Cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng Anh nên tham khảo

Cấu trúc câu tiếng Anh có những khác biệt đáng kể so với tiếng Việt, và việc nắm vững cách sắp xếp này là bước đầu tiên để bắt đầu hành trình học tiếng Anh thú vị. Để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng anh, hãy tham khảo Aten English – trang web học tiếng Anh miễn phí.

Các loại từ trong tiếng Anh cần học 

Tiếng Anh, giống như tiếng Việt, bao gồm nhiều loại từ khác nhau. Tổng cộng có tám loại từ: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, đại từ, liên từ và thán từ. Để cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng anh đúng, chúng ta cần hiểu rõ về từng loại từ này.

cach-sap-xep-trat-tu-tu-trong-tieng-anh-nen-tham-khao-so-1
Để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng anh, hãy tham khảo Aten English – trang web học tiếng Anh miễn phí.

Danh từ trong tiếng Anh 

Danh từ trong tiếng Anh là từ chỉ người, vật, việc, sự việc, sự vật,…

Ví dụ: 

Table : dịch là cái bàn

Computer : dịch là máy tính để bàn

Hand: dịch là bàn tay

Phone: dịch là Điện thoại

Water: dịch là nước

Động từ trong tiếng Anh

Động từ tiếng Anh là những từ dùng để chủ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…

Ví dụ: 

Go: dịch là đi

Run: dịch là chạy

cach-sap-xep-trat-tu-tu-trong-tieng-anh-nen-tham-khao-so-2
Động từ tiếng Anh là những từ dùng để chủ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…

Play: dịch là chơi

Swim: dịch là bơi

Smile: dịch là cười

Tính từ trong tiếng Anh

Tính từ tiếng Anh là những từ được dùng để chỉ trạng thái, đặc điểm tính chất của người, sự vật, sự việc,…

Ví dụ:

Long: dịch là dài

Tall: dịch là cao

Big: dịch là to

Hard: dịch là cứng

Soft: dịch là Mềm mại

Trạng từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, trạng từ được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu. Trạng từ không nhất thiết phải là một từ đơn, mà nó cũng có thể là một cụm từ bao gồm nhiều từ loại khác nhau.

Ví dụ:

Today: dịch là hôm nay

Yesterday: dịch là hôm qua

At the park: dịch là ở công viên

Always: dịch là luôn luôn

At my home: dịch là tại nhà tôi

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ tiếng Anh là các từ được dùng để chỉ sự liên quan giữa hai danh từ khác nhau trong câu

Ví dụ: 

In

Of

For

Into

At

Đại từ trong tiếng Anh

Có năm loại đại từ trong tiếng Anh, bao gồm đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ bất định, đại từ chỉ định và đại từ sở hữu. Chúng đều được sử dụng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ trong câu, nhằm tránh sự lặp lại từ.

Ví dụ: 

We

They

I

You

He

Liên từ trong tiếng Anh

Liên từ tiếng Anh là từ dùng để liên kết các từ, cụm từ, các mệnh đề trong câu

Ví dụ: 

And

Or

After

but

Although

Thán từ trong tiếng Anh

Thán từ tiếng Anh là những từ dùng để biểu đạt cảm xúc, thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ: 

Wow

Oh

Uhm

Ah

Hmm

Cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng anh

Trong câu tiếng Anh cơ bản, chúng ta thường sử dụng cấu trúc SVO (Subject-Verb-Object) và thường có ba phần chính là chủ ngữ (subject), động từ (verb) và tân ngữ (object). Ví dụ:

I (subject) love (verb) pizza (object).

She (subject) is reading (verb) a book (object).

They (subject) play (verb) football (object).

Tuy nhiên, cũng có những cấu trúc câu khác nhau như SOV, VSO, VOS, SVOO, SVOC, vv. tùy vào mục đích sử dụng và ngữ cảnh.

cach-sap-xep-trat-tu-tu-trong-tieng-anh-nen-tham-khao-so-3
Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt hoặc với mục đích nhấn mạnh, ta có thể thay đổi trật tự từ.

Chủ ngữ thường là danh từ hoặc đại từ, động từ thường là các từ chỉ hành động và tân ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ. Trong một câu khẳng định thông thường, thì thường giữ nguyên cấu trúc SVO với chủ ngữ đứng trước động từ và tân ngữ đứng sau động từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt hoặc với mục đích nhấn mạnh, ta có thể thay đổi trật tự từ.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Đúng vậy, trật tự từ trong câu tiếng Anh không chỉ có cấu trúc SVO đơn giản. Các thành phần khác như trạng từ (adverb), giới từ (preposition), từ liên kết (conjunction), từ nhận diện (pronoun), từ định lượng (quantifier) và các thành phần khác có thể làm thay đổi trật tự từ trong câu. Dưới đây là một ví dụ viết lại câu với trật tự từ khác:

Câu gốc: She goes to the gym every morning before work.

Viết lại: Every morning before work, she goes to the gym.

Ở đây, ta dùng trạng từ “every morning” để làm nổi bật thời gian, và đặt nó ở đầu câu.

Trật tự từ câu tiếng Anh có trạng từ 

Mỗi loại trạng từ sẽ có những vị trí khác nhau trong câu để diễn tả ý nghĩa và truyền đạt thông tin một cách chính xác. Thông thường, trạng từ thường đứng trước hoặc sau động từ mà nó bổ sung. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của trạng từ trong câu phụ thuộc vào loại trạng từ đó, ví dụ:

Trạng từ thời gian (adverb of time): thường đứng ở đầu hoặc cuối câu, ví dụ: “Yesterday, I went to the store.” hoặc “I went to the store yesterday.”

Trạng từ tần suất (adverb of frequency): thường đứng trước động từ chính, ví dụ: “I always eat breakfast before work.”

Trạng từ mức độ (adverb of degree): thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ để bổ sung cho nó, ví dụ: “He runs extremely fast.”

Ngoài ra, trạng từ cũng có thể đứng trước một cụm động từ hoặc đằng sau một tân ngữ. Tuy nhiên, để sử dụng đúng vị trí của trạng từ trong câu cần phải hiểu rõ ý nghĩa của từ đó và ngữ cảnh sử dụng.

S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian

xem thêm: Hướng dẫn cách dùng mạo từ the trong tiếng anh

Trật tự từ trong tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất

Khi nói về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh, chúng ta thường chia thành hai loại chính là trạng từ chỉ tần suất (adverb of frequency) và cụm trạng từ chỉ tần suất (adverbial phrase of frequency).

Trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước động từ chính trong câu, ví dụ: always, often, usually, sometimes, rarely, never. Ví dụ: “I always eat breakfast before work.”

Cụm trạng từ chỉ tần suất thường bao gồm một trạng từ chỉ tần suất và một danh từ hoặc cụm danh từ, ví dụ: once a week, twice a month, three times a year. Ví dụ: “I go to the gym three times a week.”

Để sử dụng đúng trật tự từ trong câu khi có trạng từ chỉ tần suất, chúng ta cần đặt trạng từ hoặc cụm trạng từ đó vào vị trí phù hợp trong câu để truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và rõ ràng.

Trật tự từ trong tiếng Anh câu có tính từ

Khi câu có tính từ, trật tự từ trong tiếng Anh sẽ thường tuân theo một số quy tắc cơ bản sau:

  • Trật tự từ cơ bản trong câu: Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + tính từ

Ví dụ: “She bought a beautiful dress yesterday.”

  • Tính từ được đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ mà nó mô tả.

Ví dụ: “The big house on the hill is mine.”

  • Nếu có nhiều tính từ đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ thì trật tự sẽ là: Tính từ xếp trước danh từ + tính từ xếp sau danh từ.

Ví dụ: “She has a long, curly hair.”

  • Tính từ thường đứng trước trạng từ và sau cụm trạng từ.

Ví dụ: “He is a very intelligent man.”

  • Tính từ trực tiếp sau động từ to be hoặc các động từ chỉ cảm giác như feel, look, smell, taste, sound, thường mô tả tính chất của chủ ngữ.

Ví dụ: “The cake tastes delicious.”

  • Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trật tự từ trong tiếng Anh không phải là luật cứng nhắc mà có thể thay đổi tùy vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng của người nói.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp những kiến thức cách sắp xếp trật tự từ trong tiếng anh. Mặc dù kiến thức này không quá phức tạp, nhưng vẫn cần phải được nắm vững để tránh gây ra nhầm lẫn. Nếu bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, hãy truy cập vào liên kết khóa học tiếng anh online kiểm tra trình độ miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài