sugar là danh từ đếm được hay không đếm được

sugar là danh từ đếm được hay không đếm được là câu hỏi thắc mắc nhiều bạn hay hỏi khi làm bài tập. Hôm nay chúng ta cùng giải đáp về câu hỏi này để nắm vững kiến thức về danh từ đếm được, danh từ không đếm được tốt hơn nhé!

Danh từ đếm được trong tiếng Anh

Danh từ đếm được là loại danh từ mà chúng ta có thể ác định được số lượng của người hay sự vật ấy là bao nhiêu. Phần lớn danh từ chỉ người, sự vật, sự việc cụ thể đều là thuộc loại danh từ đếm được.
Chú ý: Không được dùng danh từ số ít mà không có mạo từ.
hinh-anh-sugar-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-1
Danh từ đếm được
Ví dụ:
San is a girl. (không được dùng San is girl)
Tom is eating a orange. (không được dùng Tom is eating orange)

Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Danh từ không đếm được là loại danh từ mà chúng ta không thể đếm xem số lượng của nó trực tiếp là bao nhiêu. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc loại không đếm được.
Trước các danh từ không đếm được, bạn không thể sử dụng a/an hay một từ chỉ số lượng.
hinh-anh-sugar-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-2
Danh từ không đếm dươc
Thay vào đó, bạn sử dụng some, much, the, …
Ví dụ:
some bread, the music, much excitement
Chú ý: Muốn đếm được loại danh từ này bạn phải sử dụng đơn vị đo lường thích hợp.
Ví dụ:
a kilogram of rice, one liter of water

Phân loại danh từ không đếm được

Ví dụ
– Chất liệu hay vật liệu: bread, cream, gold, paper, tea, beer, dust, ice, sand, wafer, cloth, gin, jam, soap, wine, coffee, glass, oil, stone, wood
– Danh từ trừu tượng: advice, experience, horror, pity, beauty, fear, information, relief, courage, help, knowledge, suspicion, death, hope, mercy, work
– Danh từ khác: baggage,damage, luggage, shopping, camping, furniture, parking, weather
Chú ý: Các danh từ không đếm được là luôn luôn ở dạng số ít và KHÔNG được sử dụng với a/an.
Ví dụ:
I don’t want (any) advice or help. I want (some) information.
He has had no experience in this sort of work.

Dấu hiệu nhận biết danh từ không đếm được

Các danh từ không đếm được thường được đặt trước bởi các từ some, any, no, a little … hoặc bởi các danh từ như bit, piece, slice … + of:
Ví dụ:
a bit of news
a grain of sand
a pot of jam
a cake of soap
a pane of glass
a sheet of paper
a drop of oil
a piece of advice

Một số trường hợp ngoại lệ

Trong một số trường hợp cụ thể, nhiều danh từ ở các nhóm trên có thể được sử dụng là danh từ số ít và có thể đặt a/an đằng trước.
Bạn theo dõi một số ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

hair: Nếu chúng ta nói đến số sợi tóc thì có thể dùng một sợi tóc (one hair), hai sợi tóc (two hair).

Her hair is black. Whenever she finds a grey hair she pulls it out.
beer, coffee, gin không đếm được, nhưng trong trường hợp gọi đồ uống có thể nói: a (cup of) coffee, a gin, two gins.

Ví dụ:

experience (khi mang ý nghĩa một cuộc phiêu lưu, cuộc mạo hiểm) có thể là danh từ đếm được.

He had an exciting experience/some exciting experiences (= adventure/s) last week.
hinh-anh-sugar-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-3
Sugar là danh từ đếm được hay không đếm được

Ví dụ:

a mercy/pity/shame/wonder có thể được sử dụng với các mệnh đề that mà được giới thiệu bởi it (hoặc what)

It’s a pity you weren’t here.
It’s a shame he wasn’t paid.

Ví dụ:

fear/fears, hope/hopes, suspicion/suspicions có thể được sử dụng với mệnh đề that mà được giới thiệu bởi từ there

There is a fear/There are fears that he has been murdered.
We can also have a suspicion that …

Ví dụ:

một số từ khác: a help, a relief, a knowledge, a dislike/dread/hatred/horror/love + of

A good map would be a help.
It was a relief to sit down.
He had a good knowledge of mathematics.
It’s a hatred of violence.

Ví dụ:

Sử dụng some/any với danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Bạn có thể sử dụng some và any với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều.
We sang some songs. (Chúng tôi đã hát mấy bài.)
Did you buy any apples? (Bạn có mua trái táo nào không?)

Ví dụ:

Chúng ta cũng có thể sử dụng many và few với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều.

We didn’t take many photographs. (Chúng tôi đã không chụp nhiều ảnh.)
I have a few jobs to do. (Tôi có vài việc phải làm.)
Sử dụng some/any với danh từ không đếm được
Chúng ta cũng có thể sử dụng some và any với các danh từ không đếm được.

Ví dụ:

We listened some music. (Chúng tôi nghe vài bản nhạc.)
Did you buy any apple juice? (Bạn có mua nước ép táo không?)
Chúng ta cũng có thể sử dụng much và little với các danh từ không đếm được.

Ví dụ:

We didn’t do much shopping. (Chúng tôi đã không đi mua sắm nhiều.)
I have a little work to do. (Tôi có chút việc phải làm.)

sugar là danh từ đếm được hay không đếm được

Để trả lời câu hỏi sugar là danh từ đếm được hay không đếm được thì chúng ta cùng xác định thêm như sau.

Sugar khi đếm được

– Chỉ lượng đường có thể chứa trong một muỗng nhỏ hoặc chứa trong một viên nhỏ, được thêm vào trà, cà phê…
Ví dụ: I want five sugars in my coffee.
(Tôi muốn cho năm viên đường vào trong cà phê của tôi)
– Một trong những chất ngọt được tìm thấy tự nhiên trong thực vật, trái cây,…
Ví dụ: Simple sugars include glucose, fructose, and galactose.
(Các loại đường đơn bao gồm glucose, fructose, và galactose.)

Sugar khi không đếm được

Khi mang nghĩa chỉ một loại thực phẩm nhất định
It’s important to eat the right foods.
(Điều quan trọng là phải ăn những loại thức ăn phù hợp.)
Trên đây là những kiến thức giúp bạn trả lời câu hỏi sugar là danh từ đếm được hay không đếm được. Chúc các bạn học tốt và thi tốt nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên