So sánh nhất của trạng từ: Cấu trúc và cách sử dụng

So sánh nhất của trạng từ là kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng được áp dụng trong hầu hết 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của tiếng Anh. Bài viết dưới đây cùng  Aten English tìm hiểu xem so danh nhất của trạng từ cùng cấu trúc và cách sử dụng như thế nào nhé!

So sánh trong tiếng Anh là gì?

So sánh là việc đem một đặc điểm của 2 hay nhiều đối tượng ra để xem cái nào có đặc tính nổi trội hơn. Trong tiếng Anh, việc so sánh sẽ sử dụng tính từ hoặc trạng từ để mô tả cho danh từ. Ngoài ra các loại từ khác đều không có khả năng so sánh.

Phân loại tính từ trạng từ

Tính từ/trạng từ ngắn

Tính từ ngắn (short adjectives) là những tính từ có một âm tiết như “fast, good, tall, nice…”. Ngoài ra, đối với những tính từ có hai âm tiết và âm tiết thứ hai có kết thúc là “-y, -er, -le, -ow, -et” cũng được coi là tính từ ngắn, như: happy, purple, hollow, quiet…

Ví dụ: You seems very happy

hinh-anh-so-sanh-nhat-cua-trang-tu-4
Phân loại tính từ trạng từ

Tính từ/trạng từ dài

Những tính từ/ trạng từ 2 âm tiết trở lên, có kết thúc bằng -ly, giữ nguyên đuôi -y, thêm more vào trước từ đó để tạo công thức so sánh hơn.

Công thức: S + V + more + Adj/ Adv + than
Ví dụ: This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project.

Các loại so sánh trong tiếng Anh

So sánh hơn

Công thức: S + V + Adj/Adv + -er + than
Ví dụ: She runs slower than me
Lưu ý: Trong câu có chứa công thức so sánh hơn, tính từ hoặc trạng từ trong câu được biến đổi phù hợp với công thức.
– Các tính từ/ trạng từ ngắn có 1 âm tiết, chúng ta chỉ cần thêm đuôi -er vào ngay sau tính từ đó để tạo thành dạng phù hợp trong công thức so sánh hơn.
– Những tính từ/ trạng từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y, ta chuyển -y thành -i sau đó thêm đuôi -er.
Ví dụ: Happy -> happier, crazy -> crazier
– Những tính từ/ trạng từ ngắn khi có kết thúc là phụ âm nhưng trước đó là nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối lên rồi thêm -er.
Ví dụ: fat -> fatter, big -> bigger

So sánh nhất của trạng từ là gì?

Trạng từ ở thể so sánh nhất được dùng để so sánh 3 người, 3 địa điểm, vật hay nhiều hơn số đó. Việc so sánh có tác dụng nhấn mạnh rằng, hành động được thực hiện ở cấp độ cao nhất trong một nhóm cùng loại.
Trạng từ ở thể so sánh hơn nhất thường có “the” đi kèm phía trước nhưng không phải luôn là như vậy.
hinh-anh-so-sanh-nhat-cua-trang-tu-1
So sánh nhất của trạng từ là gì
Ví dụ:
Of all the girls at the stadium, Jessie was dressed most beautifully.
Bobby laughs the loudest of all the boys.

Cách tạo trạng từ so sánh nhất

Trạng từ có một âm tiết, thêm est vào cuối trạng từ

Trạng từ
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
fast
faster
fastest
hard
harder
hardest
high
higher
highest
late
later
latest
long
longer
longest
low
lower
lowest
wide
wider
widest

Ví dụ:

Jack is the person who runs fastest

Lưu ý: Nếu trạng từ kết thúc bằng “y”, đổi “y” thành “i” rồi mới thêm est.
Ví dụ:
John and Tim arrived early but Luke arrived the earliest.
Nếu trạng từ kết thúc bằng “e”, chỉ cần thêm “st”
Ví dụ:
This is the widest pants I could buy.
hinh-anh-so-sanh-nhat-cua-trang-tu-3
Cách tạo trạng từ so sánh

Trạng từ kết thúc bằng “ly”, thêm least hoặc most đằng trước

Tính từ
Trạng từ
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
careful
carefully
more/less carefully
most/least carefully
efficient
efficiently
more/less efficiently
most/least efficiently
happy
happily
more/less happily
most/least happily
horrible
horribly
more/less horribly
most/least horribly
recent
recently
more/less recently
most/least recently
sad
sadly
more/less sadly
most/least sadly
strange
strangely
more/less strangely
most/least strangely
Ví dụ:
What is another word for most efficiently?

Trường hợp đặc biệt khác

Trạng từ bất quy tắc
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
badly
worse
worst
far
farther/further
farthest/furthest*
little
less
least
well
better
best

Lưu ý: Đối với farthest và furthest được dùng tương đương nhau. Trong tiếng Anh – Mỹ, farthest được dùng khi so sánh về khoảng cách vật lý; furthest để chỉ so sánh khoảng cách mang nghĩa hình tượng. Còn trong tiếng Anh – Anh, further được lựa chọn dùng nhiều hơn với cả 2 trường hợp.

Bên cạnh đó, trong truyền thống thường coi những động từ không có đuôi “ly” là bất thường nhưng chúng vẫn được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại.

Một số từ nhấn mạnh đi kèm

Trong câu so sánh nhất của trạng từ có thể sử dụng một số từ nhấn mạnh để tăng tính khẳng định cho câu như easily, by far, much.
Khi nhấn mạnh một trạng từ ở thể so sánh hơn nhất, ta sẽ đặt “the” ở trước trạng từ.
Ví dụ:
In our class, Suzie learns by far the hardest.
hinh-anh-so-sanh-nhat-cua-trang-tu-2
So sánh nhất của trạng từ

Một số ví dụ về so sánh nhất của trạng từ

Dưới đây là một số ví dụ so sánh hơn nhất của trạng từ sẽ giúp bạn dễ hình dung khi áp dụng các công thức này:
Janie runs fastest in football.
I feel happiest with my family.
Mr Chan works the most eficiently in the group.
Robby drives the least carefully.
Where is the furthest you’ve ever driven.
In our class, Sunny finished the test the quickest.
We stayed at the cheapest hotel in the town.
Lionel Messi is the best player in the world.
Với kiến thức về so sánh nhất của trạng từ như trên, hy vọng bạn có thể nắm chắc công thức và cách sử dụng. Chúc các bạn đạt được điểm thi tốt trong kỳ thi sắp tới nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài