Tổng hợp các dạng bài tập trọng âm thi thpt quốc gia

Bài tập trọng âm thi thpt quốc gia luôn là một chủ đề được chú trọng và cũng không kém phần “khó nhằn”. Bởi đây là dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng anh, đặc biệt là đề thi thpt quốc gia. Chính vì vậy, bài viết hôm nay Aten English sẽ tổng hợp đầy đủ và chi tiết về các vấn đề quy tắc trọng âm tiếng Anh. Cũng như các dạng bài tập cơ bản thường gặp nhất nhé!

tong-hop-cac-dang-bai-tap-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-so-1
Tổng hợp các dạng bài tập trọng âm thi thpt quốc gia

Trọng âm trong tiếng anh là gì? 

Trọng âm (Wordstress) là âm tiết được phát âm to hơn, rõ hơn, cao hơn hoặc kéo dài hơn. Người nói/đọc sẽ đặt nhiều lực hơn vào âm này. Các trọng âm xuất hiện trong các từ có 2 âm tiết trở lên.

Từ một âm tiết không có trọng âm vì bản thân nó chỉ có một âm tiết, nên dù ta có dùng nhiều lực khi phát âm âm tiết này thế nào thì trong từ cũng không còn âm tiết nào để so sánh và làm bật nó lên.

Ký hiệu trọng âm tiếng Anh: Trọng âm được biểu diễn bằng dấu phẩy trên (‘). Dấu (‘) đứng trước âm tiết nào thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đó.

Ví dụ:

 • collect: /kəˈlekt/ : sưu tầm
 • communication: /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/: truyền thông

Tham khảo: Hướng dẫn cách làm trắc nghiệm tiếng anh thi thpt quốc gia online

Chiến thuật làm bài tập trọng âm tiếng Anh

Để có thể vượt qua dạng bài tập trọng âm thi thpt quốc gia hiệu quả. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số phương pháp/ mẹo bạn có thể áp dụng để gia tăng số điểm của mình. Hãy thử áp dụng những mẹo sau đây để thực hành ngay nhé!

tong-hop-cac-dang-bai-tap-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-so-3
Các quy tắc về trọng âm trong tiếng anh

Cách xác định trọng âm trong từ có 2 âm tiết

Quy tắc thứ 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2. 

 • Ví dụ: attract /əˈtrækt/, become /bɪˈkʌm/, destroy /dɪˈstrɔɪ/.

Quy tắc thứ 2: Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất. 

 • Ví dụ: speaker /ˈspiː.kər/ language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/, pretty /ˈprɪt.i/.

Quy tắc thứ 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì: 

Nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 

Nếu đó là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2. 

Ví dụ: 

 • Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm; 
 • Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quà; 
 • Ngoại lệ: visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/, …: trọng âm thường luôn nhấn vào âm tiết thứ nhất; reply /rɪˈplaɪ/, …: trọng âm luôn rơi vào âm thứ 2.

Quy tắc thứ 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/. 

Ví dụ:

 • Result /rɪˈzʌlt/, effect /ɪˈfekt/ dù là danh từ nhưng trọng âm rơi 2 do âm tiết 1 đều là /ɪ/; 
 • Offer /ˈɒf.ər/, enter /ˈen.tər/, listen /ˈlɪs.ən/ dù là động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên, do âm tiết thứ 2 đều là /ə/. 

Cách xác định trọng âm trong từ có 3 âm tiết

Quy tắc thứ 1: Hầu hết các từ tận cùng là đuôi; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. 

 • Ví dụ: decision  /dɪˈsɪʒ.ən/, exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/, electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/,…

Quy tắc thứ 2: Hầu hết các từ tận cùng là các đuôi: ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này. 

 • Ví dụ: Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/, refugee /ˌref.juˈdʒiː/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/,…

Quy tắc thứ 3: Hầu hết các từ tận cùng là: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. 

 • Ví dụ: mineral /ˈmɪn.ər.əl/, plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/, capability  /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/,…

Quy tắc thứ 4: Các tiền tố -un, -im, -in, -ir, -dis, -re, -over, -under không làm thay đổi trọng âm của từ.

 • Ví dụ: unable /ʌnˈeɪ.bəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/, immature, discourage, insincere,… 

Quy tắc thứ 5: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó. (hiện text). 

 • Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whoever /huːˈev.ər/, whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/,…

Bài tập trọng âm thi THPT Quốc gia

Để củng cố kiến thức về đề cập bên trên, sau đây là một số dạng bài tập cơ bản thường gặp về chủ đề này. Bạn có thể test để kiểm tra kỹ năng của  mình đến đâu nhé!

tong-hop-cac-dang-bai-tap-trong-am-thi-thpt-quoc-gia-so-2
Bài tập trọng âm thi thpt quốc gia

Bài tập 1: Chọn từ có vị trí đánh trọng âm khác với những từ còn lại:

 1. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
 2. A. engineer B. corporate C. difficult D. different
 3. A. popular B. position C. horrible D. positive
 4. A. selfish B. correct C. purpose D. surface
 5. A. permission B. computer C. million D. perfection
 6. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
 7. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
 8. A. document B. comedian C. perspective D. location
 9. A. provide B. product C. promote D. profess
 10. A. different B. regular C. achieving D. property
 11. A. education B. community C. development D. unbreakable
 12. A. politics B. deposit C. conception D. occasion
 13. A. prepare B. repeat C. purpose D. police
 14. A. preface B. famous C. forget D. childish
 15. A. cartoon B. western C. teacher D. theater
 16. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
 17. A. scientific B. ability C. experience D. material
 18. A. complain B. luggage C. improve D. forgive
 19. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious
 20. A. develop B. adjective C. generous D. popular

Bài tập 2: Chọn cách đánh trọng âm đúng nhất của từ:

 1. a. docu’mentary      b. do’cumentary          c. ‘documentary           d. documen’tary
 2. a. unde’rstand         b. un’derstand             c. und’erstand             d. under’stand
 3. a. e’quipment          b. equip’ment              c. ‘equipment              d. equipm’ent
 4. a. ‘airsick                  b. air’sick                        c. a’irsick                       d. airs’ick
 5. a. waterp’roof           b. water’proof               c. wa’terproof               d. ‘waterproof
 6. a. gor’geous              b. ‘gorgeous                  c. gorge’ous                  d. gorgeo’us
 7. a. re’sponsible          b. ‘responsible               c. respon’sible              d. res’ponsible
 8. a. convin’ce               b. con’vince                    c. ‘convince                  d. convin’ce
 9. a. ‘computer              b. compu’ter                  c. c’omputer                  d. com’puter  
 10. a. a’nnoying             b. an’noying                   c. annoy’ing                   d. anno’ying

Như vậy, chúng tôi mới vừa cập nhật giúp bạn các quy tắc xác định trọng âm trong tiếng anh. Cũng như tổng hợp các dạng bài tập trọng âm thi thpt quốc gia cơ bản thường gặp. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình ôn luyện tiếng anh. Để cải thiện nhanh chóng kỹ năng tiếng anh của mình cho kỳ thi thpt quốc gia sắp tới. Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm, để được hướng dẫn và hỗ trợ bạn nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài