Ngôi xưng và đại từ Writing Task 2 sử dụng như thế nào?

Bạn có thể sử dụng ngôi xưng và đại từ Writing Task 2, nhưng đừng lạm dụng chúng vì nó có thể bắt đầu nghe có vẻ quá trang trọng.

Hãy chắc chắn sử dụng chúng trong các bài luận quan điểm trong phần giới thiệu và/hoặc kết luận của bạn vì điều này sẽ làm cho quan điểm của bạn trở nên rất rõ ràng. Bài viết dưới đây Aten English sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng đại từ nhân xưng trong IELTS Writing Task 2 thế nào cho hợp lí.

1. Đại từ nhân xưng là gì?

Đại từ nhân xưng là những từ như ‘I’, ‘we’, ‘you’ và ‘they’. Một số người nghĩ rằng chúng không bao giờ nên được sử dụng trong các bài luận IELTS vì chúng sẽ khiến bài luận nghe có vẻ quá trang trọng và không đủ tính học thuật.

Ví dụ:

  • I believe that…. (informal)
  • This essay believes that…. (formal/ học thuật)
  • If you eat too much junk food, you will get fat. (informal)
  • If a person eats too much junk food, that person will get fat. (formal/ học thuật)
Hinh-anh-ngoi-xung-va-dai-tu-writing-task-2-su-dung-nhu-the-nao-1
Đại từ nhân xưng là gì?

2. Ngôi xưng và đại từ Writing Task 2

Một số người tin rằng những từ này không nên được sử dụng trong các bài luận IELTS bởi vì các bài luận IELTS là ‘học thuật’ và thường không nên sử dụng những từ cá nhân ngôi xưng và đại từ Writing Task 2 học thuật.
Điều này đúng, nhưng IELTS không giống như viết một bài luận ở trường đại học hay viết một bài báo nghiên cứu cho một tạp chí.
Khi bạn viết một bài luận ở trường đại học, bạn sẽ có những cuốn sách và tạp chí mà bạn sẽ tham khảo và bạn sẽ cần sử dụng các trích dẫn và tài liệu tham khảo.
Trong một bài luận IELTS, bạn không có bất kỳ nguồn nào trong số này – bạn chỉ có kinh nghiệm của riêng mình (và 40 phút!).
Và như tiêu chí đánh giá nêu rõ trong mọi câu hỏi, bạn sẽ sử dụng kinh nghiệm và kiến thức này: “Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.”
Vì vậy, bạn có thể muốn đưa ra một ví dụ từ đất nước của mình, hoặc thậm chí kinh nghiệm cá nhân của riêng bạn nếu nó có liên quan.
Ngoài ra, một số nhiệm vụ yêu cầu ý kiến của bạn:
  • “To what extent do you agree or disagree?” 
  • “Discuss both opinions and give your opinion”

Vì vậy, mặc dù một bài luận IELTS cần phải theo phong cách học thuật, nhưng nó không hoàn toàn giống với bài viết học thuật thông thường của bạn và nó có thể mang tính cá nhân hơn với việc sử dụng các đại từ nhân xưng. Bạn có thể cải thiện khả năng sử dụng chúng bằng cách luyện thi IELTS Writing.

3. Sử dụng ngôi xưng và đại từ Writing Task 2 như thế nào?

Việc sử dụng ngôi xưng và đại từ Writing Task 2 là hoàn toàn bình thường, nhưng bạn không nên lạm dụng nó. Nếu bạn bắt đầu sử dụng chúng từ đầu đến cuối, bài luận của bạn sẽ có nguy cơ mất đi phong cách học thuật.

Nhưng sử dụng chúng một vài lần khi cần thiết thì không thành vấn đề. Ví dụ, bạn có thể muốn sử dụng chúng trong câu luận điểm trong phần giới thiệu để đưa ra ý kiến của mình.

  • “In my opinion, students should not have to wear school uniforms”.
  • “I disagree that pupils should wear uniforms to school.”
  • “I concur that donning school uniforms is required for the reasons listed below.”
Một ưu điểm khác của việc sử dụng đại từ nhân xưng trong bài luận IELTS là nó làm cho ý kiến của bạn trở nên rất rõ ràng. Giám khảo sẽ mong đợi để có thể thấy rõ quan điểm của bạn là gì (trong opinion essays). Có khả năng là nếu bạn sử dụng ngôn ngữ khách quan, giám khảo sẽ không nhận ra đó là ý kiến của bạn.
Hãy xem kết luận ví dụ này – vị trí của người viết rất rõ ràng và sẽ không có sự hiểu lầm: “In conclusion, I would say that while eliminating all possibilities for privately funded research is not realistic, governments should be primarily responsible for overseeing and controlling it. Future study needs to be conducted ethically and productively, so it needs to be subject to strict checks and balances.”
Hinh-anh-ngoi-xung-va-dai-tu-writing-task-2-su-dung-nhu-the-nao-2
Sử dụng ngôi xưng và đại từ Writing Task 2 như thế nào?

4. Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Many old buildings protected by law are part of a nation’s history. Some people think they should be knocked down and replaced by news ones.

How important is it to maintain old buildings?

Should history stand in the way of progress?

Bài mẫu:

Most countries have at least a few historically significant old structures, including houses, churches, and temples, in their cities, villages, and surrounding regions. I believe it is crucial to keep these, but this does not imply that advancement should halt.

There are several reasons why it’s essential to preserve some older structures. First of all, these buildings offer a window into the past of our nations by illuminating daily life hundreds of years ago. It would undoubtedly be sad if this were the only method to understand them because without them, we could only learn through books. Many of these structures are also very lovely. Consider the numerous churches and temples that can be found all over the globe as an example. On a more practical level, many of these structures generate significant revenue for a nation because they are heavily frequented by visitors.

This in no way suggests that modernization should be avoided, though. I think that preservation of historic structures is possible alongside advancement. As an illustration, we frequently see old, historic structures being renovated while retaining their original charm and being put to use for contemporary purposes. History in no way impedes development; on the contrary, it serves as a catalyst for it. A better future is created by studying and learning about our past because it gives us a better knowledge of the world we live in.

To sum up, I think it’s crucial to safeguard and preserve historic structures so that future generations can learn about our culture and history. Such information can also aid us in better understanding how to update our nations.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên