Tổng hợp 100 từ tiếng Anh phổ biến nhất

Khi bắt đầu luyện giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, hãy chọn lọc từ vựng cẩn thận. Học những từ thông dụng nhất để tiến bộ nhanh chóng!

100 từ tiếng Anh thông dụng nhất [có phiên âm] 

Tiếng Anh có hàng trăm ngàn từ, nhưng chỉ cần biết khoảng 3000 từ để giao tiếp một cách thành thạo. Hãy tập trung vào những từ vựng quan trọng nhất và cần thiết nhất cho cuộc sống hàng ngày!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Follow /ˈfɒl.əʊ/ theo đuổi
Understand /ˌʌn.dəˈstænd/ hiểu
Improve /ɪmˈpruːv/ cải thiện
Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ giao tiếp
Attend /əˈtend/ tham dự
Continue /kənˈtɪn.juː/ tiếp tục
Announce /əˈnaʊns/ thông báo
Revise /rɪˈvaɪz/ ôn tập
Enroll /ɪnˈrəʊl/ nhập học
Succeed /səkˈsiːd/ thành công
Memorise /ˈmem.ə.raɪz/ học thuộc
Call /kɔːl/ gọi (ai, là gì)
Know /nəʊ/ biết
Tell /tel/ kể (cho ai)
Spell /spel/ đánh vần
Live /lɪv/ sinh sống
Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
Sign /saɪn/ ký tên
Open /ˈəʊ.pən/ mở (một dịch vụ)
Offer /ˈɒf.ər/ đề xuất
Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
Prepare /prɪˈpeər/ chuẩn bị
Arrange /əˈreɪndʒ/ sắp xếp
Manage /ˈmæn.ɪdʒ/ quản lý
Spend /spend/ tiêu tiền
Save /seɪv/ tiết kiệm
Borrow /ˈbɒr.əʊ/ mượn
Owe /əʊ/ nợ
Lend /lend/ cho vay
Raise /reɪz/ tăng
Decrease /dɪˈkriːs/ giảm
Throw /θrəʊ/ ném
Lack /læk/ thiếu
Build /bɪld/ xây
Face /feɪs/ hướng về
Decorate /ˈdek.ə.reɪt/ trang trí
Share /ʃeər/ chia sẻ
Inform /ɪnˈfɔːm/ báo tin
Develop /dɪˈvel.əp/ phát triển
Invite /ɪnˈvaɪt/ mời
Book /bʊk/ đặt chỗ
Escape /ɪˈskeɪp/ trốn khỏi
Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ trải nghiệm
Discover /dɪˈskʌv.ər/ khám phá
Try /traɪ/ thử
Recommend /ˌrek.əˈmend/ đề xuất
Taste /teɪst/ nếm thử
Hike /haɪk/ đi bộ đường dài
Pray /preɪ/ cầu nguyện
Party /ˈpɑː.ti/ tiệc tùng
Welcome /ˈwel.kəm/ hoan nghênh
Tidy /ˈtaɪ.di/ dọn dẹp
Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ trao đổi
Expect /ɪkˈspekt/ mong đợi
Respect /rɪˈspekt/ tôn trọng
Believe /bɪˈliːv/ tin
Mean /miːn/ có ý định
Surprise /səˈpraɪz/ làm bất ngờ
Control /kənˈtrəʊl/ điều khiển
Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
Persuade /pəˈsweɪd/ thuyết phục
Approach /əˈprəʊtʃ/ tiếp cận
Forecast /ˈfɔː.kɑːst/ dự báo
Last /lɑːst/ kéo dài
Boil /bɔɪl/ luộc
Grill /ɡrɪl/ nướng
Prepare /prɪˈpeər/ chuẩn bị
Stir-fry /ˈstɜː.fraɪ/ xào
Serve /sɜːv/ phục vụ
Pour /pɔːr/ rót
Stir /stɜːr/ khuấy
Add /æd/ thêm
Roast /rəʊst/ nướng bỏ lò
Follow /ˈfɒl.əʊ/ tuân theo
Stay /steɪ/ giữ nguyên
Snack /snæk/ ăn vặt
Breathe /briːð/ thở
Mix /mɪks/ trộn
Spoil /spɔɪl/ bị hỏng
Plant /plɑːnt/ trồng
Harvest /ˈhɑː.vɪst/ thu hoạch
Pickle /ˈpɪk.əl/ muối chua
Explore /ɪkˈsplɔːr/ khám phá
Grow /ɡrəʊ/ lớn lên
Protect /prəˈtekt/ bảo vệ
Rely /rɪˈlɑɪ/ dựa dẫm
Surround /səˈraʊnd/ bao quanh
Sunbathe /ˈsʌn.beɪð/ tắm nắng
Care /keər/ quan tâm
Exercise /ˈek.sə.saɪz/ tập thể dục
Damage /ˈdæm.ɪdʒ/ phá hỏng
Prevent /prɪˈvent/ phòng tránh
Remain /rɪˈmeɪn/ giữ nguyên
Injure /ˈɪn.dʒər/ gây thương tích
Bleed /bliːd/ chảy máu
Hurt /hɜːt/ làm bị đau
Suffer /ˈsʌf.ər/ chịu đựng
Ease /iːz/ xoa dịu
Consider /kənˈsɪd.ər/ cân nhắc
Admit /ədˈmɪt/ thừa nhận

Cách học 100 từ vựng tiếng Anh hiệu quả và nhớ lâu

Ngoài việc nắm vững 100 cụm từ tiếng Anh thông dụng cùng ví dụ để hỗ trợ giao tiếp, bạn cũng cần áp dụng những phương pháp học từ vựng tiếng Anh dưới đây. Đây là những cách học được nhiều người tin dùng, giúp bạn ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả và lâu dài.

1. Học 100 từ vựng tiếng Anh theo từng chủ đề

Thật khó để tự đặt mình vào việc nhớ những điều mình không thích. Vì thế, hãy tạo động lực khi học từ vựng bằng cách bắt đầu với những chủ đề mà bạn quan tâm, thấy thú vị. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng học được không chỉ 100 từ tiếng Anh phổ biến theo chủ đề đó mà còn nhiều từ khác liên quan, giúp nâng cao vốn từ của mình một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc học từ vựng tiếng Anh giao tiếp cơ bản theo chủ đề cũng giúp các từ có mối liên kết với nhau. Nhờ đó, việc ghi nhớ và sử dụng trong giao tiếp sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều.

2. Học 100 danh từ tiếng Anh phổ biến bằng âm thanh, hình ảnh

Não bộ của con người thường nhớ những sự vật, sự kiện kèm theo hình ảnh hoặc âm thanh tốt hơn so với việc chỉ đọc văn bản. Vì vậy, thay vì học từ vựng tiếng Anh một cách cơ bản thông qua việc ghi chép, hãy cố gắng kết nối ý nghĩa của từ với các hình ảnh hoặc âm thanh tương ứng. Bằng cách này, việc học 100 từ tiếng Anh phổ biến hoặc nhiều hơn sẽ không còn là thách thức lớn với bạn nữa.

Bài tập về 100 từ tiếng Anh phổ biến nhất [có đáp án]

Bài tập: Lựa chọn từ sau và điền vào chỗ trống:

Follow – Understand – Improve – Communication – Attend

1. I will … his project closely

2. I don’t … what she’s saying

3. Her … skills are too numb

4. She will … my graduation

5. Our company will plan to … the working efficienc

Đáp án:

1. follow

2. understand

3. communication

4. attend

5. improve

Chỉ cần thuộc vững 100 từ tiếng Anh phổ biến bạn sẽ thấy khả năng giao tiếp của mình tiến bộ đáng kể. Tất nhiên, việc thuộc 100 từ chỉ là bước đầu, bạn cần hơn thế để có thể giao tiếp thành thạo như người bản xứ. Đó là lý do bạn cần sự hỗ trợ từ Aten – ứng dụng luyện nói tiếng Anh hàng đầu hiện nay. Truy cập ngay https://vn.Aten/ để tìm hiểu thêm về Aten và nhận những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn nhé!

1. Các từ tiếng Anh phổ biến nhất là gì?

1. Follow /ˈfɒl.əʊ/ theo đuổi – 2. Understand /ˌʌn.dəˈstænd/ hiểu – 3. Improve /ɪmˈpruːv/ – cải thiện
4. Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ giao tiếp – 5. Attend /əˈtend/ tham dự….

2. Cách nhớ 100 danh từ tiếng Anh phổ biến?

1. Học theo chủ đề – 2. Học bằng âm thanh, hình ảnh – 3. Ghi nhớ qua Flashcard – 4. Sử dụng vào thực tế

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài