Tổng hợp công thức câu điều kiện loại 1

Công thức câu điều kiện loại 1 thuộc một trong chuỗi bài học các loại câu điều kiện được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Nếu bạn chưa nắm chắc được kiến thức của câu điều kiện loại 1. Cụ thể là công thức, cách sử dụng và một số lưu ý quan trọng. Hãy cùng Aten English tham khảo ngay bài viết này nhé!

tong-hop-cong-thuc-cau-dieu-kien-loai-1-so-1
Tổng hợp công thức câu điều kiện loại 1

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để dự đoán một hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai khi có một điều kiện nhất định xảy ra trước.

Câu điều kiện loại 1 hay câu điều kiện nói chung luôn gồm 2 mệnh đề: mệnh đề chính (mệnh đề kết quả) và Mệnh đề if (mệnh đề điều kiện). Và 2 mệnh đề này có thể đổi vị trí cho nhau trong câu.

 • Ví dụ: If John does exercise, he will be more healthy … Nếu John tập thể dục, anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn.

Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Công thức câu điều kiện loại 1 cũng tương tự như các câu điều kiện nói chung thường cấu trúc sẽ có hai mệnh đề. Một mệnh đề để mô tả điều kiện “nếu”, một mệnh đề còn lại để mô tả mệnh đề chính “thì”.

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính
If + S + V (s/es)

(If + thì hiện tại đơn)

S + will + V

(S + will + động từ nguyên mẫu)

Lưu ý:

– Trong một số trường hợp, cấu trúc của câu điều kiện loại 1 có thể thay thế “will” bằng “must/should/have to/ought to/can/may”.

– Mệnh đề điều kiện (mệnh đề “if”) có thể đứng ở vế đầu câu hoặc vế sau và thường được chia ở thì hiện tại đơn. Mệnh đề chính thường được chia ở thì tương lai đơn.

 • Ví dụ: You’ll fail in French if you don’t study harder … Bạn sẽ trượt môn tiếng Pháp nếu bạn không học hành chăm chỉ hơn.
 • → You’ll fail in French unless you study harder.

Cách dùng câu điều kiện loại 1

– Dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:

 • Ví dụ: If I get up early in the morning, I will go to school on time … Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.

– Dùng để đề nghị hay gợi ý:

 • Ví dụ: If Jenny buy me candies, I’ll take her to school … Nếu Jenny mua cho tôi kẹo, tôi sẽ đưa cô ấy đến trường.

– Dùng để cảnh báo hay hàm ý đe dọa:

 • Ví dụ: If you don’t do your homework, you will be penalized by the teacher … Nếu bạn không làm bài tập, bạn sẽ bị giáo viên phạt.

Tham khảo: Tổng hợp bài tập về câu bị động đặc biệt thường gặp

Những điều cần lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 1

Có thể dùng “will” trong mệnh đề If khi đưa ra yêu cầu

Theo cấu trúc câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề If phải chia thì hiện tại đơn. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng “will” khi cần đưa ra một yêu cầu nào đó. 

 • Ví dụ : If you’ll wait a moment, I’ll find someone to help you … Nếu bạn đợi một lát, tôi sẽ tìm người giúp bạn.

Có thể dùng thì hiện tại đơn ở cả hai mệnh đề 

Câu điều kiện loại 1 trong trường hợp này mang nghĩa sự việc/hành động đó luôn tự động xảy ra theo sau sự việc/hành động khác. 

 • Ví dụ : If I want to play chess, please play with me … Nếu tôi muốn chơi cờ, hãy chơi với tôi.

Trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vào trạng thái đang diễn ra, tính liên tục hay trạng thái hoàn thành của sự việc

Khi bạn muốn nhấn mạnh vào trạng thái đang diễn ra/đã hoàn thành, hay tính liên tục của sự việc/hành động thì câu điều kiện loại 1 được sử dụng với công thức sau:

If + hiện tại đơn, thì tương lai tiếp diễn/tương lai hoàn thành

 • Ví dụ : If Jenny accepts this term, our team will be having to sign this contract agreement … Nếu Jenny chấp nhận nhiệm kỳ này, nhóm của chúng tôi sẽ phải ký hợp đồng hợp đồng này.

Trường hợp câu mệnh lệnh trong câu điều kiện loại 1 

Trong trường hợp này, chủ ngữ sẽ ẩn ở mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1. Công thức như sau:

If + hiện tại đơn, (do not) V-inf

 • Ví dụ: If you are thirty, drink a cup of water … Nếu bạn khát, hãy uống một cốc nước.

Với câu đề nghị, gợi ý, khuyên răn mà nhấn mạnh về hành động

Với các câu mang tính đề nghị, gợi ý, khuyên răn mà muốn nhấn mạnh về hành động thì bạn có thể sử dụng câu điều kiện loại 1 với công thức sau:

If + hiện tại đơn, … would like to/ must/ have to/ should … + V-inf

 • Ví dụ: If you want to lose weight, you should do some exercise … Nếu bạn muốn giảm cân thì nên làm bài tập luyện.
tong-hop-cong-thuc-cau-dieu-kien-loai-1-so-2
Tổng hợp kiến thức về câu điều kiện loại 1

Các biến thể của câu điều kiện loại 1

Biến thể của mệnh đề chính

Biến thể mệnh đề chính Ví dụ
Dùng động từ khuyết thiếu – modal verb (may/can) để diễn tả sự đồng ý, tán thành
 • If Jenny come, John may sign the contract.  (Nếu Jenny đến, John có thể sẽ ký hợp đồng.)
Dùng thì tương lai tiếp diễn hoặc tương lai hoàn thành nhằm nhấn mạnh trạng thái sự việc diễn ra hoặc hoàn thành
 • If Anna learns Japanese today, she will have the opportunity to study in Japan next year.  (Nếu Anna học tiếng Nhật từ hôm nay, cô ấy sẽ có cơ hội để học tại Nhật vào năm tới.)
 • If Harry prepare everything, he will have finished this task by September. (Nếu Harry chuẩn bị mọi thứ, anh ấy sẽ hoàn thành việc này chậm nhất vào tháng 9.)
Dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 với “would like to/must/have to/should” để nói lời gợi ý, đề nghị, khuyên nhủ
 • If Sara want to get the promotion, she should work harder. (Nếu Sara muốn thăng chức, cô ấy nên làm việc chăm chỉ hơn.)
 • If John doesn’t want to be late, he has to hurry up. (Nếu John không muốn bị muộn, anh ấy phải khẩn trương lên.)
Dùng cấu trúc câu cầu khiến vào câu điều kiện loại 1
 • If Harry don’t want to be late, go out right now! (Nếu Harry không muốn trễ giờ, hãy ra ngoài ngay bây giờ đi!)
 • If Candy don’t want to lose, try her best! (Nếu Candy không muốn thua cuộc, hãy cố gắng hết sức đi nhé!)
Dùng thì hiện tại đơn nếu muốn diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên hay điều luôn đúng
 • If the temperature is under 0 degrees, the water will frozen. (Nếu nhiệt độ dưới 0 độ, nước đóng băng.)

Biến thể của mệnh đề If

Biến thể mệnh đề If Ví dụ
Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang diễn ra
 • If John is busy, I will go out to not disturb him. (Nếu John bận thì tôi sẽ ra ngoài để tránh làm phiền anh ấy.)
 • If Jenny are meeting, she will lock the door. (Nếu Jenny đang họp, cô ấy sẽ đóng cửa.)
Dùng thì hiện tại hoàn thành ở mệnh đề If nếu không chắc chắn về xảy ra thời gian của hành động.
 • If Harry has come, my mother will cook something for him. (Nếu Harry đến thì mẹ tôi sẽ nấu chút gì đó cho anh ấy.)
 • If Anna has returned everything, I will sell all of them. (Nếu Anna trả lại mọi thứ, tôi sẽ bán hết chúng đi.)

Bài tập vận dụng

Để bạn củng cố được nội dung kiến thức về câu điều kiện vừa được tổng hợp bên trên. Sau đây là một số bài tập thường gặp bạn nên test thử nhé!

tong-hop-cong-thuc-cau-dieu-kien-loai-1-so-3
Bài tập vận dụng về câu điều kiện loại 1

Bài tập 1: Chọn từ đúng nhất trong ngoặc

 1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the orphans.
 2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a snake in your garden?
 3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for her help.
 4. If he (finded/would find/found) ____ a child in the street, he (would take/took/taked) ____ him to the police.
 5. If she (were/was/would be) ____ a color, she (is/would be/were) ____ blue.

Bài 2: Chia động từ trong câu

 1. If Jenny … (be) scared of tigers, … (go) into the zoo.
 2. This company … (accept) our conditions, if John … (meet) them tonight.
 3. Take some bread, if you … (be) hungry.
 4. John should visit the museum if he … (be) here.

Bài 3: Viết lại câu điều kiện loại 1

 1. You want to meet Jenny? Go there!
 2. Go away or Anna calls the police.
 3. John helps Jenny to do this task, so she plans to pay for him more.
 4. Sara wants to buy a new laptop, so she borrows my money.

Trên đây là tổng hợp chi tiết các kiến thức về công thức câu điều kiện loại 1. Hãy ghi chép lại đầy đủ để học mỗi ngày nhé! Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình nhưng không biết học ở đâu? Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm. Chúng tôi cam kết kỹ năng tiếng anh của bạn sẽ cải thiện ngay chỉ sau 1 khóa học duy nhất. Chúc bạn thành công!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài