Thực hành nói tiếng Anh theo chủ đề trường học

Khi tự học tiếng Anh tại nhà, bạn có từng gặp khó khăn khi nói tiếng Anh không? Bạn đã vượt qua điều đó như thế nào? Hiểu được thách thức của nhiều bạn học. Aten giới thiệu cho bạn các bài nói tiếng Anh theo đề tài phổ biến trong cuộc sống, bắt đầu từ đề tài về trường học.

Cách nói tiếng Anh về trường, lớp

Bài học đầu tiên chắc chắn là về trường học phải không? Vậy khi nói tiếng Anh theo chủ đề trường học, bạn cần nhớ những câu giao tiếp sau:

 • What school are you in? / wʌt skul ɑr ju ɪn /
 • Which school are you in? / wɪʧ skul ɑr ju ɪn /
 • What school do you attend? / wʌt skul du ju əˈtɛnd /
 • What school do you go to? / wʌt skul du ju goʊ tu /

Tất cả các câu hỏi trên đều muốn biết: Bạn đang học ở trường nào?/Trường bạn đang theo học là trường gì vậy? 

Có một điều cần lưu ý nhỏ về sự khác biệt giữa tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ về nghĩa của từ “school”. Trong Anh – Mỹ, “school” được dùng để chỉ tất cả các cấp học, từ mẫu giáo, trung học đến cao đẳng, đại học.

Tuy nhiên, trong Anh – Anh, “school” chỉ bao gồm cấp học tiểu học và trung học, không bao gồm cao đẳng, đại học. Cao đẳng, đại học ở Anh quốc sẽ được gọi là “college” “university”. Vì vậy, tùy vào hoàn cảnh, ngữ cảnh và ngôn ngữ sử dụng, hãy chú ý sử dụng từ đúng nhé.

Ngoài việc hỏi tên trường, bạn cũng có thể hỏi thêm về các thông tin và ấn tượng liên quan đến trường, lớp của người khác.

Chẳng hạn như:

 • Do you think your college is a good school? / duː juː θɪŋk jɔː ˈkɒlɪʤ ɪz ə gʊd skul / (Bạn có thấy trường cao đẳng của bạn tốt không?) 
 • Did you enjoy going to high school? / dɪd ju ɛnˈʤɔɪ ˈgoʊɪŋ tu haɪ skul/ (Bạn có thích quãng thời gian cấp 3 của mình không thế?)
 • How many students does your school have? / haʊ ˈmɛni ˈstudənts dʌz jʊər skul hæv / (Trường bạn có tổng cộng bao nhiêu học sinh thế?)
 • What do you remember about your teachers? / wʌt du ju rɪˈmɛmbər əˈbaʊt jʊər ˈtiʧərz / (Bạn có kỉ niệm gì đáng nhớ về giáo viên của mình không?)
 • Who is your favorite teacher in your primary school? / hu ɪz jʊər ˈfeɪvərɪt ˈtiʧər / (Ai là giáo viên ưa thích ở trường tiểu học của bạn?)

Cách trò chuyện về ngành học, môn học

Khi gặp phải người đang học đại học hoặc cao đẳng, bạn có thể sử dụng những câu hỏi nào để hiểu rõ hơn về ngành học, chuyên ngành của họ? Cùng khám phá những câu hỏi dưới đây nhé!

 • What do you study? / wʌt du ju ˈstʌdi / (Bạn học về lĩnh vực gì/chuyên ngành nào thế?)
 • What is your major? / wʌt ɪz jʊər ˈmeɪʤər / (Chuyên ngành học của bạn là gì?)
 • What are you majoring in? / wʌt ɑr ju ˈmeɪʤərɪŋ ɪn /(Bạn đang theo học chuyên ngành gì vậy?)
 • What was your major at university? (Bạn đã theo học chuyên ngành gì ở đại học vậy?)
 • Why did you choose this major?(Vì sao bạn lại lựa chọn chuyên ngành này?)
 • What subjects are you good at? / wʌt ˈsʌbʤɪkts ɑr ju gʊd æt / (Bạn học giỏi những môn học nào?)
 • What subjects were you bad at? / wʌt ˈsʌbʤɪkts wɜr ju bæd æt /(Bạn học kém những môn học nào?)
 • What is your favorite class? /wʌt ɪz jʊər ˈfeɪvərɪt klæs / (Đâu là lớp học/môn học yêu thích của bạn?)
 • What is your favorite subject? / wʌt ɪz jʊər ˈfeɪvərɪt ˈsʌbʤɪkt /(Môn học yêu thích của bạn là môn nào?)
 • Why do you like it? / waɪ du ju laɪk ɪt / (Vì sao bạn thích môn học đó?)
 • Do you study any foreign languages in school? (Bạn có học thêm ngoại ngữ nào ở trường không?)
 • What classes do you need to take? /wʌt ˈklæsəz du ju nid tu teɪk / (Bạn phải học những môn nào/tham gia những lớp học nào thế?)

Cách thăm dò về thói quen, phương pháp học tập

Các vấn đề về thông tin về trường học và chuyên ngành là những chủ đề nói khá phổ biến. Bạn có thể trò chuyện với bạn bè cùng tuổi về thói quen học tập, phương pháp học và cách ôn tập hiệu quả. Điều này làm cho mọi người gần gũi và hiểu biết lẫn nhau hơn.

Trò chuyện về phương pháp học bằng tiếng Anh

Nếu bạn vẫn chưa biết nên nói gì trong chủ đề này, hãy thử những câu hỏi sau đây xem:

 • Do you join any extracurricular activities at university? / du ju dʒɔɪnˈɛni ˌɛkstrəkəˈrɪkjələr ækˈtɪvətiz æt ˌjunəˈvɜrsəti / (Bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa nào ở trường đại học không?)
 • Do you feel that it is more difficult to study at university than in high school? / du ju fil ðæt ɪt ɪz mɔːr ˈdɪf.ə.kəlt tu ˈstʌdi æt ˌjunəˈvɜrsəti ðæn ɪn haɪ skul /(Bạn có cảm thấy việc học ở đại học khó hơn ở cấp 3 không?)
 • Do you love to study in small classes or big classes? / du ju lʌv tu ˈstʌdi ɪn smɔl ˈklæsəz ɔr bɪg ˈklæsəz / (Bạn thích học trong những lớp học quy mô nhỏ hay quy mô lớn (về số lượng sinh viên)?)
 • Are you living in the university’s dormitory? / ɑr ju ˈlɪvɪŋ ɪn ðə ˌjunəˈvɜrsətiz ˈdɔrməˌtɔri / (Bạn có đang sống trong ký túc xá của trường không?)
 • How is your life in the dormitory? / haʊ ɪz jʊər laɪf ɪn ðə ˈdɔrməˌtɔri / (Cuộc sống của bạn trong ký túc xá thế nào?)
 • Have you ever stayed up all night for the final exams? (Bạn đã bao giờ thức cả đêm để học ôn thi cuối kì chưa?)
 • Do you prefer to study with teammates or study alone? (Bạn thích học nhóm với các bạn khác hay thích tự học một mình hơn?)
 • Have you ever skipped class? /hæv ju ˈɛvər skɪpt klæs /(Bạn có từng trốn học không?)
 • Do you usually walk to school? / du ju ˈjuʒəwəli wɔk tu skul /(Bạn có thường đi bộ đến trường không vậy?)
 • What kind of clothes do you often put on to school? (Bạn thường mặc loại quần áo gì khi đến trường thế?)
 • Have you ever considered studying abroad? / hæv ju ˈɛvər kənˈsɪdərd ˈstʌdiɪŋ əˈbrɔd /(Bạn có bao giờ cân nhắc đến chuyện đi du học chưa?)

Nói tiếng Anh theo chủ đề trường học có vẻ quá đơn giản phải không? Ngoài chủ đề này, học giao tiếp tiếng Anh Aten còn có nhiều chủ đề khác như du lịch, văn hóa, ẩm thực,… Hãy cùng Aten ngay hôm nay và luyện tập thường xuyên nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài