Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 20/02/2023 Thứ 3, Thứ 5 Alice (VIP) Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp trọn đời 01/02/2023 19:00-20:30 Vera (VIP) Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 136 VIP 07/02/2023 19H THỨ 3, THỨ 5 JOHNNY Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.51 VIP 07/02/2023 THỨ 3, THỨ 6 ALICE Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.70 16/02/2023 18h30 - 20h thứ 3 và thứ 5 David Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.80 14/02/2023 18h30 - 20h thứ 3 và thứ 5 Ms Dung Đăng ký
Lớp học thử VIP 10/02/2023 18h30 - 20h thứ 2 và thứ 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 10/02/2023 18h30 tối 2 4 6 Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp VIP offline 1-1 08/02/2023 18h thứ 4-6 Đặng Thành Nam Đăng ký
Lớp học thử Test - tư vấn 1-1 miễn phí 07/02/2023 18h tối 3 5 7 Ms. Lavenders Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 90 06/02/2023 18h30 - 20h thứ 2 và thứ 6 Silly Đăng ký