Tiếng anh văn phòng giao tiếp hay dùng thực tế

Tiếng anh văn phòng giao tiếp hay dùng thực tế trong các tình huống xã hội hiện nay sẽ giúp bạn luyện tập và ứng dụng tốt hơn. Cùng Aten Englishtham khảo về tiếng anh giao tiếp trong văn phòng như thế nào nhé!

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng với khách hàng/đối tác

Introduction (Giới thiệu)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)
Let me introduce myself. My name is [your name]. (Cho phép tôi giới thiệu bản thân. Tôi là [tên của bạn].)
I would like to introduce you to [name of person]. (Tôi muốn giới thiệu bạn với [tên của người đó].)
hinh-anh-tieng-anh-van-phong-giao-tiep-1
Các mẫu câu giới thiệu bản thân thông dụng

Discussing Business (Thảo luận về công việc):

We are interested in
(Chúng tôi quan tâm đến [sản phẩm/dịch vụ]
Can you tell me more about your company? (Bạn có thể cho tôi biết thêm về công ty của bạn được không?)
What is your budget for this project? (Ngân sách của bạn cho dự án này là bao nhiêu?)
How soon can you deliver the goods? (Bạn có thể giao hàng sớm nhất là bao lâu?)

Making Offers (Đưa ra đề nghị):

We can offer you a discount on
Chúng tôi có thể đưa ra mức giảm giá cho bạn trên [sản phẩm/dịch vụ]
Would you be interested in a partnership? (Bạn có quan tâm đến việc hợp tác không?)
We can provide you with a sample for testing purposes. (Chúng tôi có thể cung cấp một mẫu để kiểm tra.)
If you place an order today, we can guarantee delivery by next week. (Nếu bạn đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi có thể đảm bảo giao hàng vào tuần tới.)

Negotiation (Đàm phán):

Can you offer a better price? (Bạn có thể đưa ra giá tốt hơn được không?)
We are willing to compromise on the terms. (Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp về các điều khoản.)
What is the minimum order quantity? (Số lượng đặt hàng tối thiểu là bao nhiêu?)
Let’s discuss the details further. (Hãy cùng nhau thảo luận chi tiết hơn.)

Closing the Deal (Kết thúc giao dịch)

It was a pleasure doing business with you. (Rất vui được làm việc với bạn.)
We look forward to a successful partnership. (Chúng tôi mong muốn có một mối quan hệ hợp tác thành công.)
I will send you the contract for your review. (Tôi sẽ gửi cho bạn hợp đồng để bạn xem xét.)
Please let me know if you have any questions. (Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.)
hinh-anh-tieng-anh-van-phong-giao-tiep-2
Các mẫu câu thường sử dụng trong văn phòng

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng giới thiệu sản phẩm

Mẫu 1

– Let me introduce you to our latest product, which is a game-changing solution for your business. (Hãy để tôi giới thiệu với bạn sản phẩm mới nhất của chúng tôi, đó là một giải pháp mang tính đột phá cho doanh nghiệp của bạn.)

Mẫu 2

 – Our new product is designed to meet the needs of modern consumers who demand convenience and efficiency. (Sản phẩm mới của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại yêu cầu sự tiện lợi và hiệu quả.)

Mẫu 3

– This product is the result of years of research and development, and we believe it will revolutionize the industry. (Sản phẩm này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển, và chúng tôi tin rằng nó sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp.)

Mẫu 4

– Our product has been tested rigorously to ensure top-notch quality and performance. (Sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và hiệu suất tốt nhất.)

Mẫu 5

– With our product, you can expect to see significant improvements in your productivity and efficiency. (Với sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể mong đợi thấy những cải thiện đáng kể về năng suất và hiệu quả làm việc.)

Mẫu 6

– Our product comes with a range of features and benefits that set it apart from the competition. (Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với một loạt tính năng và lợi ích giúp nó nổi bật so với các sản phẩm cạnh tranh.)

Mẫu 7

– We believe that our product is the best in the market, and we are confident that it will meet and exceed your expectations. (Chúng tôi tin rằng sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất trên thị trường, và chúng tôi tự tin rằng nó sẽ đáp ứng và vượt qua mong đợi của bạn.)
hinh-anh-tieng-anh-van-phong-giao-tiep-3
Mẫu câu giới thiệu sản phẩm

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với đồng nghiệp

Khi làm việc trong môi trường văn phòng, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh không chỉ cần thiết để trao đổi với đối tác mà còn để giao tiếp với đồng nghiệp. Dưới đây là một số mẫu câu Tiếng Anh cho dân công sở khi giao tiếp với đồng nghiệp:
– Can you help me with this project?
(Bạn có thể giúp tôi với dự án này không?)
– Thanks for your hard work on this project.
(Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ trên dự án này.)
– Do you have any updates on the project?
(Bạn có cập nhật nào mới về dự án không?)
– Let’s touch base later to discuss the progress.
(Hãy bàn về tiến độ sau.)
– Sorry for the delay in getting back to you.
(Xin lỗi vì đã trả lời bạn chậm trễ.)
– Could you please clarify what you meant by that?
(Bạn có thể giải thích rõ hơn về ý của bạn được không?)
– I’m not sure I understand what you’re saying.
(Tôi không chắc tôi hiểu bạn đang nói gì.)
– Would you like to grab lunch together today?
(Bạn có muốn đi ăn trưa cùng nhau hôm nay không?)
– Let’s schedule a meeting to discuss this further.
(Hãy lên lịch một cuộc họp để bàn về điều này thêm.)
– Can you give me a hand with this task?
(Bạn có thể giúp tôi một tay với công việc này không?)
Trên đây là một số câu tiếng anh văn phòng giao tiếp giúp bạn thực hành trong văn phòng. Chúc các bạn học tốt và ứng dụng phù hợp.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên