Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 14/07/2023 18:30 Thứ 2, Thứ 6 Sarah Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 15/06/2023 20:00 Thứ 3, Thứ 5 Oanh Alice Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 06/06/2023 18:30 Thứ 3, Thứ 5 Oanh Alice Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 COM 1.89 31/05/2023 19H THỨ 2, 6 JULI Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.52 31/05/2023 19H THỨ 2, 6 RUZZLE Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.53 31/05/2023 19H THỨ 2, 6 SARAH Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.55 31/05/2023 19H THỨ 2, 6 JOHNNY Đăng ký