Mẫu Thư xin việc tiếng Anh cho sinh viên mới tốt nghiệp nhập cảnh làm việc

Bạn là người mới tốt nghiệp và đang tìm kiếm cơ hội việc làm? Bạn có ít kinh nghiệm nhưng muốn để lại ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng? Hãy tham khảo mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh từ Trung tâm Anh ngữ Aten dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và những người đã có kinh nghiệm dưới đây!

Tìm hiểu Thư xin việc là gì?

Thư xin việc, hay Cover Letter, là một tài liệu gửi kèm theo CV (Curriculum Vitae) khi ứng tuyển vào một vị trí công việc. Thư xin việc giúp bạn giới thiệu bản thân, tập trung vào những kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu quan trọng nhất của mình liên quan đến vị trí ứng tuyển. Nó tạo cơ hội để bạn tạo ra ấn tượng ban đầu và thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình ứng tuyển.

Độ quan trọng và những lợi ích của Thư xin việc cho người đi làm

Thư xin việc mang lại tầm quan trọng và những ưu điểm đáng kể cho người đi làm, bao gồm:

Tự giới thiệu

Thư xin việc cho phép bạn xây dựng một cái nhìn tổng quan về bản thân, giới thiệu về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc và những kỹ năng chuyên môn bạn sở hữu.

Tạo mối kết nối cá nhân

Thư xin việc cho phép bạn thể hiện sự quan tâm và nắm bắt thông tin về công ty và vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Bạn có thể điều chỉnh nội dung thư để phù hợp với đặc điểm và yêu cầu cụ thể của công ty.

Tạo ấn tượng ban đầu

Một Thư xin việc chất lượng sẽ giúp bạn xây dựng một ấn tượng ban đầu và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng một cách tốt hơn, làm nổi bật hồ sơ của bạn trong đám đông ứng viên. Nó cho phép bạn thể hiện điểm mạnh và sự phù hợp của mình với vị trí công việc, tạo sự hấp dẫn và làm tăng niềm tin.

Đặt lý do ứng tuyển một cách rõ ràng

Thư xin việc mang đến cơ hội cho bạn để trình bày lý do bạn quan tâm đến vị trí và công ty. Bạn có thể mô tả chi tiết tại sao bạn tin rằng bạn sẽ làm tốt công việc và đóng góp cho sự phát triển của vị trí cũng như phù hợp với văn hóa công ty.

Cung cấp thông tin cá nhân bổ sung

Thư xin việc giúp bạn thêm thông tin chi tiết về kỹ năng, thành tích hoặc dự án quan trọng không được đề cập trong CV. Bạn có thể tập trung vào những điểm mạnh nhất của mình để thể hiện giá trị mà bạn đem lại cho công ty. Điều này giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn, cũng như sở thích và cá tính, để xem bạn có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp hay không.

Tại sao ứng viên nên sử dụng Thư xin việc bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong môi trường làm việc quốc tế và có thể yêu cầu tiếng Anh trong quá trình ứng tuyển.

Tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng

Thư xin việc là một cơ hội để ứng viên tự giới thiệu và thể hiện sự quan tâm đối với vị trí ứng tuyển. Việc viết Thư xin việc bằng tiếng Anh giúp ứng viên thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng trong quá trình ứng tuyển.

Nâng cao cơ hội được tuyển dụng

Trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng đặt yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh. Bằng cách viết Thư xin việc bằng tiếng Anh, ứng viên sẽ có cơ hội cạnh tranh cao hơn với các ứng viên khác.

Chứng minh hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp

Thư xin việc là một cách để ứng viên thể hiện sự am hiểu về văn hóa doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp bạn ứng tuyển là một doanh nghiệp đa quốc gia, việc viết Thư xin việc bằng tiếng Anh sẽ thể hiện sự phù hợp của bạn với văn hóa của doanh nghiệp đó.

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng Thư xin việc bằng tiếng Anh

Một số ghi chú quan trọng cho sinh viên và người đi làm khi chuẩn bị Thư xin việc cho quá trình ứng tuyển.

  • Trình bày một cách logic và có cấu trúc: Sắp xếp nội dung của Thư xin việc một cách có logic và cấu trúc rõ ràng. Bắt đầu với một phần giới thiệu về bản thân, sau đó là những điểm mạnh và kinh nghiệm liên quan, kết thúc với một đoạn tóm tắt và lời kết.
  • Tùy chỉnh và cá nhân hóa: Đừng viết một Thư xin việc tổng quát mà gửi cho tất cả các vị trí ứng tuyển. Tìm hiểu về công ty và vị trí cụ thể mà bạn đang ứng tuyển để điều chỉnh nội dung thư sao cho phù hợp.
  • Tránh lặp lại thông tin trong Sơ yếu lý lịch: Thư xin việc không nên tái lập hoặc chỉ mô tả lại những thông tin có sẵn trong Sơ yếu lý lịch. Thay vào đó, tập trung vào những điểm mạnh và kỹ năng đặc biệt mà bạn muốn nhấn mạnh.
  • Sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp: Sử dụng ngôn từ chính xác, mạnh mẽ và chuyên nghiệp trong Thư xin việc. Tránh sử dụng ngôn ngữ không chính thức hoặc quá phức tạp.
  • Kiểm soát độ dài và súc tích: Thư xin việc nên tập trung vào những thông tin quan trọng nhất và không quá dài. Tránh viết quá nhiều và giữ cho thư ngắn gọn.
  • Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Trước khi gửi đi Thư xin việc, hãy đọc kỹ lại và kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Bạn nên nhờ người khác đọc và đánh giá thư trước khi nộp.

Một số gợi ý để chuẩn bị Thư xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả và tối ưu:

  • Mở đầu bằng câu giới thiệu ấn tượng: Phần giới thiệu là quan trọng nhất trong Thư xin việc. Hãy bắt đầu bằng một câu giới thiệu ấn tượng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.
  • Cung cấp thông tin quan trọng: Trong phần thân của Thư xin việc, hãy cung cấp thông tin quan trọng về bản thân bạn, như kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và bằng cấp.
  • Kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động: Kết thúc Thư xin việc bằng một lời kêu gọi hành động để nhà tuyển dụng biết bạn muốn thực hiện bước tiếp theo gì.

Một số mẫu Thư xin việc bằng tiếng Anh

Thư xin việc tiếng Anh cho người mới ra trường

Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to apply for the position of Information Technology Engineer at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor’s degree in Information Technology from [University Name], I am excited to contribute my technical skills and passion for innovation to your esteemed organization.

During my time at university, I gained a solid foundation in various programming languages, database management, and system analysis. I successfully completed several projects that involved developing web applications and implementing software solutions. Additionally, I have a strong understanding of networking principles and cybersecurity measures, which I believe would be valuable assets in ensuring the efficiency and security of your IT infrastructure.

What sets me apart is my ability to quickly learn new technologies and adapt to dynamic environments. I am a proactive problem solver and possess excellent communication skills, both written and verbal. I am confident in my ability to collaborate effectively with cross-functional teams and deliver high-quality results.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and commitment to excellence. Your focus on cutting-edge technologies aligns perfectly with my career aspirations, and I am eager to contribute to your continued success. I am impressed by the work accomplished by your team, especially [specific project or achievement].

I am excited about the opportunity to be part of [Company Name] and contribute to its growth. Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the chance to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can benefit [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 2: Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Kế toán viên

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my interest in the position of Accountant at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor’s degree in Accounting from [University Name], I am eager to apply my strong financial acumen and analytical skills to contribute to the success of your organization.

Throughout my academic journey, I developed a solid foundation in financial accounting, cost management, and taxation. I gained practical experience through internships where I assisted with the preparation of financial statements, conducted audits, and analyzed financial data. These experiences have equipped me with a meticulous attention to detail and a strong ability to interpret and communicate complex financial information.

I am proficient in using accounting software such as QuickBooks and Excel, and I possess a strong understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). I am also a dedicated and organized professional, capable of managing multiple tasks and meeting deadlines.

What excites me about [Company Name] is its reputation for providing comprehensive financial solutions and its commitment to client satisfaction. Your emphasis on teamwork and professional development aligns perfectly with my career goals, and I am eager to contribute to your continued success.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my strong work ethic, analytical mindset, and passion for accuracy would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can contribute to the financial success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 3: Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Trợ lý Marketing

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to apply for the position of Marketing Assistant at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor’s degree in Marketing from [University Name], I am excited to leverage my creativity,analytical skills, and passion for marketing to contribute to the growth of your esteemed organization.

Throughout my academic journey, I gained a solid understanding of marketing principles, consumer behavior, and market research. I successfully completed various projects that involved developing strategic marketing plans, conducting market analysis, and implementing digital marketing campaigns. These experiences have honed my ability to think critically, analyze data, and develop innovative marketing strategies.

I am proficient in utilizing social media platforms, such as Facebook, Instagram, and Twitter, to create engaging content and drive brand awareness. I also have experience in conducting market research using tools like Google Analytics and conducting competitor analysis to identify market trends and opportunities.

What sets me apart is my strong communication skills and my ability to collaborate effectively with cross-functional teams. I am a creative thinker, capable of generating unique ideas and adapting to evolving market trends. I am confident in my ability to contribute to your marketing efforts and help your company achieve its business objectives.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to delivering exceptional products/services to its customers. Your focus on customer satisfaction and your dedication to creating a positive brand image align perfectly with my career aspirations.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my passion for marketing and my drive to achieve results would make me a valuable addition to your marketing team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can contribute to the marketing success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Thư xin việc cho người có 2 – 3 năm kinh nghiệm

Mẫu 1: Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Chuyên viên Phân tích Kinh doanh

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my interest in the position of Business Analyst at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 2 years of experience in business analysis and a proven track record of delivering actionable insights, I am confident in my ability to contribute to the success of your organization.

In my previous role as a Business Analyst at [Previous Company], I successfully collaborated with cross-functional teams to gather and analyze business requirements, identify process improvements, and develop innovative solutions. Through my experience, I have developed expertise in conducting market research, performing data analysis, and creating comprehensive reports to drive informed decision-making.

I possess advanced skills in utilizing analytical tools such as SQL and Excel to extract and manipulate data, as well as data visualization tools like Tableau to present findings in a clear and concise manner. Additionally, I have strong communication skills, enabling me to effectively communicate complex concepts to stakeholders at all levels of the organization.

What sets me apart is my ability to think strategically and my attention to detail. I am adept at identifying opportunities for process optimization and developing strategies to enhance operational efficiency. I am also a proactive problem solver, always seeking innovative solutions to drive business growth.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to excellence. Your focus on leveraging data-driven insights aligns perfectly with my skill set and career goals. I am eager to contribute to your continued success by utilizing my analytical expertise and business acumen.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my analytical mindset, strategic thinking, and strong business acumen would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 2: Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Quản lý Marketing

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to apply for the position of Marketing Manager at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 3 years of experience in marketing and a strong track record of developing and executing successful marketing campaigns, I am confident in my ability to drive the growth of your brand.

In my current role as a Marketing Specialist at [Current Company], I have consistently delivered results by developing and implementing strategic marketing plans, managing digital marketing campaigns, and analyzing market trends. I have a deep understanding of various marketing channels, including social media, email marketing, and content creation, and I am skilled in utilizing analytics tools to measure campaign performance and optimize marketing efforts.

I have successfully led cross-functional teams and collaborated with internal stakeholders to ensure brand consistency and maximize ROI. I am also experienced in conducting market research, competitor analysis, and customer segmentation to identify target audiences and develop effective marketing strategies.

What sets me apart is my ability to think creatively and my strong leadership skills. I am passionate about developing innovative marketing initiatives that resonate with customers and drive engagement. I am also adept at managing multiple projects and meeting deadlines in fast-paced environments.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for excellence and its focus on customer satisfaction. Your commitment to delivering high-quality products/services aligns perfectly with my values and career aspirations. I am eager to contribute my expertise in marketing strategy development, brand management, and team leadership to your organization.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my strategic mindset, creativity, and leadership abilities would make me a valuable addition to your marketing team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the marketing success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 3: Thư xin việc tiếng Anh cho vị trí Kỹ sư Phần mềm

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my interest in the position of Software Engineer at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 2 years of experience in software development and a strong background in designing and implementing scalable applications, I am confident in my ability to contribute to the success of your software engineering team.

In my current role as a Software Engineer at [Current Company], I have been involved in the full lifecycle of software development projects, from requirements gathering to deployment. I have experience in developing and maintaining web applications using technologies such as Java, JavaScript, and HTML/CSS. I am also proficient in utilizing frameworks like Spring and Angular to build robust and user-friendly interfaces.

Throughout my career, I have demonstrated a strong understanding of software engineering principles, including object-oriented design, data structures, and algorithms. I am skilled in writing clean, efficient, and maintainable code, and I have experience with version control systems like Git. I am also familiar with agile methodologies and have worked in collaborative team environments using tools like Jira for project management.

What sets me apart is my ability to learn quickly and my passion for solving complex problems. I enjoy staying up-to-date with the latest technologies and trends in software development, and I am always eager to expand my skill set. I thrive in challenging situations and am adept at finding innovative solutions to technical challenges.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to delivering high-quality software solutions. Your focus on cutting-edge technologies and your collaborative work environment align perfectly with my career goals. I am eager to contribute my technical expertise, problem-solving skills, and strong attention to detail to your software engineering team.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my technical proficiency, adaptability, and passion for software development would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Hi vọng qua bài viết từ Trung tâm Anh ngữ Aten, bạn sẽ có khả năng chuẩn bị thư xin việc bằng tiếng Anh một cách hoàn thiện cho quá trình ứng tuyển việc làm sắp tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh cho người đi làm để nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình nhé.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài