Các chức danh trong tiếng Anh – Các chức quản lý trong tiếng Anh là gì?

1. Chief Executive Officer (CEO) – Tổng Giám đốc điều hành trong tiếng Anh

2. Chief Marketing Officer (CMO) – Giám đốc marketing

Nhiệm vụ của Giám đốc tiếp thị là xây dựng, phát triển và thực hiện toàn bộ chiến lược tiếp thị kinh doanh.

3. Chief Financial Officer (CFO) là gì? – Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn và quản lý nhóm tài chính và kế toán của một tổ chức.

4. Chief Information Officer – Giám đốc Thông tin

Giám đốc Thông tin chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của một tổ chức và cách họ đang sử dụng công nghệ/cách tối ưu hóa các quy trình công nghệ của họ.

5. Chief Data Officer – Trưởng Ban Dữ liệu

Trưởng Ban Dữ liệu được giao trách nhiệm giám sát quá trình thu thập, quản lý và lưu trữ dữ liệu trong toàn bộ tổ chức.

6. Đội trưởng – Team Leader tiếng Anh là gì?

Trưởng nhóm chịu trách nhiệm hướng dẫn một nhóm nhân viên hoàn thành một dự án.

7. Quản lý Thực tập sinh – Trainee Manager

Cơ bản thực hiện các nhiệm vụ quản lý dưới sự giám sát.

8. Quản Lý Hoạt Động – Người Điều Hành Chiến Lược

Người quản lý hoạt động đảm nhiệm giám sát các nhiệm vụ nhân sự quan trọng như tuyển dụng, phân tích và cải thiện các quy trình của tổ chức.

9. Giám Đốc Hành Chính – Giám Đốc Điều Hành

Giám đốc hành chính chịu trách nhiệm quản lý hành chính, các chương trình và kế hoạch chiến lược của tổ chức. Họ thường báo cáo trực tiếp ban giám đốc.

Trên đây là danh sách 9 vị trí công việc quan trọng cần lưu ý khi tham gia thị trường lao động hoặc giao tiếp với đối tác, khách hàng. Aten chúc bạn có những bước tiến mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài