Hướng dẫn cách thành lập tính từ kép trong tiếng anh

Tính từ kép trong tiếng Anh, còn được gọi là “tính từ ghép,” là một loại tính từ được tạo ra bằng cách kết hợp hai từ hoặc nhiều từ lại với nhau để tạo ra một miêu tả chi tiết hơn về một sự vật, sự việc hoặc một người. Dưới đây, Aten English sẽ trình bày cách thành lập tính từ kép trong tiếng anh và cung cấp thông tin chi tiết về chúng.

Tổng quan về tính từ kép trong tiếng Anh

Tính từ kép trong tiếng Anh thường được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung và mô tả chi tiết về danh từ mà nó đi kèm. Chúng được đặt trước danh từ để tạo sự mô tả và tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn trong câu. Cấu trúc và cách sử dụng tính từ kép như sau:

huong-dan-cach-thanh-lap-tinh-tu-kep-trong-tieng-anh-1
Tổng quan về tính từ kép trong tiếng Anh
 • Tính từ + Danh từ + “ed” (Tính từ kép hình thành bằng cách kết hợp một tính từ với một danh từ):

Ví dụ: “blue-eyed” (mắt xanh), “green-colored” (màu xanh lá cây).

Trong ví dụ trên, “blue” và “green” là tính từ, và “eyed” và “colored” là danh từ, tạo thành tính từ kép để mô tả màu sắc hoặc đặc điểm của danh từ.

 • Tính từ + Quá khứ phân từ (V3/ed) (Tính từ kép hình thành bằng cách kết hợp một tính từ với quá khứ phân từ của động từ):

Ví dụ: “broken-hearted” (tan vỡ lòng), “well-prepared” (chuẩn bị kỹ lưỡng).

Trong ví dụ này, “broken” và “well” là tính từ, và chúng được kết hợp với quá khứ phân từ của động từ để mô tả tình trạng hoặc trạng thái của danh từ.

 • Phó từ + Quá khứ phân từ (V3/ed) (Tính từ kép hình thành bằng cách kết hợp một phó từ với quá khứ phân từ của động từ):

Ví dụ: “well-known” (nổi tiếng), “high-pitched” (cao cấp).

 • Trong trường hợp này, “well” và “high” là phó từ, và chúng được kết hợp với quá khứ phân từ của động từ để mô tả mức độ hoặc tính chất của danh từ.

Tính từ kép giúp tạo sự mô tả đa dạng và phong phú trong ngôn ngữ tiếng Anh, làm cho câu trở nên rõ ràng hơn và thú vị hơn. Chúng được sử dụng rộng rãi trong việc mô tả màu sắc, đặc điểm, tính trạng và nhiều khía cạnh khác của danh từ trong cả văn viết và giao tiếp hàng ngày.

Những dạng tính từ ghép trong tiếng Anh bạn cần biết

Trong tiếng Anh, có nhiều dạng tính từ ghép (compound adjectives) khác nhau, được sử dụng để mô tả chi tiết và đặc điểm của danh từ hoặc ngữ cảnh. Dưới đây là một số dạng tính từ ghép mà bạn nên biết:

huong-dan-cach-thanh-lap-tinh-tu-kep-trong-tieng-anh-3
Những dạng tính từ ghép trong tiếng Anh bạn cần biết
 • Màu sắc:

Ví dụ: red-haired (tóc đỏ), green-eyed (mắt xanh), blue-colored (màu xanh da trời).

 • Kích thước:

Ví dụ: long-legged (chân dài), small-sized (kích thước nhỏ), short-haired (lông tóc ngắn).

 • Hình dạng:

Ví dụ: square-shaped (hình vuông), heart-shaped (hình trái tim), round-faced (mặt tròn).

 • Tuổi tác:

Ví dụ: young-looking (trẻ trung), old-fashioned (cũ kỹ), middle-aged (trung niên).

 • Tính cách:

Ví dụ: kind-hearted (tốt bụng), friendly-natured (thiện lương), open-minded (tư duy mở).

 • Nguồn gốc:

Ví dụ: American-made (sản xuất tại Mỹ), handcrafted (làm thủ công), homegrown (tự nước mình trồng).

 • Trạng thái hoặc tình trạng:

Ví dụ: well-known (nổi tiếng), high-pitched (cao cấp), low-budget (khoản ngân sách thấp).

 • Mức độ:

Ví dụ: high-speed (tốc độ cao), low-cost (giá thấp), deep-seated (nguồn gốc sâu).

 • Kết hợp từ khác:

Ví dụ: state-of-the-art (hiện đại nhất), out-of-control (không kiểm soát), down-to-earth (thực tế).

 • Địa điểm hoặc nguồn gốc geographic:

Ví dụ: Paris-based (đặt tại Paris), London-born (sinh ra tại London), Asia-Pacific (khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

 • Thời gian:

Ví dụ: two-hour (hai giờ), century-old (có một thế kỷ), last-minute (phút cuối).

Những dạng tính từ kép này giúp bổ sung sự chi tiết và phong phú vào văn viết và giao tiếp tiếng Anh, làm cho mô tả trở nên rõ ràng và sinh động hơn. Để sử dụng tính từ ghép hiệu quả, bạn cần nắm rõ ý nghĩa của từng loại và cách kết hợp chúng để truyền đạt ý muốn của mình.

Tham khảo những cách thành lập tính từ kép trong tiếng anh

Dưới đây là một số ví dụ về thành lập tính từ kép trong tiếng anh, cùng với mô tả của ý nghĩa của mỗi cụm từ:

huong-dan-cach-thanh-lap-tinh-tu-kep-trong-tieng-anh-2
Tham khảo những cách thành lập tính từ kép trong tiếng anh
 • Hard-up (hết sạch tiền): Bạn sử dụng cụm từ này khi bạn muốn diễn đạt tình trạng kinh tế kém khả quan hoặc thiếu tiền.

Ví dụ: “After losing his job, John has been hard-up and struggling to make ends meet.”

 • Day-to-day (hàng ngày): Cụm từ này ám chỉ những hoạt động, vấn đề hoặc nhiệm vụ xảy ra hàng ngày.

Ví dụ: “The day-to-day responsibilities of a teacher include preparing lessons and grading assignments.”

 • All-out (hết sức): Được sử dụng để miêu tả sự nỗ lực hoặc cố gắng tối đa.

Ví dụ: “She made an all-out effort to complete the marathon and crossed the finish line exhausted but triumphant.”

 • Well-off (khấm khá, khá giả): Dùng để chỉ người hoặc gia đình có điều kiện kinh tế tốt.

Ví dụ: “The well-off family enjoyed regular vacations in exotic locations.”

 • So-so (không tốt lắm): Mô tả một tình trạng hoặc phẩm chất không quá xuất sắc hoặc tốt, nhưng cũng không quá tệ.

Ví dụ: “The restaurant had mixed reviews, with most diners describing the food as so-so.”

 • Per capita (tính theo đầu người): Sử dụng để chỉ một tính toán hoặc phân phối dựa trên số lượng người tham gia.

Ví dụ: “The country’s GDP per capita has been steadily increasing, indicating improved living standards.”

 • Hit-or-miss (ngẫu nhiên): Ám chỉ sự không chắc chắn hoặc kế hoạch không đảm bảo sẽ thành công.

Ví dụ: “Their hit-or-miss approach to marketing didn’t yield consistent results.”

 • Touch-and-go (không chắc chắn): Sử dụng để mô tả tình huống hoặc kế hoạch có thể thành công hoặc thất bại và không đảm bảo.

Ví dụ: “The weather conditions made the flight a touch-and-go situation, and the pilot had to make a quick decision.”

Các cụm từ tính từ kép này giúp mô tả và truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và màu sắc, làm cho văn viết và giao tiếp trở nên phong phú và đa dạng hơn.

xem thêm: Phân biệt giữa cách dùng của must và have to trong TA

Bài tập tính từ kép trong tiếng anh

Dưới đây là một số bài tập về tính từ kép trong tiếng Anh để bạn ôn tập và thực hành:

Bài tập 1: Hãy kết hợp các từ sau để tạo thành tính từ kép và sử dụng chúng trong câu.

mountain

fast

open

good

long

well

world

high

old

hard

Bài tập 2: Hoàn thành câu dưới đây bằng cách thêm một tính từ kép phù hợp:

The ___________ house was located at the end of the street.

She has a ___________ personality and is always ready to help others.

The ___________ road was difficult to navigate, especially during the rain.

The ___________ view from the mountaintop was breathtaking.

He lives in a ___________ apartment building in the city center.

Bài tập 3: Cho câu dưới đây, hãy thay thế tính từ đơn bằng tính từ kép thích hợp để tạo sự mô tả chi tiết hơn.

“Her dress was nice.”

Bài tập 4: Sử dụng một tính từ kép phù hợp để mô tả mỗi tình huống sau đây:

The movie was not very good.

The weather was uncertain, and we weren’t sure if we could have the picnic.

The restaurant’s menu was quite limited.

The concert was not very loud.

The hotel was not very clean.

Hy vọng rằng những bài tập này sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng tính từ kép trong tiếng Anh.

Việc thành lập tính từ kép trong tiếng anh là một phần quan trọng của quá trình học tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nắm vững ngôn ngữ và truyền đạt ý nghĩa của mình một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Trong bài viết về “Tính từ kép trong Tiếng Anh,” chúng tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ cách sử dụng tính từ kép và biết cách áp dụng chúng vào các tình huống khác nhau. Bằng cách học và thực hành, bạn sẽ ngày càng tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu bạn muốn học tiếng Anh hiệu quả hơn, hãy tham gia khóa học tiếng anh online tại Aten, và tìm cách thực hành giao tiếp hàng ngày. 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên