[BỘ SƯU TẬP] PHỎNG VẤN TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – NHỮNG CÂU HỎI PHỔ BIẾN VÀ CÁCH ĐÁP ỨNG HIỆU QUẢ

[BỘ SƯU TẬP] PHỎNG VẤN TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU – NHỮNG CÂU HỎI PHỔ BIẾN VÀ CÁCH ĐÁP ỨNG HIỆU QUẢ

Bạn đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực xuất nhập khẩu? Bạn mong muốn có việc làm ở một công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn? Nhưng bạn không biết phải làm thế nào để trả lời phỏng vấn tiếng Anh về ngành này một cách chuyên nghiệp? Đừng lo, bài viết sau đây sẽ giúp bạn! Dưới đây là bộ sưu tập câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh về xuất nhập khẩu cùng những câu trả lời đáng tin cậy nhất. Hãy cùng khám phá ngay thôi!

1. Xuất nhập khẩu là gì? Xuất nhập khẩu Tiếng Anh là gì? 

 • Đặc biệt ở việc sử dụng ngoại ngữ và thành thạo các ứng dụng tin học.

[MIỄN PHÍ] NHẬN TÀI LIỆU VỀ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

3. Các từ vựng hỗ trợ khi trả lời phỏng vấn tiếng Anh về lĩnh vực xuất nhập khẩu

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếng Anh về xuất nhập khẩu một cách tốt nhất, bạn cần nắm vững một số từ và cụm từ liên quan đến ngành này cũng như vị trí bạn muốn ứng tuyển. Sử dụng chúng để nhấn mạnh những ưu điểm của bản thân và để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
Exporter ɛksˈpɔːtə người xuất khẩu
Export ˈɛkspɔːt xuất khẩu
Import ˈɪmpɔːt nhậpkhẩu
Importer ɪmˈpɔːtə người nhập khẩu
Sole Agent səʊlˈeɪʤənt đại lý độc quyền
Customer ˈkʌstəmə khách hàng
Consumer/ End user kənˈsjuːmə //  ɛndˈjuːzə người tiêu dùng cuối cùng
Brokerage ˈbrəʊkərɪʤ hoạt động trung gian
Consumption kənˈsʌm(p)ʃən tiêu thụ
Exclusive distributor ɪksˈkluːsɪvdɪsˈtrɪbjʊtə nhà phân phối độc quyền
Manufacturer ˌmænjʊˈfækʧərə nhà sản xuất
Supplier səˈplaɪə nhà cung cấp
Producer prəˈdjuːsə nhà sản xuất
Trader ˈtreɪdə trung gian thương mại
OEM: original equipment manufacturer əˈrɪʤənlɪˈkwɪpməntˌmænjʊˈfækʧərə nhà sản xuất thiết bị gốc
ODM: original designs manufacturer əˈrɪʤənldɪˈzaɪnzˌmænjʊˈfækʧərə nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
Entrusted export/import ɪnˈtrʌstɪdˈɛkspɔːt / ˈɪmpɔːt xuất nhập khẩu ủy thác
Commission based agent kəˈmɪʃənbeɪstˈeɪʤənt đại lý trung gian (thu hoa hồng)
Export-import process ˈɛkspɔːt-ˈɪmpɔːtˈprəʊsɛs quy trình xuất nhập khẩu
Export-import procedures ˈɛkspɔːt-ˈɪmpɔːtprəˈsiːʤəz thủ tục xuất nhập khẩu
Export/import policy ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːtˈpɒlɪsi chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
Processing ˈprəʊsɛsɪŋ hoạt động gia công
Export/import license ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːtˈlaɪsəns giấy phép xuất/nhập khẩu
Tax(tariff/duty) tæks thuế
GST: goods and service tax gʊdzændˈsɜːvɪstæks thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
VAT: value added tax ˈvæljuːˈædɪdtæks thuế giá trị gia tăng
Customs ˈkʌstəmz  hải quan
Department dɪˈpɑːtmənt cục

Đừng bỏ qua: 750+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistics 

4. Các câu hỏi thường gặp và gợi ý trả lời trong phỏng vấn tiếng Anh về xuất nhập khẩu

Dù bạn được phỏng vấn cho vị trí nào, sẽ luôn có những câu hỏi thông thường như giới thiệu bản thân, điểm mạnh, điểm yếu,… Hãy chuẩn bị trước những câu hỏi này. (Tham khảo 4 bước trong cấu trúc phỏng vấn để thuyết phục nhà tuyển dụng )

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn tiếng Anh về xuất nhập khẩu cụ thể, Bạn cần chú ý các câu hỏi và cách trả lời như sau:

 • Why are you interested in this import-export job? ( Vì sao bạn chọn công việc Nhân viên xuất nhập khẩu?)

Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất khi tham gia phỏng vấn nhân viên xuất nhập khẩu.

Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về ngành xuất nhập khẩu. Từ đó đưa ra lý do cụ thể khiến bạn tin tưởng đây là nghề nghiệp phù hợp nhất với mình.

Tuy nhiên để thuyết phục nhà tuyển dụng hoàn toàn, bạn sẽ cần giải thích bạn có yếu tố nào khiến bạn tin rằng mình đáp ứng tốt yêu cầu của công việc này. Ví dụ như sự phù hợp về tính cách hoặc kinh nghiệm làm việc.

Gợi ý

After carefully reviewing the industry, I believe the import-export staff job would be my perfect match in terms of both expertise and personality. First, my major in university was International trade, as mentioned in my application document. This major gave me a certain knowledge about how foreign trade works. Therefore, I am familiar with documents, policies, and procedures in working with foreign suppliers and international clients as well as other parties in the import and export process.

Second, I am a detail-oriented person who loves to follow processes. Also, I like to negotiate with people. Therefore, the import and export staff jobs would be the best chance for me to utilize my capacity.

(Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành, tôi tin rằng công việc Nhân viên xuất nhập khẩu là lựa chọn nghề nghiệp thích hợp nhất với tôi về cả chuyên môn lẫn tính cách. Về mặt chuyên môn, chuyên ngành của tôi ở đại học là Thương mại quốc tế, như đã trình bày trong CV ứng tuyển gửi đến Quý công ty. Chuyên ngành này giúp tôi có một nền tảng kiến thức nhất định về hệ thống giao thương quốc tế. Do đó tôi có thể dễ dàng hiểu rõ quy định và quy trình làm việc với nhà cung cấp, khách hàng cũng như các cơ quan trong quy trình xuất nhập khẩu.

Về mặt tính cách, tôi là người tỉ mỉ và thích thương lượng với người khác. Do đó công việc yêu cầu khả năng làm việc chặt chẽ theo quy trình và khả năng thương thảo với đối tác, khách hàng như Nhân viên xuất nhập khẩu sẽ là vị trí phù hợp với tôi.)

 • In your opinion, what is the most important step in the import and export process? (theo bạn, bước quan trọng nhất trong quy trình xuất nhập khẩu là gì?)
In the import and export process, the most important step is ensuring price, product quality, payment terms, delivery terms and guarantee terms are aligned between two parties in order to comprise the contract. This is the fundamental step for further processing.

(Trong quy trình xuất nhập khẩu, bước quan trọng nhất là việc hai bên cùng thỏa thuận các điều khoản về giá cả, chất lượng hàng hóa, điều khoản thanh toán, vận chuyển, bảo hành để cấu thành lên hợp đồng thương mại. Khi đạt được thỏa thuận giữa hai bên thì mới thực hiện những bước tiếp theo.)

 • Our field is always changing. As such, what have you done with regards to personal development when it comes to an import export coordinator position in the last 12 months? (Lĩnh vực này luôn luôn thay đổi. Vậy, bạn đã làm gì để phát triển bản thân khi đảm nhận vị trí phối hợp xuất nhập khẩu trong 12 tháng qua?

Ngoài ra cũng đừng sợ phải ghi lại những sở thích hoặc hoạt động bạn đã tham gia. Một lần nữa, điều này cho nhà tuyển dụng thấy bạn là người nhanh nhạy, thích học hỏi. Điều này là một điểm cộng lớn mà họ đang tìm kiếm.

Cuối cùng, hãy để lại ấn tượng với người phỏng vấn rằng bạn là người có động lực, tự chủ và quản lý thời gian hiệu quả.

Gợi ý

That is a really great question. While I haven’t had the opportunity to develop within this particular role per se, I have actually become very involved in my local food bank this year. This has taught me a great deal about community, teamwork, and taking initiative.

I took it upon myself to enroll in a summer business admin course at the local community college. Through this, I picked up some really great knowledge on communication and teamwork, as well as further develop overall managerial skills. Though it may not be directly applicable to this particular job, I believe the overall experience I gained could be a real asset here.

(Đó thực sự là một câu hỏi hay. Mặc dù tôi chưa có cơ hội phát triển trong vai trò cụ thể này, nhưng tôi đã thực sự tham gia rất nhiều vào ngân hàng thực phẩm địa phương trong năm vừa qua. Điều này đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cộng đồng, tinh thần đồng đội và sự chủ động.

Ngoài ra, tôi đã tự mình đăng ký tham gia một khóa học quản trị kinh doanh mùa hè tại trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Thông qua đó, tôi đã thu thập được một số kiến ​​thức thực sự tuyệt vời về giao tiếp và làm việc theo nhóm, cũng như phát triển hơn nữa các kỹ năng quản lý tổng thể. Mặc dù nó có thể không áp dụng trực tiếp cho công việc cụ thể này, nhưng tôi tin rằng kinh nghiệm tổng thể mà tôi thu được có thể hỗ trợ cho tôi rất nhiều với công việc ở đây.)

Không thể bỏ lỡ:

 • 15 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh phổ biến – mọi người đều nên biết.
 • Những điều cần chú ý khi phỏng vấn tiếng Anh để thuyết phục nhà tuyển dụng
 • Cách xử lý các câu hỏi tiếng Anh không ngờ đến
 • How would you choose a supplier? (Làm thế nào để lựa chọn nhà cung cấp uy tín và mua hàng với giá cả hợp lý nhất? )

Trong câu hỏi này, nhà tuyển dụng mong muốn thấy điều gì trong câu trả lời của ứng viên:

 • Kỹ năng ra quyết định (Decision Making) của bạn dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về xuất nhập khẩu
 • Khả năng đánh giá và xử lý công việc tốt của ứng viên xuất nhập khẩu

Gợi ý

I evaluate a supplier based on

(1) capacity to handle the company’s requirements

(2) resources such as staff, equipment, storage, and available materials

(3) commitment to high-quality standards

(4) how much they can control their process

(5) financial health

(6) service attitude, etc.

I also check their reputation in the industry by referring to other customers’ reviews. After having a list of reliable suppliers, I compare their prices, promotions, support services, etc. Then, I do further negotiation to get the best offer.

(Để lựa chọn nhà cung ứng uy tín phù hợp, tôi sẽ dựa vào những tiêu chí như: 

 • Khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu công ty
 • Nguồn lực sẵn có bao gồm nhân viên, máy móc, kho bãi 
 • Nguyên liệu sẵn có cam kết về tiêu chuẩn chất lượng dựa trên các chứng nhận
 • Khả năng quản lý, kiểm soát quy trình
 • Khả năng tài chính
 • Các dịch vụ khác, v.v. 

Đồng thời, tôi cũng tham khảo đánh giá chất lượng hàng hóa phục vụ của nhà cung cấp từ các khách hàng khác. Sau khi có được danh sách các nhà cung ứng uy tín, tôi so sánh giá thành sản phẩm, các dịch vụ đi kèm hậu mãi, chính sách ưu đãi,… giữa các bên. Sau đó tiến hành đàm phán với họ để có giá tốt nhất.)

 • How to ensure the accuracy of import and export documents? (Làm thế nào để đảm bảo tính chính xác của chứng từ xuất nhập khẩu?)

Trong khi đặt câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn hiểu về kỹ năng chuyên môn của bạn ở vị trí Nhân viên xuất nhập khẩu.

Đề xuất

“First, I will do research on required documents and their relevant ones, including what are their purposes of use and which are important information. As soon as I receive soft copies of these documents, I will check their validity and the accuracy of information. If there are any confusing points, I will work with the suppliers/clients to clarify them and edit the documents right away if needed.

After checking information on every document, I crosscheck data among them in order to ensure their consistency and accuracy. For example, I will check item name, item description, unit price, item quantity on invoice and contract, as well as number of packages and gross weight on B/L and P/L, etc.”

(Đầu tiên, tôi sẽ tìm hiểu rõ về các chứng từ cần thiết và các chứng từ liên quan, bao gồm mục đích sử dụng của chúng và các nội dung quan trọng trên chứng từ cần phải lưu ý. Ngay từ lúc có file mềm của chứng từ, tôi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và tính hợp lý của thông tin. Nếu thấy chỗ nào chưa hợp lý thì tôi sẽ làm việc với nhà cung ứng/khách hàng để giải thích rõ, hoặc nếu cần, thì bổ sung chỉnh sửa ngay.

Sau khi đã kiểm tra thông tin và số liệu trên từng chứng từ, tôi sẽ đối chiếu chéo số liệu giữa các chứng từ để đảm bảo tính thống nhất và chính xác, ví dụ như tên hàng, mô tả, đơn giá, lượng hàng trên hóa đơn và hợp đồng, cũng như số kiện và tổng trọng lượng hàng trên B/L và P/L,…)

Không bỏ qua:  9 bí quyết phỏng vấn tiếng Anh để sửa chữa 10 sai lầm 75% ứng viên mắc phải 

Aten đã hỗ trợ bạn tìm hiểu các bí quyết và câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh xuất nhập khẩu chuyên nghiệp. Aten sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều bí quyết khác để giúp bạn tự tin bứt phá trong công việc. Đừng bỏ lỡ nhé!

 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài