Quy tắc chinh phục trật tự tính từ trong câu tiếng Anh

Trong một số trường hợp, khi sử dụng nhiều tính từ trong một câu, chúng cần phải được sắp xếp trật tự tính từ trong câu tiếng anh tự nhiên và tránh sai ngữ pháp. Tuy nhiên, để nhớ được thứ tự này, bạn có thể áp dụng quy tắc “OPSACOMP” – một giải pháp nhanh chóng để xử lý vấn đề này chỉ trong khoảng 5 phút. Hãy đọc bài viết dưới đây của Aten English để tìm hiểu về quy tắc thú vị này!

Trật tự tính từ trong câu tiếng anh

Trật tự tính từ trong câu tiếng anh là gì?

Trong một câu, danh từ hoặc đại từ có thể được bổ nghĩa bởi nhiều tính từ độc lập. Trật tự các tính từ này được gọi là Trật tự Hoàng Gia của tính từ trong tiếng Anh (The Royal Order of Adjectives). Chúng ta cần phải tuân theo trật tự này để đảm bảo câu văn đúng ngữ pháp và tự nhiên. 

quy-tac-chinh-phuc-trat-tu-tinh-tu-trong-cau-tieng-anh-so-1
Trong một câu, danh từ hoặc đại từ có thể được bổ nghĩa bởi nhiều tính từ độc lập

Ví dụ:

Câu trật tự tính từ đúng:

A brown Vietnamese wooden table dịch Một chiếc bàn gỗ màu nâu của Việt Nam.

=> Các tính từ câu được sắp xếp: Từ hạn định (a) -> màu sắc (brown) -> nguồn gốc (Vietnamese) -> chất liệu (wooden). 

My grandmother has a lovely small green garden dịch Bà ngoại mình có một khu vườn đáng yêu nhỏ nhắn màu xanh.

=> Các tính từ câu được sắp xếp: Từ hạn định (a) -> Ý kiến (lovely) -> Kích cỡ (small) màu sắc (green). 

Tại sao cần sắp xếp đúng trật tự tính từ trong tiếng Anh?

Để tránh việc tạo ra câu văn/câu nói thiếu tự nhiên, bạn cần sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh theo thứ tự đã được quy định trước. Nếu thứ tự của các tính từ bị đảo lộn, câu sẽ bị sai ngữ pháp.

quy-tac-chinh-phuc-trat-tu-tinh-tu-trong-cau-tieng-anh-so-2
Tại sao cần sắp xếp đúng trật tự tính từ trong tiếng Anh?

Ngoài ra, khi trong câu có từ 2-3 tính từ ngang hàng, bạn cần phải sử dụng dấu phẩy để ngăn cách chúng trong câu. Bạn cũng có thể sử dụng từ “and” hoặc “but” để nối chúng lại với nhau.

Ví dụ: 

Mindy has a comfortable, inexpensive house dịch Mindy có một căn nhà tiện nghi, không đắt.

Hoặc: 

Mindy has a comfortable but inexpensive house dịch Mindy có một căn nhà tiện nghi nhưng không đắt.

Hoặc:

Mindy has a comfortable and inexpensive house dịch Mindy có một căn nhà tiện nghi và không đắt.

xem thêm: Hướng dẫn cách dùng mạo từ the trong tiếng anh

=> Để diễn tả đúng ý nghĩa trong tiếng Anh, cần sắp xếp đúng trật tự các tính từ khi sử dụng chúng trong một câu để bổ nghĩa cho một danh từ hoặc đại từ. Trong một số trường hợp, các tính từ có thể là ngang hàng và có thể được sử dụng theo nhiều trật tự khác nhau mà vẫn mang đúng ý nghĩa.

Cách sắp xếp trật tự tính từ trong câu tiếng anh được biểu thị qua quy tắc

Cách sắp xếp trật tự tính từ trong câu tiếng anh được biểu thị qua quy tắc sau: 

O-S-A-S-C-O-M-P

quy-tac-chinh-phuc-trat-tu-tinh-tu-trong-cau-tieng-anh-so-3
Cách sắp xếp trật tự tính từ trong câu tiếng anh được biểu thị qua quy tắc

Bạn có thể nhớ dễ dàng hơn bằng cách ghi nhớ câu viết tắt “OSASCOMP”:

O – opinion (ý kiến)

S – size (kích cỡ)

A – age (tuổi/tình trạng)

S – shape (hình dáng)

C – color (màu sắc)

O – origin (xuất xứ)

M – material (chất liệu)

P – purpose (mục đích)

Trong tiếng Anh, một danh từ có thể được bổ nghĩa bởi tới 8 tính từ khác nhau. Để nhớ chính xác trật tự của các tính từ này, bạn có thể dùng câu thơ “ông Sơn ăn súp cua ông mập phì”. Mỗi chữ cái đầu tiên của câu thơ này đại diện cho một tính từ trong thứ tự: O (xuất xứ), S (kích cỡ), A (tuổi), S (hình dáng), C (màu sắc), O (chất liệu), M (mục đích) và P (ý kiến). Với cách nhớ này, bạn sẽ dễ dàng sắp xếp các tính từ một cách chính xác khi viết câu

Bài tập về trật tự tính từ trong câu tiếng anh

Bài 1: Chọn đáp án chính xác theo quy tắc “OPSACOMP”

 1. My mom bought a ________ vase this morning.
 2. old blue lovely glass
 3. lovely old blue glass
 4. lovely blue glass old
 5. old blue glass lovely
 6. This is a _________ puppy.
 7. lovely small white
 8. small lovely white
 9. lovely white small
 10. white small lovely
 11. An is a _________ girl.
 12. Vietnamese beautiful young
 13. young Vietnamese beautiful
 14. young beautiful Vietnamese
 15. beautiful young Vietnamese
 16. This is a ___________ airplane.
 17. nice small white paper
 18. small white nice paper
 19. small white paper nice
 20. white nice small paper
 21. My brother likes a ____________ car.
 22. luxury new blue big Japanese
 23. big new luxury blue Japanese
 24. big luxury new blue Japanese
 25. luxury big new blue Japanese
 26. Jane is a girl who has ___________.
 27. big brown beautiful eyes
 28. big beautifulbrown eyes
 29. beautiful big brown eyes
 30. beautiful brown big eyes
 31. John has a __________ table.
 32. famous new good Italian wooden
 33. famous good new Italian wooden
 34. good new famous Italian wooden
 35. good famous new Italian wooden
 36. I remember he wore ____________ yesterday.
 37. a blue and cotton white tee
 38. a blue cotton and white tee
 39. a cotton blue and white tee
 40. a blue and white cotton tee
 41. John wants to buy ___________________ umbrella.
 42. an enormous blue and yellow
 43. a blue and yellow enormous
 44. a blue enormous and yellow
 45. a blue and yellow enormous
 46. My sister has ___________ box.
 47. a small gray metal
 48. a gray small metal
 49. a gray metal small
 50. a metal small gray
 51. My friend has __________ table.
 52. a large round beautiful wooden
 53. a large beautiful round wooden
 54. a beautiful large round wooden
 55. a large round wooden beautiful
 56. My mom wanted to buy ___________ wallet
 57. nice brown Channel leather
 58. nice Channel leather brown
 59. brown Channel leather nice
 60. nice leather Channel brown
 61. I have __________ leather bag.
 62. a small brown comfortable Chinese
 63. a small comfortable brown Chinese
 64. a comfortable brown small Chinese
 65. a comfortable small brown Chinese
 66. Lisa has __________ face, so she is beautiful.
 67. a pretty happy oval
 68. a happy pretty oval
 69. a happy oval pretty
 70. a pretty oval happy
 71. Her brother spent money on _________ paintings.
 72. old Vietnamese oil
 73. Vietnamese oil old
 74. old oil Vietnamese
 75. oil old Vietnamese

Bài tập 2

 1. Choose the best answer for each sentence.

1.1 – The house is __________________.

 1. Large and white
 2. White and large
 3. Large white

1.2 – They live in a __________________ house.

 1. Large and white
 2. White and large
 3. Large white
 4. Which sentence uses the correct order of adjectives?
 5. We took a ride on a blue, old Chinese bus.
 6. We took a ride on a Chinese, old, blue bus.
 7. We took a ride on an old, blue Chinese bus.
 8. Which sentence uses the correct order of adjectives?
 9. I’d like three good reasons why you don’t like spinach.
 10. I’d like a good three reasons why you don’t like spinach.
 11. I’d like good reasons three why you don’t like spinach.
 12. Which sentence uses the correct order of adjectives?
 13. I like that really big red old antique tractor in the museum.
 14. I like that really big old red antique tractor in the museum.
 15. I like that old, red, really big antique tractor in the museum.
 16. Which sentence uses the correct order of adjectives?
 17. My brother rode a beautiful big black Friesian horse in the parade.
 18. My brother rode a beautiful Friesian big black horse in the parade.
 19. My brother rode a big, black, beautiful Friesian horse in the parade.

Trật tự tính từ trong câu tiếng Anh là một chủ đề ngữ pháp quan trọng trong khóa học tiếng anh online mà các bạn nên nắm vững. Để tránh bị mất điểm không đáng có, bạn cần thường xuyên luyện tập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi giải đáp cho bạn. Aten chúc bạn học tốt tiếng Anh.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên