Tổng hợp các bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án

Ngoài việc biến đổi câu tường thuật theo cách thông thường, có một số loại câu tường thuật đặc biệt đòi hỏi cách biến đổi riêng. Dưới đây Aten English tổng hợp về kiến thức và bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án, giúp bạn hiểu rõ cách biến đổi chúng:

Các dạng tường thuật đặc biệt và cách biến đổi

Câu trực tiếp có LET

Câu tường thuật dạng đặc biệt này thường đòi hỏi sự linh hoạt trong biến đổi dựa trên hàm ý của động từ LET trong câu trực tiếp. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét cách biến đổi câu tường thuật dựa trên ý nghĩa của động từ LET:

tong-hop-cac-bai-tap-cau-tường-thuat-dac-biet-co-dap-an-1
Câu trực tiếp có LET
  • Trường hợp LET mang hàm ý ra lệnh:

Khi LET trong câu trực tiếp mang hàm ý ra lệnh hoặc cấm đoán, chúng ta cần sử dụng những động từ và cấu trúc nhằm giữ nguyên hàm ý mệnh lệnh:

Ví dụ: “My friend said, ‘They didn’t let us take photos at the concert.'”

The friend said they were not to/should not take photos at the concert.

  • Trường hợp LET mang hàm ý đề nghị:

Khi LET trong câu trực tiếp mang hàm ý đề nghị, chúng ta có thể sử dụng động từ suggest hoặc say kèm với should trong câu tường thuật:

Ví dụ: “Let’s ask the monitor to help us with the exercise,” he said.

He suggested that we ask the monitor to help us with the exercise.

Hoặc:

He said that we should ask the monitor to help us with the exercise.

  • Trường hợp LET mang hàm ý thờ ơ hoặc không quan tâm:

Khi LET thể hiện sự thờ ơ hoặc người nói không quan tâm, chúng ta có thể diễn đạt điều này bằng cách thêm vào câu tường thuật “let” trong cấu trúc:

Ví dụ: “He wants to have a cat in the house,” the sister said.

“Let him,” said the father.

The sister said that he wanted to have a cat in the house, and the father didn’t mind.

Việc biến đổi câu tường thuật đặc biệt này đòi hỏi sự hiểu biết về hàm ý của từng trường hợp LET trong ngữ cảnh của câu gốc. Chúc bạn thành công trong việc áp dụng cách biến đổi này trong việc tường thuật câu.

Câu trực tiếp với động từ khuyết thiếu

  • Câu hỏi dạng SHALL/WOULD thường diễn tả lời đề nghị hoặc lời mời. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng động từ suggest hoặc offer trong câu tường thuật:
tong-hop-cac-bai-tap-cau-tuong-thuat-dac-biet-co-dap-an-2
Câu trực tiếp với động từ khuyết thiếu

Ví dụ: “Shall we go out for dinner tonight?” she asked her boyfriend.

She suggested that they should go out for dinner that night.

Hoặc:

She offered to go out for dinner that night.

  • Câu hỏi dạng WILL/WOULD/CAN/COULD thường diễn tả sự yêu cầu. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng động từ ask trong câu tường thuật:

Ví dụ: “Will you call the teacher for me?” he asked his mother.

He asked his mother to call the teacher for him.

Hoặc:

He requested that his mother call the teacher for him.

Câu trực tiếp Why Don’t  You

Câu hỏi “WHY DON’T YOU” thường mang hàm ý đề nghị hoặc gợi ý, và bạn có thể sử dụng động từ suggest trong câu tường thuật:

Ví dụ: “Why don’t you come with us?” he asked.

He suggested coming with them.

Hoặc:

He proposed joining them.

He recommended accompanying them.

Câu trực tiếp có must 

  • Khi câu gốc chứa “MUST” và mang hàm ý ra lệnh hoặc cấm đoán, chúng ta có thể biến đổi câu tường thuật thành “WOULD HAVE TO” để giữ nguyên ý nghĩa ban đầu:

Ví dụ: “The top of the cooker must look clean.”

He said the top of the cooker would have to look clean.

  • Trong trường hợp “MUST” mang hàm ý khuyên nhủ hoặc suy đoán, chúng ta có thể giữ nguyên “MUST” trong câu tường thuật:

Ví dụ: “You must get some sleep.”

He told me that I must get some sleep.

He advised that I must get some sleep.

He suggested that I must get some sleep.

Câu trực tiếp có Needn’t

Khi câu trực tiếp chứa “Needn’t,” chúng ta có thể biến đổi câu tường thuật thành “didn’t have to” để bảo toàn ý nghĩa ban đầu:

Ví dụ: “You needn’t go to school in the summer.”

He said that I didn’t have to go to school in the summer.

He informed me that I wasn’t required to go to school in the summer.

He mentioned that I had no obligation to attend school in the summer.

Câu trực tiếp có “You’d better” / “If I were you

Câu gốc chứa cấu trúc “You’d better” hoặc “If I were you” thường mang hàm ý khuyên nhủ. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng động từ “advise” trong câu tường thuật:

Ví dụ: “You’d better go now before the traffic gets too bad.”

He advised me to go then before the traffic got too bad.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các cấu trúc khác để biến đổi câu tường thuật một cách phong phú:

He suggested that I should leave at that moment before the traffic worsened.

He recommended leaving immediately before the traffic became too congested.

tong-hop-cac-bai-tap-cau-tuong-thuat-dac-biet-co-dap-an-3
Câu trực tiếp có “You’d better” / “If I were you

Câu trực tiếp dạng cảm thán

Các câu trực tiếp dạng cảm thán thường được biến đổi thành câu tường thuật bằng cách sử dụng động từ “exclaim.” Dưới đây là cách biến đổi cho hai dạng cảm thán:

  • “How + adj + S + to be!” chuyển thành “S + exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O.”

Ví dụ: “How cute is the baby!” → She exclaimed that the baby was so cute.

  • “What + a/an + adj + V!” cũng chuyển thành “S + exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O.”

Ví dụ: “What a beautiful flower!” → She exclaimed that the flower was so beautiful.

xem thêm: Các liên từ trong tiếng anh để viết luận thông dụng nhất

Bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án

Hãy cùng ôn lại kiến thức qua các bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án dưới đây nhé. Bạn hãy viết lại câu tường thuật cho các câu dưới đây.

“Give me a ring if you need any help”, she told me.

………………………………………..………………………………………..

“We must stay here all evening”, he said.

………………………………………..………………………………………..

“Will you send me the report when it’s finished?”, he asked.

………………………………………..………………………………………..

“Let’s go out for dinner”, he said.

………………………………………..………………………………………..

The boss said, “Do not let our staff use social networks at work”.

………………………………………..………………………………………..

“Why don’t you take a break after this exercise?”, he asked.

………………………………………..………………………………………..

She said “I wouldn’t work for that company even if they paid me twice my current salary”.

………………………………………..………………………………………..

“I think I’d take the money if I were you”, she said.

………………………………………..………………………………………..

“You needn’t do the dishes”, the woman said.

………………………………………..………………………………………..

 “Your sister wants to sleep a little longer. Let him.” my mom said.

………………………………………..………………………………………..

Đáp án bài tập

She told me I would have given her a ring if I needed any help.

He said we would have to stay there all evening.

He asked me to send him the report when it was finished.

He suggested going out for dinner.

The boss said that the staff were not to use social networks at work.

He suggested taking a break after that exercise.

She said she wouldn’t work for that company even if they paid her twice her current salary.

She advised me to take the money.

The woman said I didn’t have to do the dishes.

 My mom said my sister wanted to sleep a little longer and she didn’t mind.

Trên đây, chúng tôi đã trình bày các dạng câu tường thuật đặc biệt và bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án. Để nắm vững và ứng dụng hiệu quả kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể tham gia khóa học tiếng anh online Aten, nơi bạn sẽ trải nghiệm các buổi học kết hợp với việc áp dụng thực tế, giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh một cách bền vững. Chúc bạn học tốt!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên