Cấu trúc necessary và need: Đâu là sự khác biệt?

Trong tiếng Anh, cấu trúc necessary và need thường được sử dụng để truyền đạt các yêu cầu và nghĩa vụ. Tuy nhiên, người học thường thấy khó phân biệt khi nào nên sử dụng từng từ một cách thích hợp. Bài viết này Aten English nhằm mục đích làm rõ sự khác biệt giữa cấu trúc necessary và need, đồng thời cung cấp các ví dụ thực tế giúp người học nắm bắt cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

1. Cấu trúc necessary

It is necessary for + danh từ

Khi chúng ta sử dụng cấu trúc It is necessary for + danh từ, chúng ta đang chỉ ra rằng điều gì đó là cần thiết cho một người, một nhóm hoặc một tình huống cụ thể.

Ví dụ:

 • It is necessary for students to study regularly in order to succeed in exams.
 • It is necessary for a company to have a strong online presence in today’s digital age.
 • It is necessary for parents to provide a nurturing environment for their children’s development.

Trong những ví dụ này, cụm từ It is necessary for + danh từ đưa ra yêu cầu hoặc nghĩa vụ đối với một danh từ cụ thể (students, a company, parents) để đáp ứng một điều kiện nhất định hoặc thực hiện một số hành động nhất định.

Hinh-anh-cau-truc-necessary-va-need-dau-la-su-khac-biet-1
Cấu trúc necessary

It is necessary to + động từ

Khi chúng ta sử dụng cấu trúc It is necessary to + động từ, chúng ta đang nhấn mạnh tầm quan trọng hoặc nghĩa vụ phải thực hiện một hành động cụ thể.

Ví dụ:

 • It is necessary to pay attention during the lecture to grasp the concepts.
 • It is necessary to follow safety guidelines when operating heavy machinery.
 • It is necessary to save money for future emergencies.

Trong những ví dụ này, cụm từ It is necessary to + động từ chỉ ra hành động hoặc hành vi được coi là quan trọng, khuyến khích hoặc bắt buộc.

2. Cấu trúc need

Need+ động từ nguyên mẫu

Cấu trúc này được sử dụng để diễn đạt một yêu cầu cá nhân, nghĩa vụ hoặc sự cần thiết phải thực hiện một hành động cụ thể. Động từ need được theo sau bởi hình thức cơ bản của động từ (nguyên thể).

Ví dụ:

 • I need to finish my homework before dinner.
 • They need to buy groceries for the weekend.
 • She needs to study more for the upcoming exam.

Need + cụm danh từ

Trong cấu trúc này, need được theo sau bởi một cụm danh từ để biểu thị sự thiếu hụt hoặc yêu cầu đối với một cái gì đó.

Ví dụ:

 • The project needs additional funding.
 • This room needs a fresh coat of paint.
 • The company needs experienced professionals.
Hinh-anh-cau-truc-necessary-va-need-dau-la-su-khac-biet-2
Cấu trúc need 

Need + danh động từ

Sử dụng need với một danh động từ (dạng -ing của động từ) cho thấy một sự cần thiết đang diễn ra hoặc liên tục.

Ví dụ:

 • The car needs fixing; it keeps stalling.
 • The garden needs watering regularly in the summer.
 • The house needs cleaning after the party.

Need + to be tính từ

Trong cấu trúc này, need được theo sau bởi một tính từ để thể hiện một yêu cầu mạnh mẽ hoặc mong muốn về một phẩm chất cụ thể.

Ví dụ:

 • You need to be careful while driving in heavy traffic.
 • We need to be patient during this challenging time.
 • He needs to be confident for the job interview.

Need + quá khứ phân từ

Sử dụng need với quá khứ phân từ chỉ ra rằng điều gì đó lẽ ra phải được thực hiện hoặc đã quá hạn.

Ví dụ:

 • The report needs to be submitted by the end of the day.
 • The broken window needs to be fixed as soon as possible.
 • The laundry needs to be done; it has been piling up.

Vậy đâu là sự khác biệt giữa cấu trúc necessary và need trong tiếng Anh? Hãy theo chân Aten English kéo xuống tiếp bài viết nhé!

3. Sự khác biệt giữa cấu trúc necessary và need

Cả hai cấu trúc necessary và need đều liên quan đến khái niệm yêu cầu hoặc tính thiết yếu, nhưng chúng được sử dụng khác nhau trong cấu trúc câu.

Cấu trúc necessary

Necessary là một tính từ và nó được sử dụng để chỉ ra rằng một cái gì đó là thiết yếu, bắt buộc hoặc cần thiết để đạt được một mục đích hoặc kết quả cụ thể. Nó mô tả một điều kiện hoặc yêu cầu phải được đáp ứng.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng necessary trong câu:

 • It is necessary to study for the exam.
 • Food, water, and shelter are necessary for survival.
 • Meeting the deadline is necessary to secure the project.

Tham khảo: Danh từ chỉ số lượng trong tiếng Anh gồm những gì?

Cấu trúc need

Need có thể được sử dụng như một động từ và một danh từ. Là một động từ, nó chỉ ra một yêu cầu hoặc sự cần thiết cho một cái gì đó. Nó thường được sử dụng trong bối cảnh nhu cầu hoặc mong muốn cá nhân. Khi được sử dụng như một danh từ, need dùng để chỉ một cái gì đó cần thiết hoặc bắt buộc.

Dưới đây là ví dụ về cả hai cách sử dụng:

Là một động từ

 • I need some help with this task.
 • He needs to buy groceries.
 • We need more time to finish the project.

Là một danh từ

 • There is a need for more resources in the department.
 • The homeless have urgent needs for food and shelter.
 • The company addressed the needs of its customers.

Bằng cách hiểu những khác biệt này, bạn có thể sử dụng những từ này một cách chính xác trong các ngữ cảnh khác nhau để truyền đạt các khía cạnh khác nhau của sự cần thiết và yêu cầu bằng tiếng Anh. Để được hướng dẫn một cách chi tiết nhất, hãy tham gia khóa học tiếng Anh online cùng chúng tôi!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên