Cách sử dụng từ Either Neither chuẩn không cần chỉnh

Ắt hẳn có nhiều bạn phân chưa phân biệt Either Neither và thường sử dụng sai cấu trúc. Hôm nay, Aten English sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng either neither để giúp củng cố lại kiến thức.

Phân biệt và sử dụng Either Neither

Vị trí của từ “Either Neither” trong câu, “Either” đứng ở cuối câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

Trong câu sử dụng “Neither” trợ động từ đứng sau không được dùng ở dạng phủ định (không dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã có nghĩa phủ định. Khi gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta có thể viết như sau Jack doesn’t work there, and Henry doesn’t work there. 

cach-su-dung-tu-either-neither-chuan-khong-can-chinh-so-1
Vị trí của từ “Either Neither” trong câu, “Either” đứng ở cuối câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu

Trong thực tế nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu như sau:

Jack doesn’t work there, and Henry doesn’t either or Jack doesn’t work there, and neither does Henry.

Hãy cùng tham khảo số ví dụ sử dụng “Neither” và “Either” thay thế được cho nhau:

Lisa doesn’t want to wake Tom up, and Eric doesn’t either or Lisa doesn’t want to wake Tom up, and neither does Eric.

She’s not very good at painting walls, and he isn’t either or She’s not very good at painting walls, and neither is he.

She can’t wait until the baby is born, and he can’t either or She can’t wait until the baby is born, and neither can he.

Cách sử dụng either và neither chi tiết nhất 

Như đã tìm hiểu sơ bộ ở trên, cùng Aten đi vào chi tiết cách sử dụng either neither dưới đây.

a. Cách dùng “neither”

Có 4 cách dùng neither, chi tiết sau

 • Neither + danh từ số ít: trong cấu trúc, “neither” có vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: Neither student do homework dịch là Không một học sinh nào làm bài tập về nhà.

 • Neither of + từ xác định + danh từ số nhiều: khi neither đi với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước từ xác định như: a, an, their, this, that, the, my, his, her, our, … và danh từ số nhiều.

Ví dụ: Neither of my friends is married dịch là Không ai trong những người bạn của tôi kết hôn.

 • Neither of + đại từ tân ngữ: Trong cấu trúc, động từ ở dạng số ít. Tuy nhiên 3 đại từ mà chủ từ ở dạng số nhiều đó là: you, us và them.

Ví dụ: Neither of us heard anything dịch là Không ai trong chúng tôi nghe được thứ gì cả.)

 • Sử dụng “Neither” trong câu trả lời ngắn: Nếu ai nói điều gì phủ định – bạn đồng ý với họ thì dùng neither để trả lời.

Ví dụ 1:

A: I don’t want to watch that film. It’s boring dịch là A: Tôi không muốn xem bộ phim đó. Nó thật là nhàm chán. 

B: Neither do I dịch là B: Tôi cũng vậy

A: I have never heard this song before dịch là A: Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trước đó

B: Neither have I dịch là B: Tôi cũng thế.

Ví dụ 2:

A: You think pink T-shirt and blue T- shirt is suit me dịch là A: Bạn nghĩ áo thun hồng hay áo thun xanh thì hợp với tôi

B: Neither dịch là Không cái nào cả

b. Cách dùng “either”

Có 6 trường hợp dùng either

 • Either + Danh từ số ít: cấu trúc dùng như một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant dịch là Tôi không thích ăn hải sản nên tôi không muốn đi nhà hàng nào.

 • Either of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this basketball match dịch là Một trong hai người chơi sẽ thắng trận đấu bóng chày này

 • Either of + đại từ tân ngữ

Ví dụ: Do either of you have a pencil I can borrow dịch là Có ai trong mọi người có bút chì cho tôi mượn được không?

 • Either được dùng trả lời khi người khác nói những điều khẳng định

Khi được sử dụng trong câu, “Either” có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn và có thể đi kèm với từ “one”.

Ví dụ:

cach-su-dung-tu-either-neither-chuan-khong-can-chinh-so-2
Khi được sử dụng trong câu, “Either” có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn và có thể đi kèm với từ “one”.

A: What kind of movies do you like to watch action or romance genre dịch là A: Bạn thích xem phim thể loại nào, Thể loại hành động hay tình cảm? 

B: Either/ Either one dịch là B: Cái nào cũng được

 • Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn: “both” tương tự khi “too” và “also” được sử dụng câu khẳng định để chỉ ra họ đồng ý với những gì người nói đang nói Và chỉ được sử dụng trong câu phủ định.

Ví dụ:

A: I am not upset with her failure dịch là A: Tôi không thất vọng với thất bại của cô ấy.

B: I am not either dịch là B: Tôi cũng không.

 • Sử dụng “Either” thay thế cho “Neither”: either + động từ thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định.

Ex: She is neither lazy nor strict.

-> She is not either lazy or strict dịch là Cô ấy vừa không lười vừa không khó tính.

Ý nghĩa giữa either và neither đều là đối lập

Sử dụng either và neither trong tiếng Anh nhiều điểm tương đồng, vì vậy, bạn nắm bắt tất cả các cấu trúc và biết cách để có thể phân biệt chúng. Chú ý đến hai điểm chính ở đây 

Nếu “either” kết hợp trợ động từ phủ định (do not/does not/did not), “neither” kết hợp với động từ khẳng định (do/does/did). Bạn để ý thấy “neither” đã có “n” đứng trước (n được viết tắt từ not) do đó kết hợp với trợ động từ khẳng định.

“Either” nằm cuối câu và sau trợ động từ phủ định, trong khi “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó trợ động từ và động từ chính. Thêm vào, “Neither” được dùng để rút gọn câu trả lời nghĩa “cũng không”.

Cấu trúc của either or và neither nor

Việc sử dụng một trong hai và không được mở rộng thành một trong hai và không. Không chỉ trong lý thuyết ngữ pháp, việc sử dụng either or là gì và neither nor còn được dùng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

cach-su-dung-tu-either-neither-chuan-khong-can-chinh-so-3
Cấu trúc của either or và neither nor
 • Cấu trúc chung: Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít/nhiều + động từ số ít/nhiều…

Trong cấu trúc, động từ đứng sau danh từ phải được tách ra sau “or” hoặc “nor”. Nếu danh từ số ít thì động từ ở ngôi ba số ít và ngược lại. Nếu “or” hoặc “nor” xuất hiện một mình trong câu mà không có “either” “neither” thì dựa theo danh từ theo sau để chia động từ.

Ví dụ: 

Either/Neither Anna or/nor her classmates are going to visit Paris this summer dịch là Mùa hè này, Anna và bạn cùng lớp không dự định đi đến Paris

Neither…nor và either…or được sử dụng nhiều trong giao tiếp, sử dụng either or và neither nor cụ thể theo từng cấu trúc như sau:

“Either…or” dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra một trong số hai đối tượng được đề cập tới.

 • Cấu trúc: Either + danh từ/đại từ + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Lisa or Jack will be the winner dịch là Hoặc Lisa hoặc Jack sẽ là người chiến thắng.

Lưu ý: “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Lisa or Jack will be the winner dịch là Tôi không nghĩ hoặc Lisa hoặc Jack sẽ là người chiến thắng.

“Neither…nor” có nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cả 2 sự vật, người được nhắc tới.

 • Cấu trúc: Neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ

Đặc biệt, cụm “Neither…nor” tương đồng với “Not…either…or” ở lưu ý.

Ví dụ: Neither Linda nor Henry will be the winner dịch là Cả Lisa và Henry sẽ không là người chiến thắng

xem thêm: Nắm chắc cách phân biệt câu điều kiện trong tiếng Anh

Bài tập sử dụng either neither có đáp án

Với những cấu trúc cách sử dụng either và neither kể trên, một số bài tập either neither, dưới đây sẽ giúp bạn củng cố kiến thức

Neither Lisa nor her classmates … going to the park today.

 1. is     B. are        C. were

… I or my mother am a doctor.

 1. Neither         B. Either    C. Not

He doesn’t go on a picnic this weekend and they don’t, …

 1. too     B. neither     C. either

Jane should prepare for the exams and … should you.

 1. either    B. neither     C. so

I don’t like listening to music, …

 1. either     B. too         C. neither

Đáp án:   1. B       2.B         3.C       4.C         5.A

Trong khóa học tiếng anh online, việc sử dụng either neither không thường bị nhầm lẫn và sử dụng sai, đặc biệt là đối với những người mới học. Như vậy, việc củng cố ngữ pháp về trợ động từ tiếng Anh sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng đúng các trợ động từ, đặc biệt là trong văn viết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài