Tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh

Giống với tiếng Việt, dựa vào ý nghĩa và mục đích của câu trong tiếng Anh chúng ta có thể chia thành câu kể, câu hỏi hay câu cảm thán. Trong đó câu hỏi có sự xuất hiện của các từ để hỏi và được kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Ngay sau đây Aten English sẽ tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh một cách chi tiết và đầy đủ nhất. 

Tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh

Từ để hỏi hay Wh-words là những từ thường đứng đầu trong để tạo thành một câu nghi vấn đồng thời có nhiệm vụ đưa ra thắc mắc về một số thông tin như ai, lúc nào, ở đâu hay vì sao. Dưới đây là tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh mà bạn cần ghi nhớ: 

What có nghĩa là gì, cái gì, thế nào được dùng để hỏi về một thông tin nào đó. Ví dụ: What does Jessica think about the book? (Jessica nghĩ gì về cuốn sách?)

What…for có nghĩa là để làm gì được dùng để hỏi về mục đích của một hành động nào đó. Ví dụ: What is Jennifer emptying that box for? (Jennifer đang đổ cái hộp đó để làm gì?)

When có nghĩa là khi nào, lúc nào được dùng để hỏi về thời điểm diễn ra hành động, sự việc. Ví dụ: When does Laura expect to have the plan completed? (Laura dự kiến khi nào sẽ hoàn thành kế hoạch?)

Where có nghĩa là ở đâu được dùng để hỏi về địa điểm diễn ra hành động, sự việc. Ví dụ: Where did Linda put Maria’s umbrella? (Linda đã để ô của Maria ở đâu?)

hinh-anh-tong-hop-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-so-1
Tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh

Who có nghĩa là ai được dùng để hỏi về một người nào đó, thường là chủ ngữ trong câu. Ví dụ: Who have Rebecca invited to the event? (Rebecca đã mời ai đến sự kiện này?)

Whom có nghĩa là ai được dùng để hỏi về một người nào đó, nhưng khác với who từ để hỏi này thường hỏi cho tân ngữ trong câu. Ví dụ: Whom did Sarah see in the Monday morning? (Sarah đã gặp ai vào sáng thứ hai?)

Whose có nghĩa là của ai được dùng để hỏi về chủ sở hữu của một sự vật, đồ vật. Ví dụ: Whose house is this? (Đây là nhà của ai?)

Why có nghĩa là vì sao được dùng để hỏi về lý do của một hành động, sự việc. Ví dụ: Why did Brian and Christopher cancel the party? (Tại sao Brian và Christopher lại hủy bữa tiệc?)

How có nghĩa là thế nào được dùng để hỏi về cách thức diễn ra hành động sự việc trong Khóa học tiếng anh Online. Ví dụ: How did David hear about the event? (Làm sao David biết được sự kiện này?)

How far có nghĩa là bao xa được dùng để hỏi về khoảng cách giữa hai đối tượng, sự vật nhất định. Ví dụ: How far is it from fire station to general store? (Từ trạm cứu hỏa đến cửa hàng tạp hóa bao xa?)

How long có nghĩa là bao lâu được dùng để hỏi về khoảng thời gian diễn ra hành động, sự việc. Ví dụ: How long does it take Brian to complete his plan? (Brian mất bao lâu để hoàn thành kế hoạch của mình?)

How many có nghĩa là bao nhiêu được dùng để hỏi về số lượng, sử dụng danh từ đếm được. Ví dụ: How many students are there in John’s class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp của John?)

How much có nghĩa là bao nhiêu được dùng để hỏi về số lượng, sử dụng danh từ không đếm được. Ví dụ: How much money is there in the box? (Trong hộp có bao nhiêu tiền?)

How old có nghĩa là bao nhiêu tuổi được dùng để hỏi về số tuổi của một ai đó. Ví dụ: How old is Kevin? (Kevin bao nhiêu tuổi?)

How often có nghĩa là có thường xuyên…không, bao lâu…một lần được dùng để hỏi về tần suất diễn ra hành động, sự việc. Ví dụ: How often does James go swimming? (James đi bơi bao lâu một lần?)

hinh-anh-tong-hop-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-so-2
Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng Anh

Hướng dẫn cách đặt câu hỏi với từ để hỏi

Để đặt câu hỏi với từ để hỏi trong ngữ pháp tiếng Anh bạn có thể áp dụng cấu trúc sau: 

Với câu hỏi có trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu: Wh-words + trợ động từ/động từ khuyết thiếu + S + V +…?

Với câu hỏi không có trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu: Wh-words +  S + V +…?. Mẫu câu này thường được sử dụng với những từ để hỏi là What, Which, Who, Whose khi nội dung được hỏi đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. 

Khi muốn đặt câu hỏi dạng phủ định chúng ta cần thêm một trợ động từ dạng phủ định vào câu hỏi dạng khẳng định. 

Cụ thể hơn bạn có thể tham khảo các bước đặt câu hỏi trong tiếng Anh chi tiết như sau: 

Bước 1: Xác định nội dung cần được hỏi trong câu văn, hiểu rõ ý nghĩa cũng như vai trò của nó, cụ thể hơn là động từ, chủ ngữ hay một thành phần phụ. 

Bước 2: Xác định câu hỏi cần đặt là câu hỏi có từ để hỏi hay câu hỏi ở dạng Yes/No. 

Bước 3: Với câu hỏi với từ để hỏi, cần dựa vào thông tin được hỏi để xác định từ để hỏi cần sử dụng. Ví dụ phần được hỏi nói về thời gian diễn ra hành động thì chúng ta cần sử dụng When. 

Bước 4: Dựa vào cấu trúc bên trên để đặt câu hỏi tương ứng.

hinh-anh-tong-hop-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-so-3
Hướng dẫn cách đặt câu hỏi với từ để hỏi

Trên đây là tổng hợp các từ để hỏi trong tiếng Anh một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mong rằng với những chia sẻ này kiến thức về từ để hỏi sẽ không còn khó khăn với nữa đồng thời bạn có thể sử dụng mẫu câu này thành thạo trong giao tiếp. 

Xem thêm: Công thức câu điều kiện loại 3 phủ định kèm bài tập có đáp án tại đây. 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên