Hiểu rõ câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

Để bài văn trôi chảy, thú vị và không còn nhàm chán, người viết phải biết kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu như câu đơn, câu ghép, câu phức. Đặc biệt, việc sử dụng linh hoạt các câu ghép và câu phức trong tiếng Anh cũng là một điểm cộng lớn cho kỹ năng viết và nói IELTS, giúp bạn cải thiện điểm nhóm của mình. Tìm hiểu thêm về câu ghép và câu phức với Aten English

1. Câu ghép trong tiếng Anh 

Định nghĩa

Câu ghép trong tiếng Anh là câu gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập. Không giống như các câu phức trong tiếng Anh, tất cả các câu ghép đều là mệnh đề chính và có thể đứng một mình. Mỗi biểu thức chứa thông tin độc lập. 

hieu-ro-cau-ghep-va-cau-phuc-trong-tieng-anh-so-1
Không giống như các câu phức trong tiếng Anh, tất cả các câu ghép đều là mệnh đề chính và có thể đứng một mình.

Những câu này thường được nối với nhau bằng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, liên từ hoặc trạng từ nối. 

Nối câu 

Sử dụng Liên từ (FANBOYS) 

Các câu tiếng Anh có thể nối để tạo thành câu ghép sử dụng 7 liên từ chính: for, and, nor, but, or, still, so. Một cách dễ dàng để nhớ 7 liên từ này là FANBOYS.

Lưu ý. Dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy trước liên từ khi có thể bỏ qua hai câu ngắn và đơn giản.

  • For (vì): nguyên nhân

He drinks much water, for he is thirsty dịch là Anh ấy uống nhiều nước, vì anh ấy khát 

  • And (và): 

She went to the supermarket and she bought some potatoes dịch Cô ấy đi siêu thị và cô ấy mua vài củ khoai tây

  • Nor (không…cũng không):

Ann doesn’t play football, nor does she play basketball dịch Ann không chơi bóng đá, cũng không chơi bóng rổ

  • But (nhưng): sự mâu thuẫn

It is raining but they still want to go out dịch Trời đang mưa nhưng họ vẫn muốn ra ngoài

  • Or (hoặc):

You should study harder, or your study result will get worse dịch Bạn nên học chăm hơn hoặc kết quả học tập của bạn sẽ tệ hơn

  • Yet (nhưng): 

The weather was cold and wet, yet we enjoyed it very much dịch Thời tiết thì lạnh và ẩm ướt, nhưng chúng tôi vẫn thích nó

  • So (vì vậy): kết quả của hành động trước đó
hieu-ro-cau-ghep-va-cau-phuc-trong-tieng-anh-so-2
Các câu tiếng Anh có thể nối để tạo thành câu ghép sử dụng 7 liên từ chính: for, and, nor, but, or, still, so.

He is sick, so he doesn’t go to school today dịch Anh ấy bị ốm, nên anh ấy không đi học hôm nay

Dùng trạng từ nối conjunctive adverb

Ngôn ngữ tiếng Anh có nhiều trạng từ liên kết được sử dụng để nối hai mệnh đề độc lập. Những trạng từ liên kết đó được sử dụng để chỉ ra nguyên nhân/kết quả, thời gian, thứ tự, tóm tắt, hình ảnh, v.v. 

Lưu ý. Những trạng từ này đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy.

Ví dụ: 

John had prepared carefully for the interview; consequently, he got the job dịch John đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi phỏng vấn, kết quả là anh ấy có được công việc

Dùng dấu chấm phẩy

Khi hai mệnh đề mối quan hệ gần gũi, các mệnh đề độc lập có thể nối với nhau chỉ bằng dấu chấm phẩy (;). 

Ví dụ:

The teacher is explaining exercises, the students are listening dịch Giáo viên đang giải thích bài tập, học sinh đang lắng nghe.

Lưu ý: không dùng dấu phẩy để nối hai mệnh đề khi không có từ nối. 

2. Câu phức trong tiếng Anh

Định nghĩa

Một câu phức trong tiếng Anh cũng bao gồm hai hoặc nhiều mệnh đề, nhưng một câu phức phải có một mệnh đề độc lập (mệnh đề chính) và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. 

Một mệnh đề phụ thuộc thường đi kèm với một liên từ phụ thuộc (ví dụ: because, while,…) hoặc một đại từ quan hệ ( which, which, which,…). 

hieu-ro-cau-ghep-va-cau-phuc-trong-tieng-anh-so-3
Một câu phức trong tiếng Anh cũng bao gồm hai hoặc nhiều mệnh đề, nhưng một câu phức phải có một mệnh đề độc lập

Một số liên từ phụ thuộc và ví dụ 

Chúng ta sử dụng các liên từ phụ thuộc để tạo các câu phức trong tiếng Anh. Mệnh đề phụ thuộc có liên từ là mệnh đề phụ thuộc giải thích ý nghĩa và bổ sung thêm thông tin cho mệnh đề chính.

Ví dụ câu phức trong tiếng Anh: 

When I arrived, my family was eating dinner dịch Khi tôi tới nơi, nhà tôi đang ăn cơm tối.

We’ll go out if the rain stops dịch Chúng ta sẽ ra ngoài nếu trời ngừng mưa. 

Although she asked me to go, I stayed dịch Mặc dù cô ấy bảo tôi đi, tôi ở lại.

The boy who is standing over there is my cousin dịch Chàng trai mà đang đứng đằng kia là em họ tôi.

Lưu ý: Một câu vừa là câu phức, vừa là câu ghép Compound-complex sentences

Ví dụ: 

Because I paid attention, I got a high mark and I was so happy dịch Vì tôi tập trung, tôi đạt điểm cao và tôi rất vui.)

I want to go home so that I can meet my mother, but the bus hasn’t arrived yet dịch Tôi muốn về nhà để tôi có thể gặp mẹ mình, nhưng xe bus chưa đến.

xem thêm: Lý thuyết và Bài tập câu đk loại 3 có đáp án chi tiết nhất

3. Bài tập nhận biết câu ghép, câu phức trong tiếng Anh

Nếu bạn muốn xem mình đã hiểu và phân biệt rõ ràng giữa câu đơn, câu ghép và câu phức trong tiếng Anh hay chưa, hãy thử làm bài tập nhận biết dưới đây và kiểm tra câu trả lời của bạn bên dưới nhé! 

Các câu sau là câu ghép hay câu phức:

I can swim but my brother can’t do it. 

Jane brings an umbrella, for it is going to rain.

The number of cars which were sold last year was 5,000.

When he handed in his exercises, he forgot to give his teacher the last page. 

We will go to the cinema after we finish our homework. 

My students play tennis every morning. 

I can walk home or I will take a taxi.

If I try to learn English now, I will have better opportunities in the future. 

She is good at Math; besides, she can speak 5 languages fluently.

Đáp án:

I can swim but my brother can’t do it. (Câu ghép)

Jane brings an umbrella, for it is going to rain. (Câu ghép)

The number of cars which were sold last year was 5,000. (Câu phức)

When he handed in his exercises, he forgot to give his teacher the last page. (Câu phức) 

We will go to the cinema after we finish our homework. (Câu phức)

My students play tennis every morning. (Câu đơn) 

I can walk home or I will take a taxi. (Câu ghép) 

If I try to learn English now, I will have better opportunities in the future. (Câu phức)

She is good at Math; besides, she can speak 5 languages fluently. (Câu ghép)

Giờ đây chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn về câu phức trong tiếng Anh và câu ghép rồi phải không? Hãy cố gắng luyện cùng với khóa học tiếng anh online thêm thật nhiều đề có thể ứng dụng chúng nhuần nhuyễn, giúp tăng điểm thần tốc trong kỹ năng viết và nói nhé.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài