Các từ nối câu ghép tiếng Anh phổ biến & cách sử dụng

Các từ nối câu ghép tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và tạo ra sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa các suy nghĩ. Trong bài viết này của Aten English, chúng ta sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của việc liên kết từ trong các câu ghép tiếng Anh, cung cấp thông tin chi tiết, ví dụ và chiến lược để sử dụng chúng đúng cách.

Khái niệm các từ nối câu ghép tiếng Anh (Linking Word)

cac-tu-noi-cau-ghep-tieng-anh-cach-su-dung-so-1
Khái niệm Linking Word – từ nối câu ghép trong tiếng Anh

Các từ liên kết đóng vai trò là chiếc cầu nối các mệnh đề độc lập trong một câu ghép. Chúng thiết lập mối quan hệ giữa các ý tưởng khác nhau, làm cho thông điệp tổng thể trở nên mạch lạc hơn. Bằng cách sử dụng các từ nối câu ghép trong tiếng Anh một cách thích hợp, bạn có thể cải thiện dòng chảy của bài viết hoặc bài phát biểu của mình và giúp khán giả hiểu rõ hơn.

Các từ nối trong câu ghép tiếng Anh phổ biến

cac-tu-noi-cau-ghep-tieng-anh-cach-su-dung-so-2
Các từ nối câu ghép trong tiếng Anh phổ biến

Có nhiều loại từ liên kết phục vụ các mục đích khác nhau trong một câu ghép. Dưới đây là một số loại thường được sử dụng:

Liên từ phối hợp (Coordinating Conjunctions)

Những từ liên kết này, chẳng hạn như “and,” “but,” và “or” nối các mệnh đề độc lập có tầm quan trọng như nhau. Chúng tạo ra mối quan hệ cân bằng giữa các ý tưởng.

Ví dụ:

 • She likes to read books, and she also enjoys watching movies. (Cô ấy thích đọc sách và cũng thích xem phim.)
 • He was tired, so he decided to take a nap. (Anh ta mệt nên quyết định đi ngủ.)

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Các liên từ phụ thuộc, chẳng hạn như  “because,” “although,” and “if” giới thiệu các mệnh đề phụ thuộc dựa vào mệnh đề chính để hiểu ý nghĩa. Chúng chỉ ra nguyên nhân và kết quả, điều kiện, độ tương phản hoặc thời gian.

Ví dụ:

 • I went to bed early because I was tired. (Tôi đi ngủ sớm vì tôi mệt.)
 • Although it was raining, they still went for a walk. (Mặc dù trời đang mưa, họ vẫn đi dạo.)

Trạng từ liên kết (Conjunctive Adverbs)

Những trạng từ này, bao gồm “however,” “therefore,” and “furthermore” kết nối các mệnh đề độc lập và cung cấp các chuyển tiếp hợp lý. Chúng chỉ ra mối quan hệ giữa các ý tưởng và cải thiện sự gắn kết.

Ví dụ:

 • However hard she tried, she could not pass the exam
 • I could not forget him, however hard I tried.

Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên từ tương quan, chẳng hạn như “either…or,” “neither…nor,” và “not only…but also,” hoạt động theo cặp để nối các phần tử có tầm quan trọng như nhau. Chúng thể hiện các lựa chọn thay thế, loại trừ hoặc tương đồng.

Ví dụ:

 • He can either study for the exam or go to the party. (Anh ta có thể học cho kỳ thi hoặc đi dự tiệc.)
 • She not only sings well but also plays the piano. (Cô ấy không chỉ hát hay mà còn chơi đàn piano.)

Cách sử dụng từ nối câu ghép hiệu quả

cac-tu-noi-cau-ghep-tieng-anh-cach-su-dung-so-3
Cách sử dụng từ nối câu ghép hiệu quả trong tiếng Anh

Để tối đa hóa tác dụng của các từ nối câu ghép tiếng Anh, hãy xem xét các chiến lược sau:

Hiểu ngữ cảnh

Chọn các từ liên kết phù hợp nhất với mối quan hệ giữa các ý mà bạn muốn diễn đạt. Xem xét ngữ cảnh, cho dù đó là phép cộng, độ tương phản, so sánh, nguyên nhân và kết quả hay trình tự.

Duy trì sự mạch lạc

Sử dụng các từ liên kết một cách nhất quán trong suốt bài viết hoặc bài phát biểu của bạn để tạo ra một luồng ý tưởng hợp lý. Điều này giúp khán giả của bạn hiểu được mối liên hệ giữa các phần khác nhau trong thông điệp của bạn.

Thay đổi các từ liên kết

Tránh sử dụng lặp đi lặp lại các từ liên kết giống nhau. Mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng cách khám phá các từ đồng nghĩa và cách diễn đạt thay thế để thêm đa dạng và phong phú cho câu của bạn.

Sử dụng dấu câu hợp lý

Đặt dấu câu đúng cách để đảm bảo rõ ràng. Sử dụng các dấu chấm câu thích hợp, chẳng hạn như dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy, để phân tách các mệnh đề độc lập được kết nối bằng các từ liên kết.

Xem thêm: Hướng dẫn cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Bài tập sử dụng các từ nối câu ghép tiếng Anh

cac-tu-noi-cau-ghep-tieng-anh-cach-su-dung-so-4
Bài tập vận dụng từ nối câu ghép

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng các từ nối câu ghép tiếng Anh thích hợp (and, but, or, so, because, although, however, therefore)

 1. He was tired __________ he stayed up late watching a movie.
 2. She wanted to go to the party, __________ she had to finish her homework.
 3. I bought a new phone, __________ my old one was broken.
 4. I like both chocolate __________ vanilla ice cream.
 5. He didn’t study for the test, __________ he failed.
 6. I want to travel to Europe, __________ I need to save more money.
 7. She is talented __________ hardworking, so she will succeed.
 8. The weather was cold, __________ we decided to stay indoors.
 9. I enjoy reading, __________ I find it relaxing.
 10. He loves playing soccer, __________ he doesn’t enjoy basketball.

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền các từ nối thích hợp vào chỗ trống

 1. I enjoy traveling to different countries. __________, it allows me to experience new cultures and meet interesting people. __________, it broadens my perspective and helps me appreciate the diversity in the world. __________, it challenges me to step out of my comfort zone and adapt to new environments. __________, it creates lasting memories and enriches my life in countless ways.
 2. I decided to pursue a degree in computer science. __________, I have always been fascinated by technology and problem-solving. __________, the demand for skilled professionals in this field is rapidly growing. __________, it offers numerous career opportunities and a competitive salary. __________, I believe that studying computer science will provide me with the skills and knowledge needed to succeed in the digital age.

Viết các câu ghép mới bằng cách sử dụng từ nối câu ghép trong tiếng Anh cho sẵn

 1. The concert tickets were expensive. They were sold out.
 2. John studied hard for the exam. He still failed.
 3. She wanted to eat out for dinner. She didn’t have enough money.
 4. The weather was beautiful. They decided to go for a picnic.
 5. I enjoy playing tennis. I don’t have anyone to play with.
 6. She loves traveling. She enjoys exploring new cultures.
 7. He wanted to go for a run. He was feeling tired.
 8. They practiced the dance routine. They performed it flawlessly.
 9. The book was long. It was difficult to understand.
 10. He has a full-time job. He also attends night classes.

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng các từ nối thích hợp (while, therefore, despite, in addition, however, consequently, although, moreover):

 1. __________ he had a busy schedule, he managed to find time for his hobbies.
 2. She loves chocolate; __________, she tries to limit her consumption to maintain a healthy lifestyle.
 3. __________ the heavy rain, they decided to go for a walk in the park.
 4. He enjoys swimming __________ playing basketball.
 5. The restaurant had great reviews; __________, the food was disappointing.
 6. She was tired; __________, she stayed up late to finish her project.
 7. __________ he missed the bus, he arrived at the office on time.
 8. She loves reading; __________, she spends hours in the bookstore every week.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức về các từ nối câu ghép tiếng Anh mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Để củng cố thêm kiến thức ngoại ngữ, hãy nhanh tay đăng ký khóa học Tiếng Anh online nhé.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên