Cách làm dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia hay nhất

Người Việt Nam thường tin rằng “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. Vì vậy, để đạt được số điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia, việc nắm vững kiến thức về ngữ âm tiếng Anh trong đề thi là rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về trọng âm là gì và cách chinh phục dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia như thế nào cùng Aten English nhé.

Tìm hiểu về trọng âm là gì

Trọng âm là khía cạnh quan trọng trong ngữ âm tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác. Nó đề cập đến việc nhấn mạnh âm tiếng trong từ hoặc cụm từ. Trọng âm có thể thay đổi ý nghĩa của từ và tạo ra sự phân biệt trong ngữ cảnh.

Trong tiếng Anh, trọng âm thường đặt trên một âm tiếng trong từ, gọi là âm trọng âm. Âm trọng âm thường được phát âm với một lực đánh giá mạnh hơn so với các âm khác trong từ. Nhấn mạnh âm tiếng trong từ tạo ra một sự khác biệt trong mức độ, thời lượng và cường độ phát âm.

cach-lam-dang-bai-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-hay-nhat-so-1
Tìm hiểu về trọng âm là gì

Cách đặt trọng âm trong từ tiếng Anh thường tuân theo các quy tắc và mẫu âm tiếng, nhưng cũng có nhiều từ có trọng âm không tuân theo quy tắc chung. Điều này đòi hỏi người học phải quen thuộc với từ vựng và phát âm của từng từ một cách cụ thể.

Trọng âm có vai trò quan trọng trong ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ cảnh của câu. Việc hiểu và sử dụng trọng âm một cách chính xác giúp người nghe và người nói tương tác hiệu quả và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và chính xác trong giao tiếp.

Dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia

Trong kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, dạng bài trọng âm có thể xuất hiện dưới dạng câu hỏi hoặc bài tập yêu cầu thí sinh xác định trọng âm trong từ hoặc cụm từ. Thí sinh sẽ được yêu cầu nhận biết và chọn ra đáp án chứa trọng âm đúng.

Dưới đây là một ví dụ về dạng bài trọng âm:

cach-lam-dang-bai-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-hay-nhat-so-2
Dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia

Câu hỏi: Choose the word that has a different stress pattern.

 1. a) exam
 2. b) hotel
 3. c) teacher
 4. d) begin

Trong ví dụ trên, thí sinh cần xác định từ có mẫu trọng âm khác so với các từ còn lại. Thí sinh sẽ phải nhận biết cách đặt trọng âm trong từ và chọn từ có mẫu trọng âm khác so với các từ còn lại.

Để chuẩn bị cho dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia, thí sinh nên luyện tập với các từ và cụm từ tiếng Anh khác nhau, chú ý đến vị trí trọng âm và cách phát âm của từng từ. Có thể sử dụng các tài liệu ôn thi, sách giáo trình hoặc nguồn tài liệu trực tuyến để luyện tập và làm quen với các dạng bài tập trọng âm khác nhau. Qua việc luyện tập và nắm vững các quy tắc trọng âm, thí sinh sẽ có khả năng nhận biết và áp dụng trọng âm một cách chính xác trong kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Cách làm dạng bài trọng âm trong kì thi thpt môn tiếng Anh 

Để chinh phục thành công các câu hỏi về trọng âm trong kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, dưới đây là một số phương pháp và kiến thức quan trọng để tham khảo:

cach-lam-dang-bai-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-hay-nhat-so-3
Cách làm dạng bài trọng âm trong kì thi thpt môn tiếng Anh

Dạng bài trọng âm 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết, trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: “attract” /əˈtrækt/, “destroy” /dɪˈstrɔɪ/, “become” /bɪˈkʌm/. Ví dụ: As the circus becomes larger, it attracts huge audiences.

Quy tắc 2: Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: “speaker” /ˈspiː.kər/, “language” /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/, “pretty” /ˈprɪt.i/. Ví dụ: She is not only pretty, but also a talented girl as well. She can speak 7 languages fluently.

Quy tắc 3: Một số từ có thể mang nghĩa là danh từ hoặc động từ, và trong trường hợp này, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu là danh từ và rơi vào âm tiết thứ hai nếu là động từ. Ví dụ:

“Record” (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm.

“Present” (v) /prɪˈzent/: thuyết trình; (n) /ˈprez.ənt/: món quà.

“Produce” (v) /prəˈduːs/: sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản.

Ngoại lệ: “Visit” /ˈvɪz.ɪt/, “travel” /ˈtræv.əl/, “promise” /ˈprɑː.mɪs/ và một số từ khác, trọng âm luôn nhấn vào âm tiết thứ nhất. “Reply” /rɪˈplaɪ/ và một số từ khác, trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ hai.

Quy tắc 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ:

“Result” /rɪˈzʌlt/: kết quả.

“Effect” /ɪˈfekt/: tác động.

“Offer” /ˈɒf.ər/, “enter” /ˈen.tər/, “listen” /ˈlɪs.ən/ và một số từ khác, dù có 2 âm tiết, trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên do âm tiết thứ hai đều là /ə/.

Dạng bài trọng âm 3 âm tiết trở lên

Quy tắc 1: Hầu hết các từ có tận cùng là đuôi: IC, ICS, IAN, TION, SION, thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiếp theo trước nó. Ví dụ: “politics”, “decision” /dɪˈsɪʒ.ən/, “exotic” /ɪɡˈzɒt.ɪk/, “electrician” /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/.

Quy tắc 2: Hầu hết các từ có tận cùng là các đuôi: ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE, thì trọng âm sẽ nhấn vào chính các âm này. Ví dụ: “Japanese” /ˌdʒæp.ənˈiːz/, “refugee” /ˌref.juˈdʒiː/, “kangaroo” /ˌkæŋ.ɡəˈruː/.

Quy tắc 3: Hầu hết các từ có tận cùng là: AL, FUL, Y, thì trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: “mineral” /ˈmɪn.ər.əl/, “plentiful” /ˈplen.tɪ.fəl/, “capability” /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/.

Quy tắc 4: Các tiền tố -un, -im, -in, -ir, -dis, -re, -over, -under không làm thay đổi trọng âm của từ. Ví dụ: “unable” /ʌnˈeɪ.bəl/, “unusual” /ʌnˈjuː.ʒu.əl/, “immature”, “insincere”, “discourage”,…

Quy tắc 5: Các từ kết thúc là đuôi “EVER” thì trọng âm sẽ nhấn chính vào âm đó. Ví dụ: “however” /ˌhaʊˈev.ər/, “whoever” /huːˈev.ər/, “whatsoever” /ˌwɒt.səʊˈev.ər/.

xem thêm : Lý thuyết từ loại trong Tiếng Anh: Đại từ, mạo từ

Bài tập

Dưới đây là một số bài tập về trọng âm trong Tiếng Anh để ôn thi THPT:

Bài tập 1: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại:

 1. prefer b. offer c. receive d. allow
 2. include b. describe c. explain d. support
 3. discover b. determine c. identify d. recognize
 4. develop b. destroy c. deliver d. decide
 5. connect b. contain c. construct d. consider

Bài tập 2: Đặt dấu trọng âm vào các từ sau:

Different

Information

University

Technology

Introduce

Bài tập 3: Chọn từ phát âm khác với các từ còn lại:

 1. accept b. attend c. access d. approach
 2. about b. above c. able d. abandon
 3. open b. office c. obey d. object
 4. suggest b. successful c. suspect d. subject
 5. company b. complete c. common d. communicate

Bài tập 4: Đặt dấu trọng âm vào từ có vị trí khác với các từ còn lại:

 1. Ability b. Hospital c. Remember d. Deserve
 2. Advise b. Accuse c. Decide d. Provide
 3. Economic b. Social c. Specific d. Similar
 4. Appear b. Protect c. Support d. Admire
 5. Discuss b. Imagine c. Import d. Expose

Bài tập 5: Tìm từ có trọng âm rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại:

 1. Career b. Leader c. Create d. Nation
 2. Capture b. Express c. Produce d. Request
 3. Inform b. Design c. Attend d. Apply
 4. Enable b. Support c. Require d. Include
 5. Distance b. Succeed c. Engage d. Enjoy

Hy vọng rằng những bài tập trên sẽ giúp bạn ôn tập trọng âm trong Tiếng Anh cho kỳ thi THPT.

Vậy là thông qua bài viết này, chúng ta đã có hiểu biết rõ hơn về dạng bài trọng âm thi thpt quốc gia. Aten xin chúc bạn hoàn thành tốt 4 câu hỏi về ngữ âm trong đề thi thử trong khóa học tiếng anh online và đạt được mục tiêu đạt số điểm 9+ như mong đợi.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên