Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp

Bạn không biết ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia từ đâu? Hãy cùng Aten English điểm qua các quy tắc ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh nhé!

Quy tắc 1- Mỗi câu nên bắt đầu bằng một chữ in hoa trong từ đầu tiên.

Trong tiếng Anh, khi bạn bắt đầu một câu, hãy chắc chắn rằng bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn cần viết hoa ngay cả khi bạn bắt đầu một đoạn văn mới.

Ví dụ:

 • Sai: my best friend’s name is Huy. he is a good boy.
 • Đúng: My best friend’s name is Huy. He is a good boy.

Quy tắc 2- Mỗi câu nên kết thúc bằng dấu chấm (hoặc) dấu chấm hỏi (hoặc) dấu chấm than.

Nếu bạn muốn kết thúc một câu, hãy đảm bảo rằng bạn cần sử dụng dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!) tùy thuộc vào loại câu.
Ở trên, bất kỳ trong ba dấu câu nên được sử dụng tùy thuộc vào tình huống của câu.

1. Dấu chấm (.)

Ở đây, dấu chấm được sử dụng khi một câu hoàn thành một thông điệp thích hợp. Ký hiệu dùng cho dấu chấm là (.).

Ví dụ:

 • John enjoys playing sports. He aspires to play professional sports.
 • I’ve been residing in London for two years.
 • I bought a new vehicle. It’s very pricey.

2. Dấu chấm hỏi (?)

Dấu hỏi chỉ dùng cho câu hỏi (hoặc) nghi vấn. Nó được sử dụng ở cuối câu, để làm cho nó nghi vấn. Ký hiệu dùng để đặt câu hỏi là “?”.
Ví dụ:
 • What institution are you enrolled in?
 • Do you recognize me?
 • Where do you call home?
 • Do you still engage in this antiquated gaming?
 • Do you have swimming skills?

3. Dấu chấm than (!)

Dấu chấm than được sử dụng khi bạn đang bày tỏ cảm xúc của mình. Vì vậy, khi diễn đạt nó trong câu, bạn cần nhớ rằng câu cảm thán nên được thực hiện ở cuối câu. Biểu tượng được sử dụng cho câu là “!”.

Ví dụ:

 • The lottery was truly won by her!
 • Wow, what a beautiful location!
 • Once more, you are late!
 • You performed admirably!
Hinh-anh-on-tap-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-hia-cung-quy-tac-ngu-phap-1
Quy tắc 2- Mỗi câu nên kết thúc bằng dấu chấm (hoặc) dấu chấm hỏi (hoặc) dấu chấm than.

Quy tắc 3- Mỗi câu nên có SVO (Chủ ngữ – Động từ – Tân ngữ).

Nguyên tắc cơ bản của ngữ pháp trong tiếng Anh là bạn phải bao gồm Chủ ngữ và Động từ. Đối tượng là tùy chọn tùy thuộc vào cách sử dụng.
Trật tự này chỉ áp dụng cho câu khẳng định, không áp dụng cho câu phủ định hoặc câu có dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!) vì chúng có thể có thứ tự khác nhau.
Chủ ngữ thường đóng vai trò chính trong toàn bộ câu. Nó giúp bạn đưa ra ý tưởng về việc ai đang thực hiện một hành động, ai đang nói chuyện với ai, v.v.
Động từ thường là hành động được thực hiện bởi Chủ ngữ và đối tượng thường là hành động được thực hiện.
Đôi khi, một vài câu không đề cập đến chủ đề. Trên thực tế, nó có một chủ ngữ, và nó được hiểu ngay cả khi nó không được hiển thị. Ví dụ, từ “Stop!” – có nghĩa là you must stop- bạn phải dừng lại (ở đây “you” bị ẩn).
Ví dụ:
 • Lan loves to play with cats. (S – Lan, V – play, O – cats)
 • Michael teaches French. (S – Michael, V – teaches, O – French)
 • We are planning to visit Austalia. (S – We, V – planning, O – Singapore)
 • I am happy. (S – I, V – am, O – happy)
 • Come here! (Nó có nghĩa là – “You come here!”) (Ở đây, chủ ngữ bị ẩn).

Quy tắc 4- Chủ ngữ và động từ có mối quan hệ với nhau trong câu.

Nếu bạn đang sử dụng Chủ ngữ số ít thì bạn cần sử dụng Động từ số ít cho cả câu và nếu bạn muốn sử dụng Chủ ngữ số nhiều thì bạn phải sử dụng động từ số nhiều. Đây là quy tắc cơ bản bạn cần phải biết khi ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia.
Nếu bạn đang sử dụng he/she/it làm Chủ ngữ, thì hãy sử dụng động từ tương ứng của nó và khi sử dụng we/they/I/you, hãy sử dụng động từ của nó.
Ví dụ:
 • Harry desires to purchase a new cycle.
 • This weekend, we’re heading to a restaurant.
 • We don’t enjoy visiting libraries.
 • They are viewing a football game on television.
 • She enjoys staying in London.
 • This evening, they would like to drink coffee.

Tham khảo: Các cụm giới từ thi THPT quốc gia phổ biến nhất dành cho bạn.

Quy tắc 5: Sử dụng Either – or hoặc Neither – nor tùy thuộc vào câu khi sử dụng danh từ số ít.

Trong các câu tiếng Anh, Either – or và Neither – nor được sử dụng khi hai danh từ số ít được nối với nhau. Hai cái này khác nhau về cách sử dụng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng động từ số ít được sử dụng cho danh từ số ít.

Either – or:

Either – or được sử dụng khi bất kỳ một trong hai trường hợp là đúng. Điều này có nghĩa là hoặc điều này phải đúng hoặc điều kia.

Ví dụ:

 • I want either Tea or Coffee.
 • I think either Team A or Team B will win this match.

Neither – nor

Neither – nor được sử dụng khi hai trong số các trường hợp (chủ ngữ) là sai. Điều này có nghĩa là cả hai đều sai.

Ví dụ:

 • Neither I nor you broke the vase.
 • Neither I nor you must win this game.
Hinh-anh-on-tap-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-hia-cung-quy-tac-ngu-phap-2
Quy tắc 5: Sử dụng Either – or hoặc Neither – nor tùy thuộc vào câu khi sử dụng danh từ số ít.

Quy tắc 6- Danh từ chung chỉ nên viết hoa ở đầu câu.

Khi các danh từ chung được sử dụng, thì bạn chỉ cần viết hoa chúng ở đầu câu.

Ví dụ:
 • My yard features lovely flowers.
 • I enjoy reading literature in libraries.
 • The train stop is close to where I go to school.
 • Tina visited a grocery store to purchase food.

Trên đây là một số quy tắc nhất định bạn phải biết khi ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia tránh bị mất điểm. Để tìm hiểu rõ hơn về chúng, hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online của chúng tôi. 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên