Phân biệt câu đơn câu ghép câu phức trong tiếng Anh

Câu là thành phần cơ bản giúp chúng ta giao tiếp hoặc hình thành nên các bài Writing. Giống với tiếng Việt, trong tiếng Anh người ta cũng chia thành các loại câu khác nhau dựa trên đặc điểm về cấu tạo của chúng. Ngay sau đây hãy hãy cùng Aten English khám phá cách để phân biệt câu đơn câu ghép câu phức trong ngữ pháp tiếng Anh chính xác nhất.

Các dạng câu cơ bản trong tiếng Anh

Điều quan trọng để phân biệt câu đơn câu ghép câu phức là chúng ta hiểu rõ các đặc điểm cơ bản của các loại câu này. Trong ngữ pháp tiếng Anh dựa vào cấu tạo của câu người ta có thể chia thành một số loại như sau: 

Câu đơn

Câu đơn hay Simple sentence được coi là cấu trúc đơn giản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong thành phần của loại câu này thường chỉ chứa một chủ ngữ và vị ngữ duy nhất, tương tự với một mệnh đề độc lập. Câu đơn sẽ diễn tả một nội dung hoàn chỉnh mà người nói hoặc người viết muốn truyền đạt. 

Cấu trúc thường gặp nhất của câu đơn là: S + V + O. Trong một số trường hợp chúng ta cũng có thể nhận thấy những câu đơn có 2 chủ ngữ đi kèm một động từ, một chủ ngữ cộng hai động từ hoặc hai động từ đi với hai chủ ngữ. 

Các câu đơn thường có đặc điểm là ngắn gọn, đơn giản và dễ dàng khi sử dụng. Ngoài các thành phần cơ bản, chúng ta có thể bổ sung thêm trạng ngữ, bổ ngữ,…để ý nghĩa cây văn hoàn chỉnh hơn. 

Câu ghép

Câu ghép hay Compound sentence trong Khóa học tiếng anh Online là cấu trúc câu được tạo thành từ hai mệnh đề độc lập. Hai mệnh đề này có cấu tạo tương tự như một câu đơn với một nội dung họa chỉnh và thường có sự liên kết nhất định về mặt ý nghĩa. Giữa hai mệnh đề của câu ghép có thể được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, chấm phẩy hoặc một liên từ.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta có thể thành lập nên một câu ghép bằng một trong bốn cách sau: 

  • Sử dụng các liên từ kết hợp FANBOYS (coordinator) đó là: for, and, nor, but, or, yet, so. 
  • Sử dụng các liên từ tương quan (correlative conjunction) như: either … or…, just as… so…, not only… but also, whether… or…, no sooner… than,…
  • Sử dụng các trạng từ liên kết (conjunctive adverb) như as a result, in addition, besides, however, for example, likewise, therefore,…
  • Sử dụng dấu chấm phẩy giữa hai mệnh đề. 
hinh-anh-phan-biet-cau-don-cau-ghep-cau-phuc-so-1
Tổng hợp các cấu trúc câu cơ bản

Câu phức

Câu phức hay Complex Sentences là cấu trúc câu được tạo thành từ một mệnh đề độc lập (Independent clause) hoặc từ 1 đến 2 mệnh đề phụ thuộc (Dependent clause) trở lên. Trong đó mệnh đề độc lập có cấu tạo tương tự như một câu đơn, khi đứng một mình nó sẽ thể hiện một nội dung hoàn chỉnh. Ngược lại mệnh đề phụ thuộc không thể đứng riêng lẻ một mình và chỉ có tác dụng bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề chính. 

Trong ngữ pháp tiếng Anh câu phức có thể được hình thành bằng một trong các cách sau: 

  • Sử dụng liên từ: as, since, because, because of, although, though, even though, despite, in spite of, while, whereas, in order that, so that, before, after, as soon as, unless, in case, as long as,…
  • Sử dụng mệnh đề quan hệ: who, whom, which, that,…
  • Sử dụng trạng từ quan hệ: when, where

Câu phức ghép

Câu phức ghép (Compound-complex sentence) được coi là mẫu câu kết hợp của câu phức và câu ghép. Trong thành phần của loại câu này sẽ có sự kết hợp của ít nhất hai mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc.

Đây là một cấu trúc nâng cao thường xuyên xuất hiện trong các đề thi tiếng Anh. Đặc biệt nếu biết ứng dụng câu phức ghép vào bài viết IELTS Writing Task 2 bạn sẽ dễ dàng đạt số điểm cao với tiêu chí Grammatical Range and Accuracy. Tuy nhiên cũng cần lưu ý hạn chế một số lỗi sai trong quá trình làm bài như viết thiếu chủ ngữ, thiếu liên từ, thiếu dấu câu, chỉ viết mệnh đề phụ thuộc mà không có mệnh đề độc lập.

hinh-anh-phan-biet-cau-don-cau-ghep-cau-phuc-so-2
Cách thành lập câu phức ghép trong tiếng Anh

Cách phân biệt câu đơn câu ghép câu phức

Cách đơn giản nhất để phân biệt câu đơn câu ghép câu phức là quan sát thành phần của câu. Cụ thể câu đơn thường chỉ chứa một mệnh đề độc lập duy nhất trong khi câu ghép và câu phức lại chứa ít nhất từ hai mệnh đề trở lên. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chú ý đến số lượng chủ ngữ và vị ngữ để xác định xem đó là loại câu gì. 

Đối với câu phức và câu ghép, hai loại câu này có cấu tạo tương đối giống nhau. Do đó nếu muốn phân biệt chính xác nhất chúng ta cần dựa vào một số dấu hiệu đặc biệt. 

Trước hết dựa vào thành phần cấu tạo câu, tất cả các mệnh đề trong câu ghép đều là mệnh đề độc lập chứa một nội dung hoàn chỉnh. Còn trong câu phức chỉ chứa một mệnh đề độc lập duy nhất, còn lại là mệnh đề phụ thuộc. 

Ngoài ra chúng ta có thể phân biệt dựa theo phương pháp thành lập. Với câu ghép các mệnh đề có thể được kết hợp bằng dấu câu hoặc liên từ. Trong khi đó câu phức lại thường sử dụng các liên từ phụ thuộc. 

hinh-anh-phan-biet-cau-don-cau-ghep-cau-phuc-so-3
Hướng dẫn cách phân biệt câu đơn câu ghép câu phức

Bài viết trên đã chia sẻ cách để phân biệt câu đơn câu ghép câu phức trong ngữ pháp tiếng Anh chính xác nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ này bạn đã hiểu thêm về các loại câu cơ bản đồng thời nâng cao khả năng Speaking và Writing của mình.  

Xem thêm: Luyện bài tập thì hiện tại đơn cùng Aten English tại đây.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên