Ngữ pháp: So sánh của trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Khi học ngữ pháp tiếng Anh về so sánh hơn, chúng ta đã biết các dạng cấu tạo nên tính từ và trạng từ. Vì vậy, là hình thành một trạng từ so sánh chính xác giống như hình thành một tính từ so sánh? Các hình thức so sánh của trạng từ so sánh là gì? Cùng Aten English tìm hiểu về trạng từ so sánh trong so sánh hơn và so sánh nhất dưới đây nhé. 

Ngữ pháp tiếng Anh: so sánh của trạng từ trong so sánh hơn 

So sánh có nghĩa là chúng ta so sánh sự vượt trội của sự vật hoặc của hai người. Trong khi các câu so sánh so sánh các tính từ về việc một thứ gì đó tồi tệ hơn như thế nào, thì một trạng từ so sánh lợi thế tương đối của việc một thứ gì đó được thực hiện như thế nào. 

Một so sánh của trạng từ, không chỉ là một phép ẩn dụ tính từ, mô tả sự khác biệt và tương đồng giữa hai sự vật. Trong khi tính từ so sánh mô tả giới tính – sự khác biệt giữa hai danh từ (người, địa điểm, sự vật), thì tính từ so sánh mô tả giới tính – sự khác biệt giữa hai động từ – đó là cách thức, thời gian, tần suất hoặc mức độ xảy ra của một hành động. hoàn thành

ngu-phap-so-sanh-cua-trang-tu-trong-ngu-phap-tieng-anh-so-1
So sánh có nghĩa là chúng ta so sánh sự vượt trội của sự vật hoặc của hai người.

Ex: Sue is clever than her sister dịch Sue đẹp hơn chị của cô ấy

Ở đây, ta so sánh giữa Sue và chị của cô ấy có mức độ chênh lệch, hơn kém nhau về nhan sắc.

Ex: Sue drives more carefully than her sister dịch Sue lái xe cẩn thận hơn chị của cô ấy

Trong ví dụ dưới, chúng ta so sánh sự hơn kém trong cách thực hiện một việc, cụ thể là việc lái xe hơn kém nhau như nào.

Thực tế, ngữ pháp tiếng Anh về so sánh hơn của tính từ và trạng từ đều không hề khác nhau.

Ví dụ:

“John is faster than Tim – comparative adjective – so sánh hơn của tính từ

“John runs faster than Tim – comparative adverb – so sánh hơn của trạng từ

“John is more careful than Tim in his work – comparative adjective – so sánh hơn của tính từ

“John works more carefully than Tim – comparative adverb – so sánh hơn của trạng từ

Ta có cấu trúc cho câu so sánh của trạng từ tiếng Anh như sau:

S + V + adv + er + than + noun/pronoun/clause

S + V + more + adv + than + noun/pronoun/clause

Chúng ta sẽ thêm “er” vào sau các trạng từ có một âm tiết:

Ex: Sue usually wake up earlier on Monday dịch là Sue thường dậy sớm hơn vào thứ hai

  • Nhưng bạn đừng quên, đối với trạng từ có chứa một nguyên âm (u, e, o, a, i) sau đó mới đến kết thúc bằng một phụ âm (p, t, f, n, h, …) thì cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “er”.

Ex: Fast (nhanh) ⇒ Faster (nhanh hơn)

ngu-phap-so-sanh-cua-trang-tu-trong-ngu-phap-tieng-anh-so-2
Nhưng bạn đừng quên, đối với trạng từ có chứa một nguyên âm (u, e, o, a, i) sau đó mới đến kết thúc bằng một phụ âm

Ex: High (cao) ⇒ Higher (cao hơn)

  • Còn với trạng từ kết thúc bằng đuôi “-y” thì ta chuyển “y” thành “i” và thêm đuôi “er”

Ex: Early (sớm) ⇒ Earlier (sớm hơn)

  • Chúng ta sẽ thêm “more” vào trước các trạng từ có từ hai âm tiết trở lên:

Ex: Sue speaks French more fluently than her teacher.

(Sue nói tiếng Pháp trôi chảy hơn cô giáo của cô ấy)

  • Trường hợp trạng từ có đuôi “-ly” thì phần lớn sẽ dùng “more”

Ex: carefully (cẩn thận) ⇒ more carefully (cẩn thận hơn)

Ex: quickly (nhanh) ⇒ more quickly (nhanh hơn)

  • Các trạng từ này thực chất là tính từ thêm đuôi “-ly” mà thành, nói cách khác nó được coi là tính từ dài. Do đó ta dùng “more”.

Các trường hợp ngoại lệ trong ngữ pháp tiếng Anh:

Ex: As you know, my father cooks better than my mother dịch là Bạn biết đấy, bố tôi nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ tôi

Well (tốt/ giỏi) ⇒ Better (tốt hơn/ giỏi hơn)

Badly (tồi tệ/ xấu) ⇒ Worse (tồi tệ hơn/ xấu hơn)

Much (nhiều) ⇒ More (nhiều hơn)

Little (ít) ⇒ Less (ít hơn)

Far (xa) ⇒ Farther/Further (xa hơn)

Một số trạng từ có cả hai dạng: chính thống (“chính xác”) – kết thúc bằng “ly” và không chính thức (ngôn ngữ phổ thông) – không có đuôi “ly”. Là hình thức so sánh của nhóm trạng từ này. Mặc dù các chuyên gia về ngữ pháp tiếng Anh truyền thống thường coi các động từ không kết thúc bằng “ly” là không chính xác, chúng vẫn được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại. Nhưng tất nhiên chính tả của chúng tệ hơn các trạng từ kết thúc bằng “ly”. 

Lưu ý. Bạn có thể nghe thấy một số người bản xứ sử dụng dạng trang trọng của trạng từ khi nói. Tuy nhiên, tốt nhất là tránh nó trong các tình huống và bài kiểm tra trang trọng. 

Thông thường chúng ta không cần đề cập đến cả người/vật được so sánh. Vì nó xuất hiện trong ngữ cảnh. Nếu người nói đã biết mình đang nói về ai/cái gì, chúng ta có thể lược bỏ danh từ. Sau đó, bạn không cần phải sử dụng than củi nữa. 

Chỉ có thể so sánh với trạng từ phân cấp. Đó là về các trạng từ chỉ sự vượt trội và kém cỏi. Bằng cách này, các từ và cách diễn đạt nhấn mạnh như một chút, một chút (một chút), rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều có thể được sử dụng để nhấn mạnh sự khác biệt.

xem thêm: Công thức câu điều kiện loại 3 – cách dùng, bài tập

Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn nhất

Để có thể thực hiện so sánh nhất thì cần trong câu phải có từ ba người hoặc ba vật trở lên.

Ta có cấu trúc so sánh hơn nhất ngữ pháp tiếng Anh như sau:

ngu-phap-so-sanh-cua-trang-tu-trong-ngu-phap-tieng-anh-so-3
Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn nhất

S + V + the + adv + est + noun

S + V + the + most + adv + noun

Hình thức thành lập câu so sánh hơn nhất của trạng từ cùng một hình thức với tính từ:

  • Ta thêm “est’ vào các trạng từ có một âm tiết.

Ex:This is the hardest math problem dịch là Đây là bài toán khó nhất thế giới

hard (khó khăn/ cứng rắn) ⇒ hardest khó khăn nhất/ cứng rắn nhất

  • Còn đối với trạng từ có hai âm tiết trở nên thì ta sử dụng “most” theo công thức trên”

Ex:Sue buys the most cheaply dress dịch là Sue mua cái váy rẻ tiền nhất)

Quickly (nhanh) ⇒ most quickly (nhanh hơn)

Cheaply (rẻ tiền) ⇒ most cheaply (rẻ tiền nhất)

  • Các trường hợp ngoại lệ trong ngữ pháp tiếng Anh:

Ex: Sue is the worst girl I’ve ever met dịch là Sue là cô gái tồi tệ nhất tôi từng gặp)

Well (tốt/ giỏi) ⇒ Best (tốt nhất/ giỏi nhất)

Badly (tồi tệ/ xấu) ⇒ Worst (tồi tệ nhất/ xấu nhất)

Much (nhiều) ⇒ Most (nhiều nhất)

Little (ít) ⇒ Least (ít nhất)

Far (xa) ⇒ Farthest/Furthest (xa nhất)

Tổng hợp kiến ​​thức ngữ pháp tiếng Anh về so sánh của trạng từ trong so sánh hơn và so sánh nhất ta thấy giữa trạng từ so sánh hơn và tính từ so sánh hơn có những điểm khác nhau mà chúng ta cần chú ý, nếu không có thể gây nhầm lẫn khó tránh khỏi trong quá trình học tập và thi cử. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về khóa học tiếng anh online tại Aten.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài