Hướng dẫn sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh chuẩn

Chủ đề về các từ để hỏi trong tiếng anh và sử dụng từ ngữ trong tiếng Anh là một chủ đề phổ biến. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có thể hiểu rõ mặt tinh túy của kỹ năng này. Để tránh trường hợp học sinh sử dụng sai cách, gây xấu hổ, Aten English đang cố gắng chia sẻ kiến thức hữu ích để giúp bạn hiểu sâu hơn.

Các từ để hỏi trong tiếng anh

Câu hỏi là một phần quan trọng trong việc truyền đạt thông tin và tương tác trong tiếng Anh. Dưới đây là một cách diễn đạt các từ để hỏi trong tiếng anh mà bạn đã liệt kê:

huong-dan-su-dung-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-chuan-1
Các từ để hỏi trong tiếng anh
 • What – Thông tin:

What is your name? – Xin cho biết tên của bạn?

 • Where – Vị trí:

Where can I find the nearest bank? – Tôi có thể tìm ngân hàng gần nhất ở đâu?

 • Who – Người:

Who stands out as the best student in your class? – Ai là học sinh xuất sắc nhất trong lớp của bạn?

 • Whom – Người (dạng tân ngữ):

Whom will you be going out with tonight? – Tối nay bạn sẽ đi ra ngoài cùng ai?

 • Whose – Sở hữu:

Whose house is this? – Căn nhà này thuộc về ai?

 • When – Thời gian:

When are you planning to go abroad? – Bạn dự định đi nước ngoài khi nào?

 • Why – Nguyên nhân:

Why are you feeling nervous? – Tại sao bạn đang cảm thấy lo lắng?

 • Which – Sự lựa chọn:

Which beverage would you prefer: tea or coffee? – Bạn thích uống loại nào: trà hay cà phê?

 • How – Cách thức/đặc tính:

How old is your father? – Bố của bạn bao nhiêu tuổi?

 • How long – Thời gian:

How long have you been working here? – Bạn đã làm ở đây bao lâu rồi?

 • How far – Khoảng cách:

How far is it from your house to your school? – Khoảng cách từ nhà bạn đến trường là bao xa?

 • How much/many – Số lượng:

How many students are enrolled in your class? – Có bao nhiêu học sinh đã đăng ký vào lớp của bạn?

Ngoài các loại câu hỏi thông thường, có một loại câu hỏi trong tiếng Anh được gọi là “câu hỏi Yes/No,” mà yêu cầu câu trả lời là “Yes” hoặc “No.” Trong loại câu hỏi này, bạn thường sử dụng cấu trúc đúng hoặc sai để đặt câu hỏi. Thay vì mô tả rõ ràng, câu hỏi này chỉ đưa ra hai lựa chọn đơn giản cho người nghe hoặc đọc. Ví dụ: “Is he a student?” – Câu hỏi này có thể có các câu trả lời sau:

 • No, he isn’t.
 • No, he isn’t a student.
 • Yes, he is.
 • Yes, he is a student.

Câu hỏi Yes/No giúp đơn giản hóa việc thu thập thông tin và đòi hỏi câu trả lời ngắn gọn, thường chỉ cần một từ hoặc một câu ngắn để trả lời một cách chính xác.

Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh chính xác 

huong-dan-su-dung-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-chuan-2
Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh chính xác 

Những bước đặt câu từ để hỏi trong tiếng anh

Khi bạn muốn đặt một câu hỏi trong tiếng Anh, có một số bước quan trọng mà bạn nên tuân theo:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc xác định thông tin quan trọng trong câu khẳng định. Hãy xác định phần quan trọng nhất mà bạn muốn biết.

Bước 2: Xác định xem câu hỏi của bạn có thể trả lời bằng “Yes” hoặc “No” hay bạn cần sử dụng các từ để hỏi như Who, Where, When, What, Why, Which, How.

Bước 3: Nếu bạn quyết định đặt một câu hỏi Yes/No, thì bạn cần chuyển động từ “to be” hoặc trợ động từ lên phía trước của câu.

Bước 4: Nếu câu hỏi của bạn không phải là câu hỏi Yes/No, hãy tùy thuộc vào thông tin bạn muốn tìm hiểu để chọn từ hỏi phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn biết về người, sử dụng “Who” hoặc “Whom,” nếu bạn quan tâm đến nơi chốn, hãy sử dụng “Where,” và nếu bạn muốn biết về thời gian, sử dụng “When” hoặc “What time.” Tiếp theo, áp dụng cấu trúc thích hợp để đặt câu hỏi dựa trên thông tin mục tiêu của bạn.

Cách đặt câu hỏi Yes/No

Câu hỏi Yes/No trong tiếng Anh thường bắt đầu bằng động từ “to be” (Is, Am, Are) hoặc các trợ động từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should, và các trợ động từ tương tự. Cấu trúc tổng quát cho các loại câu hỏi này có thể được mô tả như sau:

Với “tobe” (Is, Am, Are):

 • Tobe + Subject + Noun/Adjective/Verb-ing (present continuous tense)/Verb-ed (passive voice) + Noun/Adjective?

Ví dụ:

Is your car being repaired now? – Xe của bạn đang được sửa bây giờ phải không?

Với các trợ động từ:

 • Trợ động từ + Subject + Base Form Verb (+ Object)?

Lưu ý: Dạng của động từ trong câu hỏi Yes/No có thể thay đổi tùy thuộc vào trợ động từ sử dụng.

 • Nếu trợ động từ là “Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must,” thì động từ sử dụng ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

Do you want to listen to a song? – Bạn có muốn nghe một bài nhạc không?

Will you eat dinner with me tonight? – Bạn có muốn ăn tối với tôi tối nay không?

 • Nếu trợ động từ là “Have/Has/Had,” thì động từ sử dụng ở dạng “past participle.”

Ví dụ:

Has Jenny finished the homework? – Jenny đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?

Cách đặt câu với từ để hỏi trong tiếng Anh

Đặt câu hỏi với “What” “Who”

huong-dan-su-dung-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-chuan-3
Cách đặt câu với từ để hỏi trong tiếng Anh

Các từ “Who” và “What” thường được sử dụng để đặt câu hỏi về chủ ngữ hoặc chủ thể hành động trong tiếng Anh. Cấu trúc tổng quát cho loại câu hỏi này có thể được diễn đạt như sau:

Who/What + Động từ + (Object)?

Ví dụ:

 • Someone broke the car last week. => Who broke the car last week?
 • Sad story makes me cry. => What makes you cry?

Sử dụng từ để hỏi “Whom” “What”

Các câu hỏi được sử dụng để hỏi về tân ngữ hoặc sự việc tác động đến hành động thường sử dụng cấu trúc sau:

Whom/What + trợ động từ (do/does/did/is/am/are…) + Subject + Verb?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

Đặt câu với từ để hỏi “When”, “Where”, “How” và “Why”

Khi bạn muốn biết thông tin về thời gian, nơi chốn, cách thức, hoặc nguyên nhân, bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

When/Where/How/Why + trợ động từ (do/does/did/is/am/are…) + Subject + Verb (+ bổ ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go to the cinema with us by taxi. => How will she go to the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

xem thêm: Phân biệt giữa cách dùng của must và have to trong TA

Bài tập các từ để hỏi trong tiếng Anh

Fill in the blank with a suitable question words

Question: 

_______ do you go home after school? – At 9.00 am.

_______ does she go to school everyday? – By bus.

_______ is the most beautiful girl in your class? – Lan.

_______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon.

_______ is better: tap water or bottled water? – Tap water.

_______ books are there on the shelves? – There are 100 books.

_______ does it take to go from your office to the park? – 30 minutes.

_______ are you from? – I’m from Paris.

_______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars.

_______ does Tom go swimming?  – Twice a week.

_______ do you want to eat? – Pizza.

_______ are they in? – They are in class 10A.

_______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school.

_______ bag is this? – This is mine.

_______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – Bạn về nhà lúc mấy giờ sau khi tan học?

How – Cô ấy đi đến trường mỗi ngày gì? (Hỏi về phương tiện di chuyển)

Who – Ai là cô gái đẹp nhất trong lớp của bạn?

Why – Tại sao bạn lại lo lắng đến vậy? (Câu trả bắt đầu với từ “Because”, nên câu hỏi dùng để hỏi nguyên nhân)

Which – Cái nào thì tốt hơn: nước máy hay nước đóng chai?

How many – Có bao nhiêu quyển sách trên kệ?

How long – Nó mất bao lâu để di chuyển từ văn phòng của bạn đến công viên?

Where – Bạn đến từ đâu?

How much – Cái T-shirt này có giá bao nhiêu?

How often – Tom thường đi bơi như thế nào? (Hỏi về tần suất)

What – Bạn muốn ăn cái gì?

Which class – Họ đang học lớp nào?

What – Tên của trường bạn là gì?

Whose – Cái túi này của ai?

What – Chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy?

Ở trên là một số kiến thức quan trọng về việc sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh, mà. Hy vọng rằng thông tin này sẽ mang lại giá trị và hữu ích cho mọi người. Đừng quên theo dõi để cập nhật thêm nhiều bài học tiếng Anh hữu ích và những chiến thuật cần thiết cho bài kiểm tra của khóa học tiếng anh online tại Aten nhé.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên