Giỏi ngay cấu trúc would like to V trong 5 phút

Trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng các cấu trúc thể hiện sự lịch sự khi muốn đề nghị điều gì đó hoặc mời ai đó. Công thức would like to v bạn muốn trong tiếng Anh là gì, làm thế nào để sử dụng nó? Hãy để Aten English giải đáp thắc mắc của bạn trong bài viết này. 

1. Định nghĩa cấu trúc would like to v – mong muốn sử dụng trong tiếng Anh 

Cấu trúc would like to v – mong muốn sử dụng là cấu trúc ngữ pháp thông thường của tiếng Anh. Cấu trúc này thường được sử dụng để hỏi về mong muốn của người khác hoặc đưa ra lời mời hoặc đề nghị lịch sự.

gioi-ngay-cau-truc-would-like-to-v-trong-tieng-anh-5-phut-so-1
Định nghĩa cấu trúc would like to v – mong muốn sử dụng trong tiếng Anh

Ví dụ:

Would you like some apple pies dịch là Bạn có muốn một vài chiếc bánh táo không?

Would you like to dance with me dịch là Bạn có muốn cùng nhảy với mình không?

What would you like to do on the weekends dịch là Bạn thường thích làm gì vào cuối tuần?

2. Cách dùng cấu trúc would like to v

Như đã đề cập ở phần trước, cách xây dựng would like to v chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích: mời, đề nghị hoặc yêu cầu mong muốn của ai đó một cách lịch sự. Để hiểu rõ hơn, hãy xem các ví dụ bên dưới. 

 • Một – cấu trúc would like to v bạn muốn gọi hoặc gợi ý
gioi-ngay-cau-truc-would-like-to-v-trong-tieng-anh-5-phut-so-2
Cách dùng cấu trúc would like to v

Cấu trúc chung

      Would you like + Noun?

Ví dụ: Would you like a glass of lemon juice dịch là Bạn có muốn một cốc nước chanh không?

      Would you like + to verb (infinitive)?

 Ví dụ: Would you like to eat pasta dịch là Bạn có muốn ăn mỳ Ý không?

 • Cách trả lời lại đề nghị

      S + would like + N/to infinitive + O

Would like được viết dưới dạng rút gọn: ’d like

Bảng dưới đây tổng hợp các cách trả lời đề nghị, lời mời của cấu trúc would you like:

 • Chấp nhận lời mời
 • Từ chối lời mời
 • Absolutely
 • Thank you!
 • Yes
 • Yes, I would
 • Yes, I’d love to
 • Yes, please
 • No, thank you so much
 • I would love to but I cannot…
 • I am sorry, I cannot…

Ví dụ: 

Would you like some sugar on your dessert dịch là Bạn có muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình không?

Absolutely. I’d like some sugar on my dessert, please dịch là Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình.

Would you like to buy a new dress dịch là Bạn có muốn mua một chiếc váy mới không?

No, I’d love to but I cannot fit more clothes in my wardrobe dịch là Không, mình muốn lắm nhưng tủ quần áo mình chật lắm rồi, không nhét thêm được nữa.

 • Cấu trúc would like dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác

Công thức chung

     What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Cách trả lời 

      S + would like/love + N/to infinitive…

      S + like N/to infinitive…

      I’ll have…

Ví dụ:

What would you like to have on your birthday dịch là Bạn muốn nhận quà gì vào sinh nhật?)

3. Phân biệt would like to v và want

Mặc dù cùng chung mục đích để diễn đạt nguyện vọng, ước muốn của người nói nhưng trong ngữ cảnh yêu cầu sự trang trọng, lịch sự thì người ta sẽ sử dụng “would like” hơn là “want”. Ví dụ như:

Waiter: Welcome to our restaurant, sir, What would you like for dinner?

dịch là Bồi bàn: Chào mừng đến nhà hàng chúng tôi, thưa ngài, Ngài muốn dùng gì cho bữa tối ạ?

Mr. Smith: I’d like a beefsteak with salad, please.

gioi-ngay-cau-truc-would-like-to-v-trong-tieng-anh-5-phut-so-3
Phân biệt would like to v và want

dịch là Ngài Smith: Làm ơn cho tôi một phần bít-tết và rau trộn.

Ta thấy thay “would like” bằng “want” thì hội thoại vẫn giữ nguyên ý nghĩa, tuy nhiên ngữ cảnh ở đây là bồi bàn nhà hàng với khách là ngài Smith, vậy dùng cấu trúc “would like” sẽ lịch sự hơn.

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc compound sentence là gì?

4. Bài tập cấu trúc would like to v có đáp án

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống

_____ you like a glass of water? 

_____ you like living in Australia?

_____ you like more sugar for your coffee? 

_____ you like practicing English? 

_____ you like some more food? 

_____ you like some water? 

_____ you like to go to the movies this evening? 

_____ you like to go to the movies? (generally speaking) 

_____ you like your job? 

_____ you like dancing? 

Đáp án:

Would

Do

Would

Do

Would

Would

Would

Do

Do

Do

Bài 2: Đặt câu với tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

You want to invite your crush to go to the prom with you.

You are hungry and your mom asks you what to have for dinner.

You see a nice dress and tell the salesperson about that dress.

You want to ask whether your father wants to have lunch with you or not.

You want to offer your lover a cup of tea.

The waitress brings you the wrong order and you want to change it.

You feel tired and have to decline the invitation from your friends.

Đáp án: 

Would you like to go to the prom with me?

I’d like a hamburger, please.

I would like to purchase this dress.

Father, would you like to have lunch with me?

Honey, would you like a cup of tea?

Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.

I’m sorry, but I’d like to rest for now.

Bài 3. Choose the best answer for each sentence below

(1) Would you like something _____?

 1. to drink B. eat C. to drinking D. eating

(2) I _____ a cup of tea, please.

 1. like B. want C. would like D. would

(3) Marie would like _____ for lunch.

 1. little rice B. some apple C. a egg D. a sandwich

(4) Would you like to go out? – _____.

 1. No, please B. Thank you. C. Yes, I’d love to D. No, I don’t

(5) My parents would like me ____ harder.

 1. to study B. studying C. studied D. to studying

(6) Which movie would you like to watch, Titanic or Death on the Nile? – _____. 

 1. I’d love to B. No, please C. Yes, please D. I’d like the second one

Bài 4. Make sentences with situations, using “would like” structure

You go to the restaurant for breakfast. You want to eat an omelet and a glass of milk.

__________________________________________________.

You want to invite your friend to go to the theatre with you this evening.

__________________________________________________?

You have to decline your friend’s invitation to the movie because you still have lots of work.

__________________________________________________.

You want to offer Mr. Black – your boss, a cup of coffee.

__________________________________________________?

Bài 5. Fill in the gaps with “do/does” or “would like”

_____ you like to go to the cinema with us?

_____ she like going out on Sunday?

Mr. Poirot, _____ you like to add more sugar into your tea?

Where _____ you like to go on our date?

_____ he like living in Paris?

_____ you like your current job?

Đáp án bài 4:

(1) A. to drink      (2) C. would like      (3) D. a sandwich

(4) C. Yes, I’d love to      (5) A. to study      (6) D. I’d like the second one

Đáp án bài 5. (1) I would like an omelet and a glass of milk, please.

(2) Would you like to go to the theatre with me this evening?       

(3) I’d love to, but I still have a lot of/lots of work to do.

(4) Mr. Black, would you like a cup of coffee?

Trên đây là tổng hợp cấu trúc would like to v đầy đủ nhất trong tiếng Anh. Để học tiếng Anh nhanh, bạn nên kết hợp việc học ngữ pháp với việc luyện tập các kỹ năng tại khóa học tiếng anh online, chẳng hạn như nghe tiếng Anh. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong học tập.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên