Học tiếng anh giao tiếp văn phòng cơ bản cần nắm vững

Học tiếng anh giao tiếp văn phòng cơ bản cần nắm vững sẽ giúp bạn trao đổi bằng tiếng anh dễ dàng hơn trong môi trường văn phòng làm việc, đồng nghiệp và sếp. Cùng Aten English tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Khi gặp khách hàng/ đối tác

Chào hỏi – Giới thiệu

1. Hello, Sir/ Madam/ Mr. [name]/ Ms. [name]!
→ Xin chào, ông/ bà/ ông [tên]/ bà [tên]!
2. Good morning/ afternoon/ evening, Sir/ Madam/ Mr. [name]/ Ms. [name]!
→ Xin chào, ông/ bà/ ông [tên]/ bà [tên]! (trang trọng hơn)
3. Welcome to [company’s name].
→ Chào mừng đến với [tên công ty].
4. You must be Mr. [name]/ Ms. [name] from [company’s name].
→ Ông/ Bà ắt hẳn là ông [tên]/ bà [tên] đến từ [tên công ty].
5. It’s a pleasure to meet you!
→ Hân hạnh được gặp ông/ bà!
hinh-anh-hoc-tieng-anh-giao-tiep-van-phong-1
Tiếng anh giao tiếp văn phòng

Giới thiệu mục đích/ nội dung của buổi gặp mặt

Chào hỏi – Giới thiệu

1. Hello, Sir/ Madam/ Mr. [name]/ Ms. [name]!
→ Xin chào, ông/ bà/ ông [tên]/ bà [tên]!
2. Good morning/ afternoon/ evening, Sir/ Madam/ Mr. [name]/ Ms. [name]!
→ Xin chào, ông/ bà/ ông [tên]/ bà [tên]! (trang trọng hơn)
3. Welcome to [company’s name].
→ Chào mừng đến với [tên công ty].
4. You must be Mr. [name]/ Ms. [name] from [company’s name].
→ Ông/ Bà ắt hẳn là ông [tên]/ bà [tên] đến từ [tên công ty].
5. It’s a pleasure to meet you!
→ Hân hạnh được gặp ông/ bà!

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng khi gặp khách hàng/ đối tác

Giới thiệu mục đích/ nội dung của buổi gặp mặt

1. We’re here today to discuss [noun phrase].
→ Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để thảo luận về…
2. Today, we would like to discuss [noun phrase] with you.
→ Hôm nay, chúng tôi muốn thảo luận về… với các vị.
3. The purpose of the meeting/ discussion/… today is [to-V(bare)/ V-ing +…]
→ Mục đích của buổi họp/ thảo luận/… hôm nay là…
4. Today, we would like to give you some information on [noun phrase].
→ Hôm nay, chúng tôi muốn cung cấp cho các vị một số thông tin về…
5. As we’ve agreed on the phone, today, we’re going to have a discussion about [noun phrase].
→ Như chúng ta đã thống nhất khi nói chuyện điện thoại, chúng ta sẽ thảo luận về…
hinh-anh-hoc-tieng-anh-giao-tiep-van-phong-2
Tiếng Anh giao tiếp trong buổi gặp mặt

Kết thúc buổi gặp mặt – Tạm biệt

1. I guess that will be all for today.
→ Buổi họp hôm nay chắc tới đây thôi.
2. If we don’t have anything else to add, shall we wrap this up?
→ Nếu không có gì để bổ sung, chúng ta kết thúc tại đây nhé?
3. The [noun (phrase)] will be sent to you by [point of time]. You can count on us/ me.
→ … sẽ được gửi tới cho ông/ bà/ anh/ chị trước [mốc thời gian]. Ông bà có thể tin tưởng chúng tôi/ tôi.
4. Thank you for spending your precious time with us today!
→ Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của ông/ bà/ anh/ chị với chúng tôi hôm nay!
5. See you in our next meeting/ discussion.
→ Hẹn gặp ông/ bà/ anh/ chị trong buổi họp/ thảo luận tiếp theo của chúng ta.

Giao tiếp thông dụng với đồng nghiệp

1. I hope we’ll have a good time working together.
→ Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một thời gian cùng làm việc vui vẻ.
2. I’m looking forward to working with and learning from you guys.
→ Tôi đang nóng lòng được làm việc cùng và học hỏi từ các bạn.
3. I’m really happy to be a part of this friendly and dynamic team.
→ Tôi thật sự vui khi được là một phần của đội ngũ thân thiện và năng nổ này.
4. If you need help, just let me know.
→ Nếu bạn cần giúp đỡ, cứ cho tôi biết.
5. Let me know if I can be of any help.
→ Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp gì cho bạn.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi làm việc nhóm

1. I think we need further discussion on this.
→ Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận thêm về điều/ vấn đề này.
2. Why don’t we have a discussion on this?
→ Sao chúng ta không thảo luận về điều/ vấn đề này?
3. Let’s talk more about this later/ tomorrow/ next week/ in our next meeting/…
→ Hãy bàn thêm về điều/ vấn đề này sau/ ngày mai/ tuần sau/ trong buổi họp tiếp theo của chúng ta/…
4. Can we schedule a meeting to [V(bare)]?
→ Chúng ta có thể sắp xếp một buổi học để… không?
5. Are you available for some discussion now?
→ Bạn có rảnh để thảo luận một chút bây giờ không?

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong cuộc họp

Một số mẫu câu giúp học tiếng anh giao tiếp văn phòng trong phòng họp

Bắt đầu cuộc họp

1. Alright, is everybody here?
→ Được rồi, mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ?
2. Since everyone is here, let’s get started.
→ Mọi người đã đông đủ nên ta bắt đầu nhé.
3. Thank you all for being here today!
→ Cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây hôm nay!
4. I’d would like to thank you all for coming today.
→ Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã tới đây hôm nay.
5. Alright, without further ado, let’s get the ball rolling.
→ Được rồi, không trì hoãn thêm nữa, bắt đầu thôi nào.
hinh-anh-hoc-tieng-anh-giao-tiep-van-phong-3
Một số câu giao tiếp tiếng anh văn phòng

Giới thiệu mục đích/ nội dung cuộc họp

1. We’re here today to discuss [noun (phrase)].
→ Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để thảo luận về…
2. The purpose of today’s meeting is [to- V(bare)].
→ Mục đích của buổi họp hôm nay là để…
3. I’ve called this meeting [to- V(bare)].
→ Tôi mở cuộc họp này để…
4. Today, we’re going to discuss [noun (phrase)].
→ Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về…
5. There are [number] items on the agenda. First,…
→ Có [số lượng] mục trên chương trình nghị sự. Đầu tiên,…
Trên đây là học tiếng anh giao tiếp văn phòng mà bạn có thể sử dụng thông thạo để ứng dụng. Chúc các bạn học tốt và thi tốt!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên