Tổng hợp linking word for ielts thông dụng nhất

Linking word for ielts là một trong những phần ngữ pháp rất quan trọng trong Ielts Writing. Việc sử dụng Linking words trong IELTS Writing sẽ giúp bạn tăng điểm số về tiêu chí chấm điểm ngữ pháp trong Writing. Do đó, bài viết này Aten English sẽ tổng hợp giúp bạn các từ nối thông dụng nhất. Cũng như giải đáp các vấn đề liên quan giúp bạn chinh phục được thang điểm viết cao nhất nhé!

tong-hop-linking-word-for-ielts-thong-dung-nhat-so-1
Tổng hợp linking word for ielts thông dụng nhất

Khái quát về Linking word trong tiếng anh

Khái niệm

 • Linking words là những từ nối được dùng để nối các vế câu, hai mệnh đề hoặc các câu trình bày sự tương phản, điều kiện, so sánh, mục đích, giả định,…
 • Mục đích sử dụng loại từ này là để liên kết ý tưởng. Chúng ta có thể dùng để đưa ra ví dụ, đưa ra lý do kết quả, thêm thông tin, tóm tắt, đưa trình tự thông tin sao cho logic,…Từ nối có thể đứng ở đầu câu, ở giữa câu hoặc giữa hai dấu phẩy tùy vào ngữ cảnh.

Tầm quan trọng của linking words

Fluency and coherence là một trong những tiêu chí chấm IELTS Writing. Do đó, việc biết cách ứng dụng linking word for ielts đúng sẽ giúp bạn tăng điểm số đáng kể. 

Ngoài ra, linking words còn giúp bạn thoát khỏi vị trí English student – người học tiếng Anh để trở thành một English speaker – người nói tiếng Anh. 

Ví dụ, đối với câu hỏi “What do you think of …?” Dùng để hỏi ý kiến về vấn đề gì đó, bạn sẽ có thể trả lời bằng các cách sau:

 • Cách 1: I think that…
 • Cách 2: In my opinion/view, I’d say that…

Các dạng Linking Words thông dụng

Trong tiếng anh, có 13 dạng Linking words được sử dụng thông dụng nhất: 

 • Comparison: Dùng để so sánh
 • Sequencing ideas: Dùng để sắp xếp ý tưởng
 • Generalisation: Thể hiện khái quát hóa
 • Restatement: Nhắc khía cạnh khác
 • Summary: Dùng để tóm tắt
 • Condition: Thể hiện điều kiện
 • Result: Dùng để chỉ kết quả
 • Emphasis: Dùng để nhấn mạnh
 • Addition: Dùng để bổ sung
 • Reason: Dùng để chỉ lý do
 • Transition Words – Illustration: Dùng để minh họa
 • Contrast: Dùng để thể hiện sự tương phản
 • Concession: Nhượng bộ

Tham khảo: Các dạng đề trong IELTS Writing Task 2 thường gặp nhất

Một số linking words quan trọng trong tiếng anh

Sau đây là một số từ nối được sử dụng phổ biến trong IELTS Writing. Được chia theo từng dạng và chủ đề khác nhau, hãy cùng tham khảo nhé!

Linking words dùng để bắt đầu thể hiện ý kiến

Linking word Nghĩa 
According to me,  Theo tôi,
From my perspective  Từ góc nhìn của tôi
From my point of view,  Theo góc nhìn của tôi,
I believe Tôi tin là
I feel Tôi cảm thấy
I imagine  Tôi tưởng tượng
I realize  Tôi nhận ra
I suppose Tôi nghĩ là
I think Tôi nghĩ
I understand Tôi hiểu
In my opinion, Theo ý kiến của tôi,
In my view,  Dưới góc nhìn của tôi,
It appears that  Có vẻ như
It seems to me that  Với tôi thì có vẻ là
To me, Đối với tôi,
To my way of thinking Theo cách nghĩ của tôi

Ví dụ: In my opinion, the plan should never have been approved because… Theo ý kiến của tôi, kế hoạch ấy không bao giờ nên được chấp thuận bởi vì … 

Linking words dùng để đưa ra ví dụ

Linking word Nghĩa 
As như
For example, Ví dụ,
For instance, Chẳng hạn,
In other words, Nói cách khác,
Like giống
Namely cụ thể là
Such as Như là
That is đó là
To illustrate Để minh họa

Ví dụ: Fast foods such as fried chicken and hamburgers are not healthy … Đồ ăn nhanh như gà rán và bánh hamburger không tốt cho sức khỏe.

Linking words dùng để so sánh

Linking word Nghĩa 
Similar to Tương tự với
In common Điểm chung
Either… or Hoặc… hoặc
Neither… nor Không… cũng không
Just as Cũng như
As… as Như… như
Also Cũng
In the same way, Theo cách tương tự,
At the same time Đồng thời
Resemble Giống

Ví dụ: Neither this way nor that way one is possible because… Cả cách này hay cách kia đều không thể thực hiện được bởi vì…

Linking words dùng để thể hiện sự tương phản

Linking word Nghĩa 
Alternatively, Ngoài ra,
Although Mặc dù
But Nhưng mà
Differ from Khác với
Even though Mặc dù
However, Tuy nhiên,
Instead Thay vì
Nevertheless Tuy nhiên
On the contrary, Ngược lại,
On the other hand, Mặt khác,
Otherwise Nếu không thì
Though Tuy nhiên

Ví dụ: I couldn’t afford a new car. Instead, I bought a used one. Tôi không đủ tiền mua xe hơi mới. Thay vào đó, tôi đã mua xe cũ.

Linking words dùng để khái quát hóa

Linking word Nghĩa 
Generally, Nói chung là,
Overall, Tổng thể,
In general, Nói chung,
All in all, Tất cả trong tất cả,
Essentially, Thiết yếu,
All things considered Tất cả mọi thứ đã được cân nhắc
Generally speaking, Nói chung,
On the whole, Nhìn chung,
By and large, Nói chung,
Basically, Về cơ bản,
As a general rule,  Như một quy luật chung, thông thường
For the most part Hầu hết

Ví dụ: As a general rule, I don’t read detective novels … Thông thường, tôi không đọc tiểu thuyết trinh thám.

Linking words dùng để thể hiện sự đồng ý hoàn toàn hoặc một phần

Linking word Nghĩa 
Certainly, Chắc chắn,
Doubtless, Không nghi ngờ gì nữa,
Definitely, Chắc chắn,
Undoubtedly, Không nghi ngờ gì nữa,
No doubt, Không nghi ngờ gì nữa,
Of course, Tất nhiên,
More or less, Nhiều hơn hoặc ít hơn,
Up to a point, Lên đến một điểm,
In a way, Theo một cách nào đó,
To some extent, Đến một mức độ nào,
Almost, Hầu hết,
So to speak, Vì vậy, để nói,

Ví dụ: I suppose, to some extent, she was responsible for the accident … Tôi cho rằng, ở một mức độ nào đó, cô ấy phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.

tong-hop-linking-word-for-ielts-thong-dung-nhat-so-3
Một số linking word for ielts thông dụng

Linking words dùng để sắp xếp thứ tự ý tưởng

Linking word Nghĩa 
First, Thứ nhất,
Second, Thứ hai,
Third, Thứ ba,
Firstly, Trước hết,
Secondly, Thứ hai,
Thirdly, Thứ ba,
During Suốt trong
To begin with Đầu tiên là
Simultaneously Đồng thời
Since Từ
Afterward Sau đó
When Khi nào
Last Cuối
Lastly, Cuối cùng,
Then, Sau đó,
First of all, Đầu tiên,
Before Trước
After Sau
While Trong khi
At the same time Đồng thời
After this / that Sau cái này / cái kia
Meanwhile Trong khi đó
Following this Theo sau cái này

Ví dụ: Frankly speaking, I don’t agree with this opinion due to certain reasons. First, it’s because… Secondly,… Nói thẳng ra, tôi không đồng ý với ý kiến này vì một số lý do nhất định. Đầu tiên, đó là vì … Thứ hai, …

Linking words dùng để thêm thông tin

Linking word Nghĩa 
Also Cũng
And
As well as Cũng như
Besides Ngoài ra
Even Thậm chí
Likewise Tương tự như vậy
Moreover Hơn thế nữa
Too Cũng vậy
What’s more Thêm nữa

Ví dụ: In my view, going jogging is healthy as well as makes you feel good … Theo quan điểm của tôi, chạy bộ tốt cho sức khỏe cũng như giúp bạn cảm thấy thoải mái.

Linking words dùng để đặt điều kiện

Linking word Nghĩa 
If Nếu
In case Trong trường hợp
Provided that Với điều kiện là
Whether Cho dù
Unless Trừ khi
So that Để có thể

Ví dụ: I always regret that if I studied hard, I could have passed my exam … Tôi luôn hối hận rằng nếu tôi học chăm chỉ, tôi đã có thể vượt qua kỳ thi.

Linking words dùng để kết thúc

Linking word Nghĩa 
Basically Về cơ bản
Lastly Cuối cùng
Finally Cuối cùng
In short Nói ngắn gọn
In a nutshell Tóm lại
Overall Nhìn chung
In a word Tóm lại

Ví dụ: In a nutshell, I would say it was a memorable one, but what we did were also quite dangerous … Tóm lại, tôi có thể nói đó là một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng những gì chúng tôi làm thì cũng khá nguy hiểm.

tong-hop-linking-word-for-ielts-thong-dung-nhat-so-2
Vai trò của linking word for ielts

Trên là một số linking word for ielts quan trọng được sử dụng rất nhiều trong khi học Tiếng anh đặc biệt là IELTS writing. Hy vọng, với những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS Writing hiệu quả. Chúc bạn ôn luyện thi hiệu quả và đạt được điểm cao trong kỳ thi Ielts sắp tới!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài