Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp (mixed conditionals) là một cấu trúc ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả một điều kiện ảnh hưởng lên hiện tại hoặc quá khứ. Trái với câu điều kiện loại 1, 2 và 3, câu điều kiện hỗn hợp kết hợp các phần của các loại câu điều kiện khác nhau. Trong bài viết này, bạn hãy cùng Aten English tìm hiểu về dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp và cách sử dụng chúng.

1. Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

Trong câu điều kiện hỗn hợp, mệnh đề điều kiện thường được diễn đạt bằng cấu trúc quá khứ hoàn thành (had + past participle), thể hiện một điều kiện không thực tế đã xảy ra trong quá khứ. Mệnh đề kết quả thường được diễn đạt bằng cấu trúc hiện tại hoàn thành (have/has + past participle), thể hiện hậu quả tiếp tục đến hiện tại.

Ví dụ:

 • If I had studied harder in the past (điều kiện không thực tế trong quá khứ), I would have better grades now (hậu quả ảnh hưởng đến hiện tại).
 • If she hadn’t missed the train (điều kiện không thực tế trong quá khứ), she would be here with us now (hậu quả ảnh hưởng đến hiện tại).
 • If I had taken the earlier flight, I would have arrived on time for the meeting. (Nếu tôi đã chọn chuyến bay sớm hơn, tôi đã đến đúng giờ cho cuộc họp.)
 • If you had studied more, you would have passed the exam. (Nếu bạn đã học nhiều hơn, bạn đã qua kỳ thi.)
 • If we had bought that stock last year, we would have made a lot of money. (Nếu chúng ta đã mua cổ phiếu đó năm ngoái, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền.)
 • If it hadn’t rained, we would have gone to the beach. (Nếu không có mưa, chúng ta đã đi đến bãi biển.)
 • If she had saved money, she would have been able to buy a new car. (Nếu cô ấy đã tiết kiệm tiền, cô ấy đã có thể mua một chiếc xe mới.)

Câu điều kiện hỗn hợp cho phép chúng ta diễn đạt các tình huống không thực tế trong quá khứ và ảnh hưởng của chúng đến hiện tại. Qua việc sử dụng câu điều kiện hỗn hợp, chúng ta có thể diễn đạt những giả thiết, mong ước, hoặc hối tiếc về quá khứ và tác động của chúng đến hiện tại.

Tham khảo: Mẹo phát âm ed trong Tiếng Anh dễ nhớ hiệu quả.

2. Dấu hiệu câu điều kiện hỗn hợp trong hiện tại

Câu điều kiện hỗn hợp trong hiện tại thường diễn đạt một điều kiện không thực tế trong quá khứ và hậu quả của nó đang tiếp tục trong hiện tại. Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp trong hiện tại bao gồm:

Sử dụng dạng quá khứ hoàn thành (had + past participle) trong mệnh đề điều kiện:

 • If I had studied harder, I would have a better job now. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi sẽ có công việc tốt hơn bây giờ.)

Sử dụng dạng hiện tại hoàn thành (have/has + past participle) trong mệnh đề kết quả:

 • If you haven’t eaten all the cake, there would be some left for me. (Nếu bạn chưa ăn hết cái bánh, sẽ còn lại một ít cho tôi.)

Sử dụng cấu trúc “if it had not been for” để diễn tả một tình huống không xảy ra trong quá khứ:

 • If it hadn’t been for the rain, we would have gone for a picnic. (Nếu không có mưa, chúng tôi đã đi dã ngoại.)
Hinh-anh-dau-hieu-nhan-biet-cau-dieu-kien-hon-hop-1
Dấu hiệu câu điều kiện hỗn hợp trong hiện tại

3. Dấu hiệu câu điều kiện hỗn hợp trong quá khứ

Câu điều kiện hỗn hợp trong quá khứ diễn đạt một điều kiện không thực tế trong hiện tại và hậu quả của nó đã kết thúc trong quá khứ. Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp trong quá khứ bao gồm:

Sử dụng dạng quá khứ đơn (simple past) trong mệnh đề điều kiện:

 • If I had seen her yesterday, I would have said hello. (Nếu tôi gặp cô ấy hôm qua, tôi đã chào cô ấy.)

Sử dụng dạng quá khứ hoàn thành (had + past participle) trong mệnh đề kết quả:

 • If he had studied harder, he would have passed the exam. (Nếu anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy đã qua kỳ thi.)

Sử dụng cấu trúc “if it had not been for” để diễn tả một tình huống không xảy ra trong quá khứ:

 • If it hadn’t been for the traffic jam, we would have arrived on time. (Nếu không có kẹt xe, chúng tôi đã đến đúng giờ.)
Hinh-anh-dau-hieu-nhan-biet-cau-dieu-kien-hon-hop-2
Dấu hiệu câu điều kiện hỗn hợp trong quá khứ

4. Sự chuyển đổi giữa hiện tại và quá khứ trong câu điều kiện hỗn hợp

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp cho phép chúng ta chuyển đổi giữa hiện tại và quá khứ để diễn đạt những ý nghĩa khác nhau. Dấu hiệu nhận biết sự chuyển đổi giữa hiện tại và quá khứ bao gồm:

Sử dụng “would” trong mệnh đề điều kiện để diễn đạt một điều kiện không thực tế trong hiện tại:

 • If I had more money, I would travel around the world. (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ du lịch vòng quanh thế giới.)

Sử dụng “would have” trong mệnh đề kết quả để diễn đạt một hậu quả không thực tế trong quá khứ:

 • If it had rained, we would have stayed at home. (Nếu trời mưa, chúng tôi đã ở nhà.)

Sử dụng “could have” hoặc “might have” để diễn đạt khả năng không thực tế trong quá khứ:

 • If I had studied harder, I could have passed the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi có thể đã qua kỳ thi.)

Câu điều kiện hỗn hợp là một phần không thể thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh, vì vậy việc nhận biết dấu hiệu của câu điều kiện hỗn hợp là rất quan trọng để sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin trong việc giao tiếp và viết bài tiếng Anh. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp và cách sử dụng chúng. Hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online cùng chúng tôi!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài