Mẹo làm đọc hiểu tiếng anh có mặt trong mọi đề thi

Định dạng Đọc hiểu văn bản tiếng Anh là một bài kiểm tra tồn tại trong mọi loại bài kiểm tra. Từ kỳ thi trung học cấp bang cho đến kỳ thi TOEIC, IELTS và TOEFL, ít nhất 30-50% câu hỏi nằm trong phần đọc. Hiểu những gì bạn đọc thường không dễ dàng và cạm bẫy chứa nhiều câu hỏi. Vậy làm thế nào để bạn “xử lý” nhanh 15 câu hỏi đọc hiểu trong kỳ thi THPT Quốc gia, 100 câu hỏi TOEIC và 40 câu hỏi IELTS? Dưới đây Aten English sẽ hướng dẫn mẹo làm đọc hiểu tiếng anh mà bạn chắc chắn sẽ gặp trong bất kỳ bài kiểm tra tiếng Anh nào.

Mẹo làm đọc hiểu tiếng anh 1: Câu hỏi về ý chính hoặc tiêu đề bài đọc hiểu

Hướng dẫn mẹo làm đọc hiểu tiếng anh số 1 

Đây là câu hỏi đầu tiên trong bài đọc hiểu, do đó đây thường là câu “ăn điểm”. Câu hỏi thường có dạng sau

What is the topic of this passage dịch là Chủ đề của toàn bộ bài đọc hiểu là gì

What is the main idea expressed in this passage dịch là Ý chính của bài là gì?

Which title best reflects the main idea of the passage dịch là Tiêu đề nào dưới đây sẽ phản ánh đúng ý chính của bài?

Để trả lời chính xác câu hỏi này, người đọc phải đọc lại các câu chính của đoạn văn (thường là 1-2 câu đầu tiên). Đừng chỉ đọc câu chính của đoạn đầu tiên trong bài đọc hiểu, vì nó thường đề cập đến một chủ đề phụ có thể dẫn đến chủ đề chính. Mẹo chính là đọc câu đầu tiên của đoạn đầu tiên, giữa bài viết và kết thúc để biết chính xác chủ đề của đoạn văn.

meo-lam-doc-hieu-tieng-anh-co-mat-trong-moi-de-thi-so-3
Mẹo làm đọc hiểu tiếng anh 1: Câu hỏi về ý chính hoặc tiêu đề bài đọc hiểu

Bài đọc hiểu mẫu

A tropical cyclone is violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. It winds counterclockwise the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere as it is described for the term, cyclone itself. This powerful storm fueled by the heat energy that is released when water vapor condenses at high altitudes, the heat ultimately derived from Sun.

The center of a tropical cyclone, the eye, is relatively calm and warm. This eye, which is roughly 20 to 30 miles wide, is clear, mainly because subsiding air within it. The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds highest and precipitation is heaviest. The strong wind, gusting up to 360 kilometers per, occurs when a tropical cyclone’s eyewall passes over land.

There are various names a tropical cyclone depending on its location and strength. In Asia, a tropical cyclone is named according to strength. The strongest is a typhoon; its winds move at more than 117 kilometers per hour. In, it called a cyclone. Over the North Atlantic and in the South Pacific, they call a hurricane.

xem thêm: Khái niệm, cách sử dụng và phân loại mệnh đề phân từ

On average, there are about 100 tropical worldwide each year. A tropical cyclone peaks in late summer when the difference between temperature the air and sea surface is the greatest. However, it has its own seasonal patterns. May is the least month, while September is the most active.

The destruction associated with a tropical results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. It is born and sustained large bodies of warm water, and loses its strength over inland regions that are comparatively safe from receiving strong winds. Although the tract of a tropical is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a cyclone is approaching densely populated areas. If people ever experience a cyclone, would know how strong it could be

Dạng bài đọc hiểu số 2: Trả lời câu hỏi theo thông tin được đưa ra trong đoạn văn nhỏ. 

Hướng dẫn mẹo làm đọc hiểu tiếng anh số 2 

Có thể coi đây là dạng bài đọc hiểu tiếng Anh kinh điển. Chủ đề yêu cầu người đọc tìm kiếm thông tin trong bài viết để trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề. Thông thường, học sinh chỉ cần tìm đoạn văn đúng cho câu hỏi này có liên quan đến từ khóa trong câu hỏi. Sau đó đọc kỹ 4-5 câu xung quanh đoạn văn để tìm câu trả lời cho câu hỏi

Phân tích câu hỏi & đáp án 

Tiếp tục xét ví dụ, ta đến với câu hỏi số 2

Question 31: According to paragraph 2, which the following is true about the eyewall?

A/ The eyewall is formed in cold weather.

meo-lam-doc-hieu-tieng-anh-co-mat-trong-moi-de-thi-so-2
Dạng bài đọc hiểu số 2: Trả lời câu hỏi theo thông tin được đưa ra trong đoạn văn nhỏ.

B/ When the eyewall passes overhead, the wind weakens.

C/ The temperature is highest around the eye.

D/ The eyewall is a cloud band that surrounds the eye.

Giải thích câu hỏi – đáp án dạng bài đọc hiểu tiếng anh 2 

Theo đoạn trên, điều nào dưới đây là đúng về thành mắt bão?

A/ Mắt bão hình thành trong thời tiết lạnh.

B/ Khi thành mắt vượt qua đầu, gió yếu.

C/ Nhiệt độ cao nhất khi xung quanh mắt.

D/ Thành mắt bão là rặng mây bao quanh mắt bão.

Thông tin: The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest dịch là Vòng tròn của các đám mây xung quanh mắt bão là thành mắt bão, nơi các đám mây đạt đến mức cao nhất và lượng mưa lớn nhất.

Đáp án chính xác là đáp án D

Dạng bài đọc hiểu số 3: Các câu hỏi liên quan đến từ vựng

Dạng 3.1: Từ đồng nghĩa – từ trái nghĩa với từ in đậm cho trước

Hướng dẫn làm 

  • Trong đoạn văn, người đọc thấy từ in đậm – câu hỏi tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với các từ in đậm trên. 
  • Để giải câu hỏi này thông qua phần đọc hiểu tiếng Anh, độc giả phải đọc kỹ đoạn văn xung quanh từ in đậm rồi xác định loại từ in đậm (danh từ, động từ, tính từ) 
  • Đối với danh từ, chúng ta phải xác định nó đề cập đến cái gì(người hoặc vật). 
  • Với tính từ, chúng ta phải đoán xem tính từ đó mang nghĩa tích cực hay tiêu cực. Khi đó, nếu có 4 đáp án A, B, C, D, chúng ta phải tìm những tính từ có tiền tố, hậu tố và trạng ngữ phù hợp với vị ngữ.
meo-lam-doc-hieu-tieng-anh-co-mat-trong-moi-de-thi-so-1
Dạng 3.1: Từ đồng nghĩa – từ trái nghĩa với từ in đậm cho trước

Dạng 3.2: Tìm từ thay thế tương đương cho đại từ they/ them/ it

Hướng dẫn làm 

Trong đoạn văn sẽ nhìn thấy các đại từ they/ them/ it được in đậm. Câu hỏi của bài sẽ thường có dạng: “It/ They , Them, Those… in line … refers to” (Từ It/ They, Them, Those… ở dòng… để ám chỉ…). Tương tự 3.1, thí sinh cần đọc 2-3 câu văn trước và sau từ in đậm xác định chủ thể được nhắc đến trong câu

Phân tích ví dụ Question 33: The word “it” in paragraph 5 refers to _____.

A/ a tropical cyclone

B/ the wind

C/ torrential rain

D/ the storm surge

Giải thích từ câu hỏi 4 dạng bài đọc hiểu trên 

Từ “it” ở đoạn 5 đề cập đến _______.

A/ một cơn bão nhiệt đới

B/ cơn mưa xối xả

C/ gió

D/ bão dâng

Thông tin: The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates dịch là Sự phá hủy của một cơn bão nhiệt đới bắt nguồn từ không chỉ sức gió, mà còn từ bão dâng và sóng nó tạo ra.

Đáp án là đáp án D

Trên đây là các mẹo làm đọc hiểu tiếng anh chính xác và chi tiết được sưu tập trong khóa học tiếng anh online tại Aten. Nếu thông minh, các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc khi làm bài và nhanh chóng đi đến cuối trong thời gian ngắn nhất. Chúc may mắn trong bài kiếm tra của bạn!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài