Topic Computers: bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers

Máy tính không phải là một chủ đề quen thuộc trong các kỳ thi nói IELTS. Đó là lý do tại sao nhiều bạn chủ quan và bỏ qua chủ đề này trong quá trình đánh giá. Để giúp bạn ghi nhớ các từ liên quan đến máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng. Aten English đã tổng hợp bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computer phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải khi giải quyết chủ đề này. 

Từ vựng hay gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers

Một số từ vựng hay gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers mà bạn nên học qua như: 

– worldwide web: dịch nghĩa mạng Internet

– online shopping: dịch nghĩa mua sắm trên mạng

– forum: dịch nghĩa diễn đàn

– software: dịch nghĩa phần mềm

– online applications: dịch nghĩa ứng dụng online

– surf/browse the web: dịch nghĩa lướt web

topic-computers-bai-mau-speaking-ielts-chu-de-computers-so-1
Từ vựng hay gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers

– sit in front of the computer: dịch nghĩa ngồi trước máy tính

– digital: dịch nghĩa số hoá (the digital age)

– electronic: dịch nghĩa điện tử

– virtual: dịch nghĩa ảo, không có thật

– computer-literate: dịch nghĩa biết dùng máy tính

– Technophobe: dịch nghĩa người không biết dùng máy tính

– Call up: dịch nghĩa tìm kiếm và đọc (call up news updates)

– Conk out on: dịch nghĩa (máy tính) hỏng

– Do … by hand: dịch nghĩa tự làm bằng tay

Xem thêm: Từ vựng chủ đề Plants Speaking IELTS mà bạn nên biết

Các câu hỏi về chủ đề Computers

Câu hỏi: Do you use computers?

Câu trả lời: Of course, yes, I’m a computer buff. I have a personal laptop that I use on a daily basis. It plays an essential part in my daily life because you know, as a teacher, I need to access the computer to prepare materials and mark students’ homework every day.

Câu hỏi: How often do you use your computer?

Câu trả lời: As I mentioned before, I use my computer almost every day to get my work done. Also, I use it for a variety of personal use like watching movies, listening to music, and doing some online shopping.

Câu hỏi: What kind of computer skills do you have?

topic-computers-bai-mau-speaking-ielts-chu-de-computers-so-2
Các câu hỏi về chủ đề Computers

Câu trả lời: I have acquired several skills related to computers. I have a good typing skill, which is the most basic skill when it comes to computers. I also know how to use different software including MS Office and Adobe Illustrator.

Câu hỏi: How important is your computer to you?

Câu trả lời: My computer is an indispensable part of my life, I sit in front of the computer every day, and I cannot imagine one day without my computer. It would seem like I have no arms and legs if I didn’t have my computer.

Câu hỏi: What kind of computer skills do you have?

Câu trả lời: Well, I know how to install different kinds of operating systems such as Mac OS, Windows and Linux. Besides, I know how to use different software including MS Office, Adobe Illustrator and Pro Tools/Audacity. I also can replace some hardware or choose different compatible parts to build a desktop.

Câu hỏi & câu trả lời thường gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers

Dưới đây là một số câu hỏi & câu trả lời thường gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers mời bạn tham khảo.

1. Câu hỏi: Do you use computers?

Câu trả lời: Of course, yes, I’m a computer buff. I have a personal laptop that I use on a daily basis. It plays an essential part in my daily life because you know, as a teacher, I need to access the computer to prepare materials and mark students’ homework every day.

computer buff /bʌf/ (noun): dịch là người đam mê máy tính

on a daily basis (adv): dịch là hàng ngày

play an essential part in (doing) something /ɪˈsen.ʃəl/ (verb phrase): dịch là đóng vai trò quan trọng trong việc gì

Dịch nghĩa: Tất nhiên, có, tôi là một người yêu thích máy tính. Tôi có một máy tính xách tay cá nhân mà tôi sử dụng hàng ngày. Nó đóng một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi vì bạn biết đấy, là một giáo viên, tôi cần truy cập vào máy tính để chuẩn bị tài liệu và đánh dấu bài tập về nhà của học sinh hàng ngày.

2. Câu hỏi: How often do you use your computer?

Câu trả lời: As I mentioned before, I use my computer almost every day to get my work done. Also, I use it for a variety of personal use like watching movies, listening to music, and doing some online shopping.

get my work done (verb phrase): dịch là hoàn thành công việc

topic-computers-bai-mau-speaking-ielts-chu-de-computers-so-3
Câu hỏi & câu trả lời thường gặp trong bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers

Dịch nghĩa: Như tôi đã đề cập trước đây, tôi sử dụng máy tính hầu như mỗi ngày để hoàn thành công việc. Ngoài ra, tôi sử dụng nó cho nhiều mục đích cá nhân khác nhau như xem phim, nghe nhạc và mua sắm trực tuyến.

3. Câu hỏi: What kind of computer skills do you have?

Câu trả lời: I have acquired several skills related to computers. I have a good typing skill, which is the most basic skill when it comes to computers. I also know how to use different software including MS Office and Adobe Illustrator.

acquire something /əˈkwaɪər/ (verb): dịch là đạt được cái gì

when it comes to something (idiom): dịch là khi đề cập đến vấn đề gì

Dịch nghĩa: Tôi đã có được một số kỹ năng liên quan đến máy tính. Tôi có một kỹ năng đánh máy tốt, đây là kỹ năng cơ bản nhất khi nói đến máy tính. Tôi cũng biết cách sử dụng các phần mềm khác nhau bao gồm MS Office và Adobe Illustrator.

Trên đây là một số bài mẫu Speaking IELTS Chủ Đề Computers mà Aten gửi đến bạn. Nếu bạn vẫn chưa biết bắt đầu luyện thi IELTS từ đâu thì hãy nhanh tay đăng kí khóa học Luyện thi IELTS Speaking tại Aten để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhé.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài