Hướng Dẫn Sử Dụng So Sánh Trong Tiếng Anh

Hướng Dẫn Sử Dụng So Sánh Trong Tiếng Anh

Bạn có lo lắng về việc sử dụng so sánh trong tiếng Anh? Bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng so sánh một cách chính xác và hiệu quả? Nếu vậy, hãy tiếp tục đọc bài viết này để khám phá những hướng dẫn sử dụng so sánh trong tiếng Anh một cách chi tiết và dễ hiểu.

So sánh là một khía cạnh quan trọng trong việc diễn đạt ý kiến và so sánh các đối tượng, sự vật hay tình huống với nhau. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc sử dụng so sánh một cách đúng ngữ nghĩa và linh hoạt. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn khóa học “Hướng Dẫn Sử Dụng So Sánh Trong Tiếng Anh” từ Aten. Chúng tôi cung cấp khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, với mục tiêu giúp bạn nắm vững kiến thức về so sánh và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày.

Hãy tiếp tục đọc để khám phá những công cụ, nguyên tắc và ví dụ cụ thể về so sánh trong tiếng Anh. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của bạn và trở thành một người sử dụng so sánh thông thạo trong tiếng Anh.

I. Cách so sánh bằng trong tiếng Anh

Cách sử dụng so sánh bằng trong câu

So sánh bằng (comparative) là một cách so sánh trong tiếng Anh để so sánh hai sự vật, sự việc hoặc nhóm từ có mức độ tương tự nhau. Cách so sánh bằng được sử dụng khi chúng ta muốn biểu thị rằng hai sự vật hoặc sự việc có tính chất tương đương.

Cách sử dụng so sánh bằng trong câu là sử dụng cấu trúc “as + adjective/adverb + as”. Ví dụ:

 • My car is as fast as yours. (Xe của tôi nhanh như xe của bạn.)
 • She sings as beautifully as a professional singer. (Cô ấy hát đẹp như một ca sĩ chuyên nghiệp.)

Ta cũng có thể sử dụng “as + much/many + noun + as” để so sánh số lượng. Ví dụ:

 • She has as many friends as I do. (Cô ấy có bằng nhiều bạn bè như tôi.)

Việc sử dụng so sánh bằng giúp chúng ta diễn đạt sự tương tự, so sánh các đối tượng trong tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả.

II. So sánh hơn trong tiếng Anh

Cách so sánh hơn

So sánh hơn là một phương pháp sử dụng để so sánh mức độ, chất lượng hoặc số lượng của hai hoặc nhiều vật, người hoặc sự việc. Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng các từ “hơn” và “so sánh hơn” để thể hiện sự so sánh này. Có ba cách chính để so sánh hơn trong tiếng Anh:

 1. Dùng “hơn” (than): Sử dụng “hơn” sau tính từ ngắn và “more than” sau tính từ dài để so sánh hai vật, người hoặc sự việc. Ví dụ: “She is taller than her sister” (Cô ấy cao hơn chị gái của mình).
 2. Dùng “so sánh hơn” (comparative): Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ để so sánh hai hoặc nhiều vật, người hoặc sự việc. Ví dụ: “He runs faster than me” (Anh ấy chạy nhanh hơn tôi).
 3. Dùng “nhất” (the most): Sử dụng dạng siêu hơn của tính từ hoặc trạng từ để so sánh ba hoặc nhiều vật, người hoặc sự việc. Ví dụ: “She is the smartest student in the class” (Cô ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp).

Cách sử dụng so sánh hơn trong câu

Để sử dụng so sánh hơn trong câu, chúng ta thường sử dụng cấu trúc sau: “Subject + verb + (adjective/adverb) + (comparative) + than + object”. Ví dụ: “My car is faster than yours” (Xe của tôi nhanh hơn xe của bạn).

So sánh hơn trong tiếng Anh giúp chúng ta diễn đạt và so sánh mức độ, chất lượng hoặc số lượng của các vật, người hoặc sự việc một cách rõ ràng. Nắm vững cách sử dụng so sánh hơn sẽ giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả và chính xác hơn trong tiếng Anh.

Comparison

III. So sánh nhất trong tiếng Anh

Cách so sánh nhất

Trong tiếng Anh, so sánh nhất được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều sự vật, sự việc, hoặc tính chất và xác định sự khác biệt cao nhất giữa chúng. Cách sử dụng so sánh nhất thường là thêm hậu tố “-est” vào từ để biểu thị tính chất cao nhất hoặc sự khác biệt lớn nhất.

Ví dụ:

 • This is the tallest building in the city. (Đây là tòa nhà cao nhất trong thành phố.)
 • She is the smartest student in the class. (Cô ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp.)

Cách sử dụng so sánh nhất trong câu

So sánh nhất được sử dụng trong câu để so sánh một tính chất hoặc sự việc của một vật, người, hoặc nhóm người với những thành viên khác trong cùng một nhóm. Đây là một số cách sử dụng so sánh nhất trong câu:

 1. So sánh giữa hai người hoặc vật:
 • My car is faster than yours. (Xe của tôi nhanh hơn của bạn.)
 • John is taller than Peter. (John cao hơn Peter.)
 1. So sánh giữa một người hoặc vật với một nhóm người hoặc vật khác:
 • She is the oldest of all her siblings. (Cô ấy là người lớn tuổi nhất trong số tất cả anh chị em.)
 • This is the best restaurant in town. (Đây là nhà hàng tốt nhất trong thành phố.)
 1. So sánh giữa một người hoặc vật và bản thân nó trong quá khứ hoặc tương lai:
 • The weather will be the hottest tomorrow. (Thời tiết sẽ nóng nhất ngày mai.)
 • She was the happiest she had ever been. (Cô ấy hạnh phúc nhất mà cô ấy từng có.)

So sánh nhất trong tiếng Anh giúp chúng ta diễn đạt một cách chính xác và súc tích các khía cạnh khác biệt về tính chất hoặc sự việc giữa các người hoặc vật.

IV. So sánh kép trong tiếng Anh

Cách so sánh kép

So sánh kép được sử dụng để so sánh hai đối tượng với nhau và xác định mức độ tương đương hoặc khác biệt giữa chúng. Cách so sánh kép thường được thực hiện bằng cách sử dụng các từ và cấu trúc ngữ pháp nhất định. Để thể hiện so sánh kép trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng các từ “as…as”, “not as…as”, “more…than” và “less…than”.

Cách sử dụng so sánh kép trong câu

So sánh kép trong câu thường được sử dụng để so sánh hai sự vật, sự việc hoặc tính chất của chúng. Ví dụ, “My car is as fast as yours” (Xe của tôi nhanh như xe của bạn) hoặc “She is more intelligent than him” (Cô ấy thông minh hơn anh ta). Trong các câu này, chúng ta sử dụng các từ và cấu trúc so sánh kép để so sánh tốc độ của hai chiếc xe và trí thông minh của hai người.

Sử dụng so sánh kép trong tiếng Anh giúp chúng ta diễn đạt một cách chính xác và rõ ràng về sự tương đương hoặc khác biệt giữa các đối tượng. Điều này giúp tăng tính chính xác và hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh.

So sánh kép

So sánh bất quy tắc trong tiếng Anh

Các trường hợp so sánh bất quy tắc

Trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng các quy tắc để so sánh hai hay nhiều vật, người hoặc hiện tượng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà so sánh không tuân theo các quy tắc này. Các trường hợp so sánh bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh bao gồm:

 1. So sánh giữa hai tính từ không phải dạng bất quy tắc, ví dụ: good (tốt) và bad (xấu).
 2. So sánh giữa hai tính từ có dạng bất quy tắc, ví dụ: better (tốt hơn) và worse (xấu hơn).
 3. So sánh giữa hai danh từ, ví dụ: more (nhiều hơn) và less (ít hơn).

Cách sử dụng so sánh bất quy tắc trong câu

Để sử dụng so sánh bất quy tắc trong câu, chúng ta cần biết cách thay đổi các từ và cấu trúc câu. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng so sánh bất quy tắc trong tiếng Anh:

 1. She is better at singing than her sister.
 2. This book is worse than the previous one.
 3. I have less money than my friend.

Khi sử dụng so sánh bất quy tắc, chúng ta cần lưu ý các từ đi kèm như “than” để so sánh hai thứ khác nhau. Ngoài ra, cấu trúc câu cũng có thể thay đổi để phù hợp với so sánh bất quy tắc.

Với các trường hợp so sánh bất quy tắc trong tiếng Anh, chúng ta cần nắm vững các từ và cấu trúc câu để sử dụng một cách chính xác và linh hoạt.

V. So sánh tương đối trong tiếng Anh

Cách so sánh tương đối

So sánh tương đối trong tiếng Anh được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng, người hoặc sự vật với nhau. Có ba cách thể hiện so sánh tương đối trong tiếng Anh, đó là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

 • So sánh bằng: ‘as + tính từ/ trạng từ + as’ hoặc ‘not as + tính từ/ trạng từ + as’, ví dụ: “She is as tall as her sister” (Cô ấy cao như chị gái của cô ấy).
 • So sánh hơn: ‘tính từ/ trạng từ + er + than’, ví dụ: “He is taller than his brother” (Anh ấy cao hơn anh trai của mình).
 • So sánh nhất: ‘the + tính từ/ trạng từ + est’, ví dụ: “She is the tallest girl in the class” (Cô ấy là cô gái cao nhất trong lớp).

Cách sử dụng so sánh tương đối trong câu

Cách sử dụng so sánh tương đối trong câu phụ thuộc vào mục đích so sánh và vị trí của các đối tượng trong câu. So sánh tương đối thường được sử dụng để so sánh sự khác biệt về đặc điểm, kích thước, tuổi tác, tốc độ và nhiều yếu tố khác.

Ví dụ: “John runs faster than Lisa” (John chạy nhanh hơn Lisa), “This car is not as expensive as that car” (Chiếc xe này không đắt bằng chiếc xe kia).

Việc sử dụng so sánh tương đối trong tiếng Anh giúp diễn đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và truyền đạt thông tin một cách chính xác.

VI. So sánh đối lập trong tiếng Anh

Cách so sánh đối lập

So sánh đối lập là một phương pháp sử dụng trong tiếng Anh để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng hoặc tình huống khác nhau. Cách so sánh đối lập được sử dụng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa chúng. Điều này giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ hơn về hai đối tượng hoặc tình huống mà chúng ta muốn so sánh.

Cách so sánh đối lập trong tiếng Anh bao gồm sử dụng các từ khóa so sánh như “more than” (hơn), “less than” (ít hơn), “better than” (tốt hơn), “worse than” (tệ hơn), “as good as” (ngang bằng) và “not as good as” (không ngang bằng). Chúng ta cũng có thể sử dụng tính từ so sánh để so sánh hai đối tượng hoặc tình huống.

Cách sử dụng so sánh đối lập trong câu

So sánh đối lập thường được sử dụng trong tiếng Anh để so sánh hai đối tượng hoặc tình huống khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng so sánh đối lập trong câu như sau:

 1. She is taller than her sister.
 2. This book is more interesting than the previous one.
 3. John is less patient than his brother.
 4. The weather today is not as good as yesterday.

So sánh đối lập giúp chúng ta diễn đạt ý kiến, so sánh và phân biệt giữa các đối tượng hoặc tình huống. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và sự chính xác trong diễn đạt ý nghĩa trong tiếng Anh.

Image

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài