IELTS Speaking part 1: Chủ đề talk about time management

Quản lý thời gian – talk about time management là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống bởi khi bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ thành công hơn. Để nắm bắt thành công học ngay Example chuẩn chỉnh dưới đây cùng Aten English ngay thôi!

Chủ đề talk about time management part 1

Dưới đây là một số bài mẫu cho câu hỏi hay gặp thuộc chủ đề talk about time management part 1

How do you organize your time?

Well, I a number of different techniques to enable me to spend time wisely. The most effective time management tool for me is absolutely using a “To-do-list”. I can my tasks efficiently as well as schedule appointments with accuracy. The other useful methods are probably using an alarm clock to wake me early in the morning or using the Pomodoro – this is the popular device to ensure maximum productivity.

ielts-speaking-part-1-chu-de-talk-about-time-management-so-1
Chủ đề talk about time management part 1

Chà, tôi sử dụng một số kỹ thuật khác nhau để giúp tôi sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Công cụ quản lý thời gian hiệu quả nhất đối với tôi hoàn toàn là sử dụng “To-do-list”. Tôi có thể ưu tiên các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả cũng như lên lịch các cuộc hẹn một cách chính xác. Các phương pháp hữu ích khác có thể là sử dụng đồng hồ báo thức để đánh thức tôi dậy sớm vào buổi sáng hoặc sử dụng Pomodoro – đây là thiết bị phổ biến để đảm bảo năng suất tối đa.

Do you think people organize time the same way?

I don’t really think so because all have different biological clocks and lifestyles. Having said that, there’s no denying fact that people all share certain habits in managing time. In fact, a high percentage of billionaires entrepreneurs are highly aware that time is money. That’s why they are all early risers (= early) and know how to make the most of their time everyday. 

Tôi không thực sự nghĩ như vậy bởi vì tất cả chúng ta đều có đồng hồ sinh học và lối sống khác nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những người thành công đều có chung những thói quen nhất định trong việc quản lý thời gian. Trên thực tế, một tỷ lệ cao các tỷ phú hoặc doanh nhân nhận thức rõ rằng thời gian là tiền bạc. Đó là lý do tại sao họ đều là những người dậy sớm (= dậy sớm) và biết cách tận dụng thời gian mỗi ngày.

Do you think it is important be on time?

Absolutely yes Certainly! should never be later under any circumstances because if we are late, it reflects badly upon our character. Whereas, if you are punctual, at the same time it will show how professional you are well as show your respect to the person that you are going to meet. For these couple reasons, therefore, to me being late is something that happens very seldom.

ielts-speaking-part-1-chu-de-talk-about-time-management-so-2
Do you think it is important be on time?

Hoàn toàn đồng ý! / Chắc chắn! Chúng ta không bao giờ nên đến trễ trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì nếu chúng ta đến muộn, điều đó ảnh hưởng xấu đến tính cách của chúng ta. Ngược lại, nếu bạn đúng giờ, đồng thời nó sẽ thể hiện mức độ chuyên nghiệp của bạn cũng như thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người mà bạn sắp gặp. Do đó, vì một vài lý do này, đối với tôi, việc đến muộn là điều rất hiếm khi xảy ra.

How do you feel when late for an appointment?

I would surely feel embarrassed and frustrated. For example, if I had a job interview or a dentist appointment, being late would no doubt give a very bad impression. However, under some circumstances, incidents are inevitable (Or: unexpected incidents may occur) and throw time out of your control. For, having an accident or getting stuck in traffic.

Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và thất vọng. Ví dụ, nếu tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc hoặc một cuộc hẹn với nha sĩ, việc đến muộn chắc chắn sẽ gây ấn tượng rất xấu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự cố bất ngờ là không thể tránh khỏi (Hoặc: sự cố bất ngờ có thể xảy ra) và khiến thời gian của bạn vượt khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ, gặp tai nạn hoặc bị kẹt xe.

How do you feel when others late?

It really depends on the situation. If it’s a reasonable, I will feel alright. Otherwise, it will really get on my nerves because they do not respect time and it’s quite rude, to be honest. Punctuality is crucial. There’s a famous: “Treat your partner in the way you want to be treated”. I think it’s so true. If I’m on time, I would expect the same from anyone else.

Nó thực sự phụ thuộc vào tình hình. Nếu đó là một cái cớ hợp lý, tôi sẽ cảm thấy ổn. Nếu không, nó sẽ thực sự khiến tôi lo lắng vì họ không tôn trọng thời gian của tôi và thành thật mà nói, điều đó khá thô lỗ. Đúng giờ là rất quan trọng. Có một câu nói nổi tiếng: “Hãy đối xử với đối tác của bạn theo cách bạn muốn được đối xử”. Tôi nghĩ điều đó rất đúng. Nếu tôi luôn đúng giờ, tôi sẽ mong đợi điều tương tự từ bất kỳ ai khác.

Do you like being busy?

For the most part, I being busy. Whenever I have too much time on my hands (idiom: có nhiều thời gian rảnh), I get bored. Then I end up just lying around the house doing nothing. But when I’m busy, I feel I have a purpose. I have something to get me up in the morning and keep me motivated.

Phần lớn, tôi thích được bận rộn. Bất cứ khi nào tôi có quá nhiều thời gian trong tay (thành ngữ: có nhiều thời gian rảnh), tôi thực sự cảm thấy buồn chán. Sau đó, tôi chỉ nằm quanh nhà không làm gì cả. Nhưng khi tôi bận rộn, tôi cảm thấy như mình có một mục đích. Tôi có một cái gì đó để đánh thức tôi dậy vào buổi sáng và giữ cho tôi có động lực.

Is it easy to manage time you?

ielts-speaking-part-1-chu-de-talk-about-time-management-so-3
Is it easy to manage time you?

No, it’s not always easy manage time. Even if you have a list of things to do, you might get distracted and end up time. So you have stay very focused and dedicated. Sometimes things come up and you to manage your time differently. It’s not always easy to stick to the plan (theo một kế hoạch).

Không, quản lý thời gian không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả khi bạn có một danh sách những việc cần làm, bạn vẫn có thể bị phân tâm và lãng phí thời gian. Vì vậy, bạn phải hết sức tập trung và tận tâm. Đôi khi mọi thứ xuất hiện và bạn phải quản lý thời gian của mình theo cách khác. Không phải lúc nào cũng dễ dàng bám sát kế hoạch (theo một kế hoạch).

When do you find hard to allocate time?

I find it hard to time when I have a lot going on. For example, when I was in university, I was working a part-time job. So it was hard to split my time (chia thời gian) between at work and my homework. It’s difficult figure out (xem xét, tìm ra) what part of your life deserves the most time.

Tôi thấy khó phân bổ thời gian khi tôi có nhiều việc phải làm. Ví dụ, khi tôi còn học đại học, tôi cũng đang làm một công việc bán thời gian. Vì vậy, thật khó để phân chia thời gian của tôi giữa ca làm việc và bài tập về nhà. Thật khó để tìm ra (xem xét, tìm ra) phần nào trong cuộc sống của bạn xứng đáng dành thời gian nhất

xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi về IELTS Speaking Household chores

Bài tập Topic how to manage your time – Sample Part 2

Bài talk about time management 1: Điền một từ vào mỗi chỗ trống trong đoạn sau. 

I’m gonna (1) ____________ about the first time that I took the IELTS Test. I’ve gotta to (2) ___________ that it was an unforgettable experience and I’ve learned my lesson from it. It was a year ago, when I was a senior at (3) ______________.

Bài 2: Đoạn văn sau có 3 lỗi hãy tìm và sửa chúng.

At that time I really need the IELTS certificate complete my graduation requirements. To be honest, being a senior made me stressed out the time. I had work on my thesis while going through a lot interviews to have an internship the company that I wanted. So it actually left me little time to prepare my IELTS Test. Not 2 weeks before the examination did I took the preparation more seriously.

1._________________________

2._________________________

3._________________________

Bài 3: Dựa vào phiên âm, hãy viết đầy đủ và chính xác từ đó.

So (1) /ˈbeɪ.sɪ.kəl.i/ _____________________ what I did was just doing some reading and listening tests, practicing speaking on my own with my phone recording, and reading some writing (2) /ˈsæm.pəl/ _____________________  without practicing any. On the test day, honestly, I freaked out. And I think you can (3) /ˈprɑː.bə.bli/ _____________________  tell why.

Bài 4:  Hãy điền cụm từ có trong bảng vào đoạn văn để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh và có nghĩa.  

In the writing test, I was too focused on Task 1, (1)____, figures and numbers have always been my biggest fear so it took me too much time to finish the first task of the test. Moving on to the second one, (2)___, but when I looked at the clock, there were about 15 minutes left and as expected, I didn’t have enough time to complete the essay.

So I finally learned that (3)___

  1. careful preparation is the most critical thing you want to be successful.
  2. I have to say that the question was too complicated to tackle
  3. plus I’m not much a Mathematician

Hy vọng những câu hỏi trên về chủ đề talk about time management hữu ích với bạn, đừng quên tham gia khóa luyện thi ielts speaking để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài