết, mối quan hệ giữa các ý, và ý nghĩa tổng thể của văn bản.
 • Chính xác (Accuracy): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng của thí sinh trả lời các câu hỏi một cách chính xác, không mắc lỗi ngữ pháp, từ vựng, và cách sử dụng từ.
 • Phạm vi từ vựng (Range): Khả năng sử dụng từ vựng của thí sinh một cách đa dạng và chính xác trong bài thi.
 • Tính liên quan (Relevance): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng của thí sinh trả lời các câu hỏi một cách liên quan đến nội dung của văn bản.

Dưới đây là bảng điểm IELTS Listening và Reading cho cả loại Academic (Học thuật) và General Training (Tổng quát):

Listening (Academic and General traning) Reading (Academic) Reading (General tranining)
Correct answers Band score Correct answers Band score Correct answers Band score
39 – 40 9.0 39 – 40 9.0 40 9.0
37 – 38 8.5 37 – 38 8.5 39 8.5
35 – 36 8.0 35 – 36 8.0 38 8.0
33 – 34 7.5 33 – 34 7.5 36 – 37 7.5
30 – 32 7.0 30 – 32 7.0 34 – 35 7.0
27 – 29 6.5 27 – 29 6.5 32 – 33 6.5
23 – 26 6.0 23 – 26 6.0 30 – 31 6.0
20 – 22 5.5 20 – 22 5.5 27 – 29 5.5
16 – 19 5.0 16 – 19 5.0 23 – 26 5.0
13 – 15 4.5 13 – 15 4.5 19 – 22 4.5
10 – 12 4.0 10 – 12 4.0 15 – 18 4.0
7 – 9 3.5 7 – 9 3.5 12 – 14 3.5
5 – 6 3.0 5 – 6 3.0 8 – 11 3.0
3 – 4 2.5 3 – 4 2.5 5 – 7 2.5

Đây là Bảng điểm IELTS chuẩn từ IDP cho bài thi IELTS Listening và Reading. Tại đây, bạn có thể sử dụng số câu trả lời đúng của mình (Correct answers) để chuyển đổi thành bảng điểm chuẩn IELTS (Band score) cho bài thi của bạn.

Cách tính điểm của phần thi IELTS Speaking & Writing

Trong phần thi IELTS Speaking

Với bảng điểm IELTS Speaking, giám khảo sẽ sử dụng 4 tiêu chí sau đây để đánh giá từng phần

1. Lưu loát và Kết nối – Tính lưu loát và kết nối trong bài nói

Tính lưu loát và kết nối trong bài nói sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh nói trôi chảy, mạch lạc và rõ ràng. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Tốc độ nói: Thí sinh cần nói với tốc độ phù hợp, không quá nhanh hoặc quá chậm, để người nghe có thể dễ dàng theo dõi.
 • Tập trung: Thí sinh cần tập trung vào bài nói của mình và không bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài.
 • Khả năng sử dụng các từ nối: Thí sinh cần sử dụng các từ nối một cách hiệu quả để kết nối các ý tưởng trong bài nói của mình.
 • Khả năng sử dụng các dấu câu: Thí sinh cần sử dụng các dấu câu một cách chính xác để giúp người nghe hiểu rõ ý của mình.

2. Phát âm – Cách phát âm

Cách phát âm sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh phát âm các âm thanh tiếng Anh một cách chính xác và rõ ràng. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Âm vị: Thí sinh cần phát âm các âm vị tiếng Anh một cách chính xác, không nhầm lẫn giữa các âm giống nhau.
 • Tiếng lóng và cách phát âm địa phương: Thí sinh nên tránh sử dụng tiếng lóng và cách phát âm địa phương khi nói tiếng Anh.
 • Âm điệu và ngữ điệu: Thí sinh cần áp dụng âm điệu và ngữ điệu tiếng Anh một cách tự nhiên.

3. Vốn từ – Số từ vựng

Số từ vựng sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh sử dụng các từ ngữ tiếng Anh một cách chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Kích thước vốn từ: Thí sinh cần có vốn từ phong phú để có thể diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình một cách chính xác và rõ ràng.
 • Sự đa dạng của vốn từ: Thí sinh cần ứng dụng nhiều từ ngữ khác nhau để tránh lặp từ.
 • Sự chính xác của vốn từ: Thí sinh cần sử dụng từ ngữ một cách chính xác, không nhầm lẫn giữa các từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa.

4. Ngữ pháp – Cấu trúc ngữ pháp

Cấu trúc ngữ pháp sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Hiểu biết về ngữ pháp: Thí sinh cần có hiểu biết vững chắc về ngữ pháp tiếng Anh để sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác.
 • Sự đa dạng của ngữ pháp: Thí sinh cần ứng dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau để tránh sự nhàm chán.
 • Sự chính xác của ngữ pháp: Thí sinh cần sử dụng cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác, không mắc lỗi ngữ pháp.

Lưu ý: Tốc độ chỉ là một phần nhỏ trong tất cả các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking. Yếu tố quan trọng là độ dài của câu trả lời và khả năng sử dụng linh hoạt các từ nối, cụm từ liên kết,… Nếu bạn làm được điều đó thì thang điểm IELTS phần thi Speaking của bạn sẽ đạt điểm cao.

Ở phần thi IELTS Writing

Đối với phần thi IELTS Writing, không có cách chấm điểm cố định. Phần thi viết tiếng Anh bao gồm 2 bài task 1 và task 2, các giám khảo sẽ dựa vào những tiêu chí sau để chấm điểm và số điểm từng phần là như nhau.

1. Đạt được nhiệm vụ – Mức độ hoàn thành bài thi Writing Task 1 và Phản hồi cho Writing Task 2 (25% tổng điểm bài thi)

Mức độ hoàn thành bài thi Writing Task 1 và phản hồi cho bài thi Writing Task 2 được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đề bài. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

Writing Task 1:

 • Thí sinh đã hiểu rõ yêu cầu của đề bài chưa?
 • Thí sinh đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết chưa?
 • Thí sinh đã trình bày thông tin một cách rõ ràng và mạch lạc chưa?

Writing Task 2:

 • Thí sinh đã hiểu rõ ý kiến của đề bài không?
 • Thí sinh đã trình bày lập luận của mình một cách rõ ràng và thuyết phục chưa?
 • Thí sinh đã sử dụng các bằng chứng và ví dụ cụ thể để hỗ trợ lập luận chưa?

2. Gắn kết và Liên kết – Tính gắn kết giữa các câu văn và đoạn văn (25% tổng điểm bài thi)

Tính gắn kết giữa các câu văn và đoạn văn được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh sử dụng từ nối và cấu trúc câu để kết nối các ý tưởng trong bài viết một cách mạch lạc và trôi chảy. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Thí sinh đã sử dụng các từ nối một cách hiệu quả để kết nối ý tưởng trong bài viết chưa?
 • Thí sinh đã sử dụng các cấu trúc câu đa dạng và phù hợp để kết nối ý tưởng trong bài viết chưa?

3. Ngữ Pháp Từ Vựng – Cách sử dụng vốn từ trong bài viết (25% tổng điểm bài thi)

Cách sử dụng vốn từ trong bài viết được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh sử dụng từ ngữ tiếng Anh một cách chính xác, phù hợp và đa dạng. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét những yếu tố sau:

 • Kích thước vốn từ của thí sinh có đủ phong phú để diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng một cách chính xác và rõ ràng không?
 • Sự đa dạng của vốn từ của thí sinh có thể thấy qua việc sử dụng các từ ngữ khác nhau để tránh lặp từ không?
 • Sự chính xác của vốn từ của thí sinh có thể thấy qua việc sử dụng từ ngữ một cách chính xác, không mắc lỗi chính tả hoặc từ vựng không?

4. Ngữ Pháp – Ngữ pháp (25% tổng điểm bài thi)

Ngữ pháp sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của thí sinh sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Cụ thể, giám khảo sẽ xem xét các yếu tố sau:

 • Kiến thức ngữ pháp của thí sinh có vững chắc để có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác không?
 • Sự đa dạng của ngữ pháp của thí sinh có thể thấy qua việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau để tránh nhàm chán không?
 • Sự chính xác của ngữ pháp của thí sinh có thể thấy qua việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác, không mắc lỗi ngữ pháp không?

Mỗi tiêu chí sẽ chiếm 25% số điểm của toàn bài thi IELTS Writing. Giám khảo sẽ đánh giá riêng từng tiêu chí trong bài viết, sau đó tổng trung bình sẽ được tính để ra điểm số cuối cùng của phần thi.

Lưu ý: Để giúp thí sinh đạt được thang điểm IELTS cao ở phần thi Speaking & Writing, các bảng mô tả thường xuyên được cập nhật để mọi người tham khảo, hiểu rõ hơn về các yêu cầu của từng phần, từ đó có các chiến lược cũng như kế hoạch ôn luyện đúng hướng để mang lại kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.

Bí quyết và mẹo thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt điểm cao

Phần lớn thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tiếng Anh IELTS đều có bí quyết riêng. Chỉ cần bạn nắm vững phương pháp, kỹ năng đúng thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua kỳ thi IELTS với số điểm như mong đợi.

Mẹo làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Nghe (IELTS Listening Test)

Luyện thi IELTS Listening đòi hỏi sự kiên nhẫn, đầu tư thời gian và công sức. Hãy rèn kỹ năng nghe qua audio book, xem phim tài liệu, theo dõi tin tức hàng ngày trên các trang web tiếng Anh uy tín. Ghi chép mọi điều bạn nghe, thực hành đọc theo cách của phát thanh viên và thu âm để so sánh và sửa lỗi. Ngoài ra, dành thời gian giải đề thi IELTS Listening để nắm vững cấu trúc và cải thiện khả năng tập trung.

Về kỹ năng làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Nghe (IELTS Listening Test), hãy nhớ:

 • Đọc kỹ hướng dẫn, kiểm tra số từ được phép sử dụng để trả lời, ghi chú trên đề thi và gạch dưới từ vựng chính trong câu hỏi để xác định phần cần nghe.
 • Nghe toàn bộ đoạn văn, không tập trung nghe từng câu riêng lẻ. Độ khó của bài Listening sẽ tăng dần, vì vậy hãy tập trung nghe nhiều câu trả lời cùng một lúc.
 • Không ghi đáp án trực tiếp vào phiếu trả lời mà hãy ghi chú vào đề thi vì bạn có 10 phút cuối để sao chép đáp án vào phiếu trả lời.
 • Nếu không trả lời được câu nào, hãy bỏ qua và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cuối giờ, nếu còn thời gian, bạn có thể quay lại. Tuyệt đối không để trống câu hỏi, hãy điền từ bạn suy đoán.

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Đọc (IELTS Reading Test)

Khi bắt đầu luyện thi IELTS Reading, hãy tuân thủ các quy tắc sau:

 • Bài thi IELTS Reading kéo dài 60 phút, nên khi luyện tập ở nhà, bạn chỉ nên hoàn thành bài trong khoảng 35 – 40 phút. Điều này giúp nâng cao khả năng phản xạ và kiểm soát thời gian làm bài.
 • Chọn đọc các đề tài bạn quan tâm và hào hứng để tránh tình trạng nhàm chán. Đừng quên ghi chú lại những thông tin quan trọng.
 • Thực hiện nhiều bài kiểm tra IELTS Reading mẫu. Lưu ý tập trung vào từng dạng bài để ôn luyện hiệu quả hơn.
 • Để đạt kết quả cao trong bài thi IELTS Reading, hãy rèn hai kỹ năng đọc cơ bản: lướt (skimming) để nhanh chóng tìm hiểu ý chính và dò (scanning) để định vị thông tin quan trọng, giúp bạn giải câu hỏi một cách dễ dàng.

Trong phần thi IELTS Reading, nhớ:

 • Đọc câu hỏi kỹ, phân tích và xác định chủ đề, nội dung mỗi đoạn. Ghi chú từ khóa quan trọng giúp bạn nhanh chóng tìm câu trả lời.
 • Phần IELTS Reading Test không cung cấp thêm thời gian để ghi câu trả lời. Vì vậy, trong vòng 60 phút, hãy đọc và điền câu trả lời trực tiếp vào phiếu để đảm bảo sử dụng thời gian hiệu quả.
 • Khi nắm giữ tờ đề thi IELTS Reading, hãy đọc mỗi câu một cách kỹ lưỡng và theo thứ tự. Nếu gặp khó khăn ở bất kỳ câu nào, hãy đánh dấu và chuyển sang câu tiếp theo để không làm mất thời gian.

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Viết (IELTS Writing Test)

Để đạt kết quả cao trong bài thi IELTS, đặc biệt là phần Viết, hãy nhớ:

 • Dành thời gian học và viết nhiều mẫu câu, nâng cao từ vựng và ngữ pháp qua các nguồn tin như BBC, CNN, New York Times, … Đồng thời, rèn chữ viết rõ ràng để tránh mất điểm.
 • Hãy luyện viết theo một cấu trúc nhất định, bạn có thể học và mô phỏng theo cách viết của một tác giả nổi tiếng.
 • Để đạt điểm cao trong phần IELTS Writing Test, hãy viết một cách mạch lạc, có luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, ngữ pháp đúng, và sử dụng câu từ dễ hiểu.
 • Học cấu trúc câu từ qua các phần mở bài và kết luận của những bài thi tiếng Anh IELTS mẫu để tiết kiệm thời gian làm bài.

Trong quá trình làm bài thi:

 • Đọc câu hỏi cẩn thận, xác định định dạng bài, nội dung, chủ đề, xây dựng cấu trúc bài một cách logic, rõ ràng, và liệt kê những từ vựng có thể sử dụng trong bài.
 • Trong phần thi IELTS Writing, tránh sao chép câu từ trong đề thi vì sẽ bị trừ điểm. Hãy sử dụng ngôn ngữ của bạn để diễn đạt, chú ý đến chính tả và số lượng từ trong bài.
 • Hạn chế sử dụng từ đơn giản như “giảm”, “tăng”, “tăng lên”, “giảm đi”, thay vào đó, tập trung học các cụm từ có tính học thuật cao.
 • Trong bài luận, hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm đầy đủ 3 phần: mở đầu, phần chính, và kết luận. Thiếu bất kỳ phần nào trong 3 phần này sẽ bị trừ điểm nặng nề.

Sau khi hiểu rõ các chiêu thức làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Viết theo những gì đã được trình bày, chắc chắn bạn sẽ đạt được điểm số cao.

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS phần Nói (IELTS Speaking Test)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh IELTS, bạn có thể mài dũa kỹ năng nói bằng cách xem phim, nghe nhạc tiếng Anh, tham gia giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản xứ ở mọi nơi. Hãy mô phỏng cách họ diễn đạt, ngữ điệu và cách phát âm. Hãy tập trung vào việc học từ vựng, và nắm vững các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking.

Khi tham gia phần thi IELTS Speaking Test, hãy:

 • Giữ bình tĩnh, toát lên sự tự tin và nói một cách tự nhiên và thoải mái để tạo ấn tượng tích cực với ban giám khảo.
 • Trong phần thi IELTS Speaking, không có đáp án đúng hoặc sai, bởi giám khảo sẽ đánh giá khả năng thể hiện, ngữ điệu, phát âm và vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.
 • Tránh sử dụng từ vựng quá trọng trạng, tiếng lóng và từ đã quá cũ.
 • Hạn chế lặp lại từ vựng có trong câu hỏi và tránh trả lời dưới dạng Yes/No.
 • Hãy mở rộng câu trả lời của bạn bằng cách giải thích hoặc thêm vào những ví dụ cụ thể.
 • Hãy lập dàn ý cho những chủ đề được đề cập. Khi quên, bạn có thể nhanh chóng nhìn sơ đồ để tiếp tục nói.
 • Tránh để khoảng trống trong bài nói của bạn, đồng thời kiểm soát thời gian để không bị đánh giá về khả năng trả lời quá mức.
 • Trong phần thi IELTS Speaking, bạn có thể yêu cầu giám khảo giải thích từ hoặc cụm từ khó (Tôi xin lỗi, bạn có thể giải thích ý nghĩa của X không?) hoặc yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi (Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ, bạn có thể lặp lại câu hỏi không?). Tuy nhiên, hạn chế sử dụng để tránh tạo sự không thoải mái cho hội đồng chấm thi.
Hi vọng rằng thông qua những mẹo từ Trung tâm anh ngữ Aten, bạn sẽ tìm được phương pháp luyện thi phù hợp để tự tin hơn trong kỳ thi IELTS và đạt điểm cao như mong đợi.

Bên cạnh đó, hãy hiểu rõ về thang điểm IELTS, cũng như các tiêu chí chấm điểm cho từng phần thi và cách chuyển đổi về điểm chuẩn. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, hãy liên hệ ngay với Aten để được tư vấn miễn phí về các khóa học chất lượng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài