Tất cả ngữ pháp tiếng Anh, các vấn đề từ A đến Z cho bạn

Bài viết Aten English tập hợp tất cả ngữ pháp tiếng anh, đồng thời cung cấp hướng dẫn hữu ích cho việc học và ôn luyện, nhằm đạt được kết quả tốt trong việc học tập và làm bài kiểm tra. Các chủ đề ngữ pháp được sắp xếp một cách có hệ thống, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và ôn luyện một cách toàn diện theo từng phần. Cùng theo dõi ngay nhé. 

Các thì cơ bản trong tiếng Anh (Tenses in English) – tất cả ngữ pháp tiếng anh

Phần ngữ pháp về thì trong tiếng Anh là nằm trong tất cả ngữ pháp tiếng anh Aten muốn giới thiệu đến bạn. Chủ đề này chú trọng vào việc diễn tả thời gian và thời điểm của các sự kiện, hành động diễn ra. Các bài viết trong phần này cung cấp sự giới thiệu về cách sử dụng các thì, hướng dẫn cách chia động từ theo từng thì cụ thể, cùng những ghi nhớ quan trọng liên quan đến việc sử dụng thì..   

tat-ca-ngu-phap-tieng-anh-cac-van-de-tu-a-den-z-cho-ban-1
Các thì cơ bản trong tiếng Anh (Tenses in English) – tất cả ngữ pháp tiếng anh
 • Thì hiện tại đơn – Present Simple
 • Thì hiện tại tiếp diễn – Present Progressive
 • Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Progressive
 • Thì quá khứ đơn – Past simple
 • Thì quá khứ tiếp diễn – Past continous
 • Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continous
 • Thì tương lai đơn – Future Simple
 • Thì tương lai tiếp diễn – Future Progressive
 • Thì tương lai hoàn thành – Future Perfect
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continous
 • Thì tương lai gần – Near Future

Ngữ pháp từ vựng trong tiếng Anh: (Vocabulary)

Nếu chúng ta coi cấu trúc câu là khung, thì từ vựng có thể được coi là các thành phần cần thiết để xây dựng một câu hoặc một đoạn văn bằng tiếng Anh. Để xây dựng một kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ vai trò của từ vựng như các thành phần cần thiết để sáng tạo ra các bài nói hoặc viết.

tat-ca-ngu-phap-tieng-anh-cac-van-de-tu-a-den-z-cho-ban-2
Nếu chúng ta coi cấu trúc câu là khung, thì từ vựng có thể được coi là các thành phần cần thiết để xây dựng một câu

Để đạt được một cách sử dụng tiếng Anh toàn diện, chúng ta cần nắm vững tác dụng và ý nghĩa của các từ vựng. Các từ này giống như các chất liệu quan trọng để xây dựng nên một tác phẩm hoàn chỉnh và ấn tượng.

Đại từ:

 • Đại từ phản thân – Reflexive pronoun
 • Đại từ sở hữu – Possessive pronoun
 • Đại từ nhân xưng tân ngữ – Complement pronoun
 • Đại từ nhân xưng chủ ngữ – Subject pronoun

Danh từ:

 • Danh từ đếm được – Count noun
 • Danh từ không đếm được – Uncountable nouns

Phó từ:

 • Phó từ chỉ tần suất – Adverb of frequency
 • Phó từ chỉ nơi chốn – Adverb of place
 • Phó từ chỉ thời gian – Adverb of time
 • Cách sử dụng long và (for) a long time, long after, long before, long ago.

Lượng từ (Quantities)

 • Cách sử dụng a number of, the number of
 • Cách sử dụng little, a little, few, a few
 • Cách dùng a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of
 • Cách sử dụng much, many trong tiếng Anh

Từ nối (Linking words)

 • Cách sử dụng As if và As though
 • Cách sử dụng Althouh, Though và Even though
 • Cách sử dụng In spite of và Despite
 • Cách sử dụng Because và Because of
 • Cách sử dụng So và Such
 • Cách sử dụng cấu trúc “As well as” (vừa … vừa) trong tiếng Anh
 • Lối nói bao hàm: Not only ….. but also (không những … mà còn)

Một số loại từ vựng khác:

 • Cách sử dụng Tân ngữ (Object)
 • Cách dùng của giới từ: in, on, at
 • Cách dùng các mạo từ A/An, The
 • Liên từ – Linking Verb
 • Cách sử dụng “another”, “other” và “the other”
 • Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh
 • Tính từ sở hữu – Possessive adjectives
 • Bảng về đại từ nhân xưng/ đại từ sở hữu/ đại từ phản thân/ tính từ sở hữu
 • Cách phát âm “s”, “es” trong tiếng Anh
 • Tiền tố trong tiếng Anh – Prefix 
 • Giới từ trong tiếng Anh – Preposition
 • Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh
 • Cách phát âm “ed” trong tiếng Anh
 • Các loại động từ và cấu trúc động từ cần nhớ (Verb and structure of Verb)
 • Động từ khuyết thiếu – Modal verbs
 • Một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get
 • Cách dùng động từ Get
 • Cách dùng động từ Tobe
 • Cách dùng động từ Dare
 • Cách dùng động từ Need
 • Một số động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh + Bảng tổng hợp 360 động từ bất quy tắc
 • Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)
 • Cách dùng các động từ đi kèm với cả to V và V-ing
 • Động từ nguyên mẫu có “to” và không “to” (Infinitive verb with and without to)
 • Cách sử dụng danh động từ (Gerund Verb)
 • Cách sử dụng tobe used to và get used to
 • Cách phân biệt To Wish và To Hope
 • Cách thêm not vào sau động từ thường và tobe

Ngữ pháp về cấu trúc câu trong tiếng Anh – Model of senteces

Mỗi cấu trúc câu trong tiếng Anh mang theo một ý nghĩa và ngữ cảnh riêng biệt. Để đạt được mục tiêu giao tiếp trong tiếng Anh, chúng ta cần hiểu rõ tác dụng của từng loại cấu trúc, và kết hợp chúng một cách hiệu quả với từ vựng. Đồng thời, việc tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng các loại câu cũng là một điều cần thiết.

 tat-ca-ngu-phap-tieng-anh-cac-van-de-tu-a-den-z-cho-ban-3
Mỗi cấu trúc câu trong tiếng Anh mang theo một ý nghĩa và ngữ cảnh riêng biệt

Cấu trúc so sánh (Comparative sentences)

 • Cấu trúc so sánh nhất
 • Cấu trúc so sánh kép
 • Cấu trúc so sánh hơn – kém
 • Cấu trúc so sánh ngang bằng
 • Một số tính từ, phó từ dạng so sánh đặc biệt

Câu điều kiện (Conditional sentences)

 • Giới thiệu chung về câu điều kiện
 • Câu điều kiện loại 0 – The conditional sentence type 0
 • Câu điều kiện loại 1 – The conditional sentence type I
 • Câu điều kiện loại 2 – The conditional sentence type II
 • Câu điều kiện loại 3 – The conditional sentence type III
 • Câu điều kiện hỗn hợp – The conditional sentence type mixed

Câu giả định

 • Câu giả định – Subjunctive
 • Câu giả định dùng với tính từ
 • Câu giả định dùng “would rather” và “that”
 • Câu giả định dùng với các động từ cầu khiến
 • Câu cầu khiến / mệnh lệnh (Imperative sentences)
 • Cách sử dụng các cấu trúc cầu khiến
 • Câu mệnh lệnh với LET
 • Câu mệnh lệnh – Impretive

Câu trực tiếp – gián tiếp (Direct and Indirect speech)

 • Giới thiệu về lời nói trực tiếp & gián tiếp (Direct & Indirect Speech)
 • Nguyên tắc chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp
 • Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
 • Hướng dẫn sử dụng câu trực tiếp gián tiếp

Câu bị động (Passive voice)

 • Các trường hợp đặc biệt của câu bị động – Passive voice
 • Cách đổi các thì trong câu bị động

Đảo ngữ (Inversion)

 • Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 
 • Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2
 • Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần I) 
 • Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần II)

xem thêm: Ngữ pháp tiếng anh cơ bản nhất ai cũng nên nằm lòng

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

 • Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản – Relative clause
 • Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ (whom/which)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject – Verb agreement)

 • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II
 • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

Một số cấu trúc câu khác: (Other sentences)

 • Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) – Cleft sentence
 • Câu ước với WISH
 • Câu phủ định – Negative sentence

Các dạng câu hỏi: (Questions)

 • Câu hỏi đuôi – Tag question
 • Câu hỏi phức – Embedded question
 • Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why
 • Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What
 • Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What
 • Câu hỏi Yes/ No Question

Bài tập viết đoạn văn tiếng Anh

 • Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu gia đình
 • Viết đoạn văn tiếng Anh nói về sở thích bản thân
 • Viết đoạn văn giới thiệu về trường bạn đang theo học
 • Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu một lễ hội
 • Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông
 • Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn bóng đá
 • Viết một đoạn văn tiếng Anh chủ đề về đám cưới.
 • Viết một đoạn văn giới thiệu về môn bóng chuyền.
 • Xem nhiều hơn nữa các đoạn văn tiếng Anh

Aten hy vọng rằng bài viết tất cả ngữ pháp tiếng anh này sẽ cung cấp thêm động lực cho các bạn trong những thách thức phía trước. Nếu bạn còn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ phía cuối bài viết hoặc sử dụng tính năng ‘Chat’ với Aten thông qua ứng dụng Messenger. Thêm vào đó hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại Aten để nhận thêm nguồn tài liệu chi tiết nhất nhé. 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài